Home » Stiri » „Să știi mai multe, să fii mai bun!” la UCB Rm. Vâlcea

Urmărind implicarea deopotrivă a liceenilor vâlceni, a cadrelor didactice și a studenților, Facultatea Management - Marketing în Afaceri Economice Rm. Vâlcea a organizat, în perioada 1-5 aprilie, sub egida „Viitorul în carieră” o serie de activități nonformale, care să se coreleze cu programul unităților preuniversitare de învățământ „Să știi mai multe, să fii mai bun!”, și să completeze lista preocupărilor extrașcolare, să ofere posibilitatea dobândirii de competențe în domenii cât mai variate, să facă cunoscută oferta noastră educațională, ca perspectivă de continuare a studiilor, pentru liceeni.
În fiecare dintre cele cinci zile alocate acestui program, elevii din liceele vâlcene au participat la diferite workshop-uri, prezentări interactive, întâlniri cu studenții, cu studenții ERASMUS și profesorii brâncoveni. 
Luni, invitații noștri au participat la următoarele ateliere de lucru: 
„Mă poziționez pentru o slujbă mai bună”
„Specializarea în științe juridice și administrative – o carieră în serviciul cetățenilor”                                                   
„Antreprenoriatul, alternativă de carieră”
Atelierul de lucru „Mă poziționez pentru o slujbă mai bună” le-a oferit elevilor vâlceni o imagine asupra necesității creării unui brand personal prin realizarea unei introspecții în ceea ce privește personalitatea lor și prin stabilirea unui dresscode adecvat căutării unui loc de muncă. 
Pentru crearea unui brand personal, elevii au primit informații care vizează pașii ce trebuie parcurși în acest sens, și anume: 
Realizarea unei evaluări a personalității,
Identificarea celor mai potrivite job-uri,
Realizarea CV - ului,
Pregătirea pentru interviu.
Pregătirea pentru interviu a fost analizată și din punct de vedere al imaginii personale, văzută ca factor de succes în carieră.
De asemenea, pornind de la câteva elemente de personalitate, elevii au fost îndrumați către o serie de specializări pe care le oferă Universitatea: Management, Marketing, Comunicare și Relații Publice, Contabilitate și Informatică de Gestiune, Finanțe - Bănci.
Atelierul „Specializarea în științe juridice și administrative – o carieră în serviciul cetățenilor”  le-a propus elevilor să fie „martori” la un  proces de drept penal. Studenții au creat atmosfera pe care o presupune o sală de judecată și au simulat un proces. Ținuta, limbajul și atitudinea acestora au trezit curiozitatea și interesul auditoriului.  De asemenea, în cadrul acestui atelier au fost prezentate perspectivele de carieră ale absolvenților de la specializările de Drept și Administrație publică, tipurile de job-uri ce pot fi accesate după absolvire, posibilitățile de dezvoltare a abilităților practice pe care le pot obține viitori studenți prin parcurgerea acestor programe de studii.
Atelierul „Antreprenoriatul, alternativă de carieră” și-a propus să le arate elevilor ce înseamnă un om întreprinzător, ce calități și competențe trebuie să aibă acesta pentru a-și dezvolta o afacere în care să fie „propria carieră”.
În cadrul atelierului de lucru, cadrele didactice inițiatoare au prezentat modalitățile de practicare a activității economice în România, cum se înființează și se dezvoltă o afacere. 
Discuțiile au surprins posibilitatea pe care le-o oferă Universitatea „Constantin Brâncoveanu” studenților de a se forma ca întreprinzători prin disciplinele incluse în planul de învățământ, atât la licență cât și la masterat, de a-și dezvolta competențele necesare organizării și derulării unei activități economice de succes.
 Marți, miercuri și joi, elevii au participat la atelierele:
„Turismul - domeniu în care te poți realiza profesional”
„Contabilitatea – un domeniu care îți oferă satisfacții  profesionale”
„Etichetă și etică în afaceri – Fii un manager de succes!”
