Home » Dri » Erasmus+ » Erasmus+ Staff - MobilitățI De Predare șI Formare (Teaching And Training)ERASMUS+ (EuRopean Community ActionS for the Mobility of University Students) este componenta Programului LLP (Lifelong Learning Programme) care cuprinde acțiuni destinate cooperării europene în domeniul învățământului superior. Prin ERASMUS+ este sprijinită dezvoltarea dimensiunii europene a studiilor universitare și post-universitare, programul acoperind toate disciplinele și domeniile de studiu.

Obiectivele operaționale ERASMUS+ sunt:
- creșterea calității și volumului mobilităților studenților și personalului didactic în Europa;
- creșterea calității și cooperării multilaterale între instituțiile de învățământ superior din Europa;
- creșterea transparenței și de compatibilității între diplomele universitare și calificările profesionale obținute în Europa;
- creșterea calității și cooperării între instituțiile de învățământ superior și întreprinderi;
- facilitarea dezvoltării de practici inovative în învățământul superior și în formarea profesională la nivel terțiar și transferul acestor practici de la o țară la alta;
- sprijinirea dezvoltării de conținuturi, servicii, pedagogii și practici inovatoare, bazate pe tehnologia informației și comunicării.

Cadre didactice
- Condiții de eligibilitate și selecție
- Stagii de predare


 
Experiențe de predare și formare ale cadrelor didactice
dr. Mihaela Asandei - Institutul Politehnic din Porto, Portugalia
dr. Andreea Gangone - Institutul Politehnic din Porto, Portugalia
dr. Alexandrina Sîrbu - Universitatea din Karabuk, Turcia
dr. Andreea Gangone - Universitatea din Torun, Polonia
dr. Mihaela Asandei - Universitatea din Amiens, Franța
dr. Iuliana Talmaciu și drd. Andreea Stroie - Universitatea din Leuven-Limburg, Belgia
dr. Cristina Gănescu și dr. Andreea Gangone - Universitatea din Torun, Polonia
dr. Camelia Rizea și dr. Iuliana Talmaciu - Universitatea din Godollo, Ungaria
dr. Cristina Șerbănică - ISCAP Porto, Portugalia
dr. Carmen Răduț - ISCAP Porto, Portugalia