Home » Modul Jean Monnet » Rezultate » Cursuri

Cursul Jean Monnet: 

”Dezvoltare regională în Uniunea Europeană”


      Obiective de învățare

     Introdusă în planul de învățământ al programelor de studii de nivel licență începând cu anul universitar 2015 - 2016, disciplina ”Dezvoltare regională în UE” își propune să exploreze dezvoltarea economică regională și politica de coeziune din perspectivă europeană.

După parcurgerea cursului, studenții sunt așteptață să înțeleagă mai bine rolul regiunilor în procesul de integrare europeană și să ofere răspunsuri la următoarele întrebări: Cum cresc regiunile? De ce unele regiuni prosperă și altele rămân în urmă? Care sunt originile și obiectivele politicii regionale europene și cum se implementează acestea în România? Care sunt oportunitățile de finanțare în perioada 2014 – 2020? Care sunt bunele practici în această arie?

      Vezi: Fișa disciplinei


      Modalitatea de desfășurare

Cursurile și seminariile aferente disciplinei ”Dezvoltare regională în UE” se desfășoară  în semestrul al II-lea al anului universitar, după următorul program:

Pitești

Curs: miercuri, ora: 11.30, săptămânal, sala Amfiteatru 2

Seminar: miercuri, ora 13.00, săptămâna 2, sala Amfiteatru 2

Rm. Vâlcea

Curs: joi, ora: 13.00, săptămânal, sala A1

Seminar: joi, ora: 11.30, săptămâna 2, sala A3

Lectori: Prof.univ.dr. Ovidiu Puiu, Conf.univ.dr. Cristina Șerbănică, Conf.univ.dr. Iulia Mihai, Conf.univ.dr. Alina Voiculeț, Conf.univ.dr. Sebastian Ene, Conf.univ.dr. Cristina Gănescu


Modalitatea de evaluare

     Evaluarea finală se realizează prin examen (70%) și pe baza activității din timpul semestrului (30%). Studenții sunt așteptați să realizeze o lucrare de disciplină/ un referat, care să încadreze temele prezentate în cadrul cursurilor și seminariilor și să respecte cerințele prevăzute în documentul atașat.

Vezi: Teme pentru referate

  

Suportul de curs: ”Dezvoltare economică și politici regionale în Uniunea Europeană”

Vezi: Cuprins și Bibliografie