„Finanțe și bănci – o soluție pentru viitorul tău”
Atelierul de lucru „Turismul – domeniu în care te poți realiza profesional” a urmărit să le prezinte elevilor câteva din elementele care argumentează că turismul este unul dintre domeniile care oferă o carieră de nivel mondial ce nu se va termina niciodată și care oferă o diversitate de profesii. Pentru început, a fost realizată o prezentare a celor mai importante aspecte care fac din sectorul turistic  un sector atractiv pentru absolvenții programului de studiu Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor. Au fost detaliate principalele locuri de muncă ce pot fi accesate de absolvenții specializării, precum și argumentele care pot orienta elevii spre o astfel de carieră. Atelierul le-a oferit elevilor vâlceni posibilitatea de a identifica profilul candidatului pentru un job în turism, elementele de bază fiind limba străină, competențele profesionale, experiența dobândită prin intermediul practicii derulate în cadrul programului de studiu. De asemenea, în cadrul programului, au prezenți masteranzi de la specializarea Turism, beneficiari ai burselor Erasmus care au realizat o prezentare cu tema „ERASMUS – o experiență unică”. Aceștia au arătat care sunt beneficiile unei burse Erasmus, modalitatea de accesare, principalele activități derulate în cadrul programului. 
Finalul a aparținut filmului Cele mai mari destinații turistice ale lumii, pentru a arăta că nimic nu este mai plăcut decât turismul.
Atelierul intitulat „Contabilitatea – un domeniu care îți oferă satisfacții profesionale” a urmărit să le arate elevilor de liceu  atmosfera pe care o creează Universitatea în cadrul programului de studiu Contabilitate și Informatică de Gestiune. Au fost prezentate misiunea programului, disciplinele din planul de învățământ care le permit studenților să se dezvolte în domeniul contabilității,  activitățile practice derulate atât în cadrul orelor de curs și seminar, cât și în activitățile de practică. De asemenea, interesul elevilor liceeni a fost trezit prin prezentarea debușeelor profesionale pe care le pot avea în calitate de absolvenți ai programului Contabilitate și Informatică de Gestiune, dar și absolvenți care au reușit.
Atelierul de lucru a continuat cu prezentarea modului concret în care se derulează activitățile la disciplinele de profil.
Tema atelierului „Etichetă și etică în afaceri – Fii un manager de succes!” are în vedere faptul că principiile etice trebuie să guverneze întreaga noastră activitate, ele nu pot fi opționale. Indiferent de poziția ocupată în cadrul unei firme, etica în relațiile interne sau externe se reflectă în imaginea acesteia. Managerii de succes se formează în timp, iar educația este singurul element care le poate aduce progresul în carieră și le oferă recunoaștere.
Mesajul adresat elevilor subliniază că tinerii trebuie să știe să lucreze în echipă, să împartă succesul și neîmplinirile cu colegii, să  comunice, să fie conectați la valorile și comportamentele celor din jur, iar școala este cea care le asigură competențele necesare unui start reușit.
Derulat sub slogan-ul „Dorința de câștig nu înseamnă nimic fără dorința de pregătire”, atelierul „Finanțe și bănci – o soluție pentru viitorul tău”  le-a oferit elevilor o imagine succintă, dar, în același timp, cuprinzătoare, asupra sistemului financiar din România, asupra instituțiilor implicate în derularea activităților financiare. Elevilor li s-a prezentat o analiză comparativă a comportamentului consumatorului de produse financiare înainte și după criză, accentuându-se rolul specialistului financiar în orientarea clienților spre realizarea celor mai bune strategii de consum.  De asemenea, elevilor li s-au prezentat oportunitățile pe care le oferă specializarea de Finanțe - Bănci, profesiile ce pot fi abordate de absolvenți, precum și competențele ce se pot forma și dezvolta în cadrul programului. 
Vineri, studenții, elevii și cadrele didactice au participat la Workshop-ul „Să știi mai multe, să fii mai bun”. Cu scopul de a promova interesul elevilor și al studenților pentru creație, vineri, 5 aprilie, a fost inițiat un workshop sub genericul  „Viitorul nostru în carieră”, în care aceștia au prezentat eseuri pe tema „Să știi mai multe, să fii mai bun!”. Acestea au fost  concepute și susținute atât în limba română, cât și în engleză și au acoperit o gamă vastă de teme, dezvăluind astfel câteva dintre gândurile care îi preocupă pe liceenii în prag de absolvire. Eseurile au fost completate de prezentări Power Point și finalizate cu o scurtă dezbatere pe temele abordate.