Home » Modul Jean Monnet » Rezultate


CURSURI

În strânsă legătură cu obiectivele Modulului Jean Monnet, proiectul propune formarea de specialitate în studii economice regionale în spațiul UE.  Pentru a îndeplini acest obiectiv, cursul „Dezvoltare regională în UE” va  fi introdus în planul de învățământ al studenților de la nivel licență și va fi predat în două centre ale Universității Constantin Brâncoveanu, laPitești și Râmnicu Vâlcea. Cursul se adresează studenților înmatriculați la programele de studii Management, Marketing, Finanțe și Bănci, Contabilitate, Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor și va fi accesibil și studenților de la alte programe de studii ale Universității. Durata unui curs este 42 de ore (28 ore curs și 14 ore seminar).

În cadrul proiectului va fi publicat suportul de curs „Dezvoltare economică și politici regionale în Uniunea Europeană”.

 

CERCETARE

Un al doilea obiectiv al Modulului Jean Monnet vizează promovarea cercetării academice și încurajarea publicării și a diseminării rezultatelor obținute. Pentru că stimularea cercetării de grup se înscrie în preocupările curente ale Universității Constantin Brâncoveanu, prezentul Modul va oferi oportunități de lucru în echipă cadrelor didactice de la diferite specializări.

Prezentul proiect propune două mari teme pentru cercetările de grup: Dezvoltarea regională în statele din Europa Centrală și de Est (2016-2017) și Specializarea inteligentă în regiunile din Europa Centrală și de Est (2017-2018). Ambele studii vor folosi date calitative și cantitative pe care Comisia Europeană/ DG Regio le pune la dispoziția cercetătorilor și a factorilor de decizie; în același timp, ambele studii vor viza situația țărilor din Europa Centrală și de Est, care oferă numeroase similarități cu situația României.

Cele două activități de cercetare vor oferi evidențe legate de eficiența politicii regionale a UE în zona amintită și vor releva bune practici și lecții de urmat. Rezultatele cercetării vor fi publicate în reviste științifice și prezentate în cadrul unor conferințe internaționale. În același timp, rezultatele vor fi aduse la cunoștința participanților la Workshop-urile Jean Monnet organizate la Universitatea Constantin Brâncoveanu.

 

EVENIMENTE

Modulul Jean Monnet ERP2020 are scopul de a crește gradul de conștientizare, dezbatere și reflecție asupra provocărilor regionale actuale din spațiul UE și a impactului acestora asupra comunităților locale.

Pentru a îndeplini acest obiectiv, vor fi organizate cinci evenimente care vor aduce împreună reprezentanți ai mediului academic, administrației publice, societății civile și publicului general, pentru a găsi soluții la provocările regionale care vizează comunitățile locale. În același timp, rezultatele acestui proiect vor fi aduse la cunoștința publicului larg prin oferirea liberului acces la documentele create, buletine informative, pliante, postere și articole de presă. În acest fel, sperăm să creștem gradul de conștientizare a provocărilor regionale și să îmbunătățim capacitatea de a le răspunde în mod creativ.