Home » Modul Jean Monnet


Logo

02

Obiectivele proiectului

Scopul principal al Modulului Jean Monnet 'Politica Regională Europeană în Acțiune' (ERP2020) este acela de a promova studiile economice regionale în spațiul Uniunii Europene ca domeniu de formare, cercetare și reflecție la Universitatea Constantin Brâncoveanu.

Obiectivele specifice ale Modulului au în vedere: (1) oferirea de formare specializată în studii economice regionale în spațiul Uniunii Europene, (2) promovarea cercetării academice și încurajarea publicării și a diseminării rezultatelor obținute; (3) creșterea gradului de conștientizare, dezbatere și reflecție asupra provocărilor regionale din spațiul UE și a impactului acestora asupra comunităților locale.

Perioada de implementare

1 Septembrie 2015 – 31 August 2018

Valoarea proiectului: 28577 €

Principalii beneficiari

Ne dorim ca proiectul de față să genereze un impact pozitiv asupra următoarelor categorii de beneficiari:

STUDENȚII: vor beneficia de formare pentru a înțelege rațiunile care stau la baza dezvoltării economice și a politicilor regionale, își vor dezvolta abilitățile de a identifica și valorifica oportunitățile regionale/ locale (inclusiv cele oferite prin fondurile europene), îmbunătățindu-și astfel perspectivele de dezvoltare a carierei profesionale și șansele de a fi angajați după terminarea studiilor.

CADRELE DIDACTICE ȘI PROFESIONIȘTII ÎN DOMENIU: vor crește vizibilitatea cercetării în studiile europene la nivel local, național și internațional, vor releva noi perspective ale impactului fondurilor europene și ale specializării intelegente în Europa Centrală și de Est, vor dezvolta rețele și colaborări cu cercetători și profesioniști în domeniu.

COMUNITATEA LOCALĂ (funcționari publici, grupuri profesionale, societatea civilă, publicul general) va avea acces la rezultatele proiectului, dobândind astfel o mai bună înțelegere a economiei și politicilor regionale, a specializării inteligente și a proceselor de creștere; se vor crea astfel perspective pentru intensificarea interacțiunilor de tip triplu-helix și consolidarea capacității de a răspunde la provocările regionale (o mai bună planificare regională, creșterea ratei de absorbție a fondurilor europene, perspective mai promițătoare pentru specializarea inteligentă etc.)

UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCOVEANU va dobândi vizibilitate la nivel local, național și internațional, îmbunătățindu-și capacitatea de a susține cercetarea de grup și managementul proiectelor, precum și angajamentul de a oferi perspective de dezvoltare profesională cadrelor didactice care desfășoară activități de predare și cercetare în domeniul studiilor europene.

Valoarea adăugată

O parte importantă a valorii adăugate a acestui proiect este dată de angajamentul echipei de a promova VOCALIZAREA și LOCALIZAREA în studiul dezvoltării regionale în UE, generând, pe de o parte, o legătură mai pronunțată între teorie și practică și, pe de altă parte, o ancorare mai profundă în realitățile locale. Aceste două angajamente explică și titlul proiectului – Politica regională europeană în acțiune -, respectiv interesul pentru component acțională.