Home » Modul Jean Monnet » Rezultate » Cercetare

CERCETAREA DE GRUP 2:

SPECIALIZAREA INTELIGENTĂ ÎN EUROPA CENTRALĂ ȘI DE EST. PROVOCĂRI ȘI OPORTUNITĂȚI

    Politica de coeziune reformată 2014-2020 propune un nou concept - specializarea inteligentă - pentru a marca tranziția către o politică orientată spre creșterea industrială și creșterea bazată pe inovare. Specializarea inteligentă urmărește abordarea pe plan local a dezvoltării economice și ia în considerare caracteristicile geografice pentru a ajuta la generarea creșterii în toate regiunile, nu numai în cele avansate în producția de cunoștințe. Prin urmare, scopul acestei cercetări este acela de a supune analizei strategiile de specializare inteligentă ale țărilor din Europa Centrală și de Est (Bulgaria, Republica Cehă, Croația, Estonia, Lituania, Letonia, Ungaria, Polonia, România, Slovacia și Slovenia), pentru a identifica provocările și oportunitățile oferite de noua paradigmă a politicii. Rezultatele subliniază necesitatea de a evita imitarea și duplicarea, pentru a atinge masa critică în sectoarele selectate și pentru a promova "conceptul mai larg al inovării".

Echipa de cercetare: Cristina Serbanica, Ovidiu Puiu, Alina Voiculet, Cristina Gănescu, Sebastian Ene


Rezultatele cercetării

Rezultatele cercetării au fost prezentate în Secțiunea Specială organizată sub patronajul Modulului ERP2020, în cadrul Conferinței Internaționale ”Knowledge economy, challenges for the 21st century. Future of Europe - Different scenarios”, 24 Noiembrie 2017 (vezi secțiunea Evenimente) și în cadrul celui de-al 58-lea Congres Internațional al European Regional Science Association, organizată în perioada 28 – 31 August la Cork, Irlanda.

Programul Conferinței ERSA poate fi accesat aici.

 

De asemenea, lucrarea cu titlul ”Smart specialization and sustainability in Central and Eastern Europe: an inquiry into the logic of intervention” a coordonatorului Modulului Jean Monnet, conf.univ.dr. Cristina Șerbănică, a fost publicată în Romanian Journal of Regional Science, Vol. 12, No.1, Summer 2018, pp. 43-58. Articolul este disponibil la adresa: http://rjrs.ase.ro/wp-content/uploads/2017/03/V121/V1213.Serbanica.pdfCERCETAREA DE GRUP 1:

POLITICA DE COEZIUNE A UE ÎN EUROPA CENTRALĂ ȘI DE EST –

O ANALIZĂ COMPARATIVĂ

 

          Scopul acestei cercetări de grup este acela de a evidenția modul de folosire și impactul fondurilor europene 2007 – 2013 în țările din Europa Centrală și de Est, membre ale Uniunii Europene: Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Lituania, Letonia, Ungaria, Polonia, România, Slovacia și Slovenia. Beneficiind de mai mult de jumătate din alocările din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul de Coeziune și Fondul Social European, țările din Europa Centrală și de Est au făcut progrese importante în sprijinirea investițiilor pentru dezvoltare în timpul perioadei de criză, cu toate că există încă multe aspecte care se impun a fi îmbunătățite – în termeni de eficiență - în anii care urmează. Pentru perioada 2007 – 2013, cele mai substanțiale  alocări au fost cele pentru Mediu și Transport, pentru care majoritatea țărilor CEE au alocat aproximativ jumătate din bugetele disponibile. Diferențele semnificative în modul de folosire a fondurilor europene au fost cele legate de alocările pentru Inovare & Cercetare – Dezvoltare tehnologică, precum și cele aferente domeniilor Cultură, Infrastructuri sociale și Dezvoltare urbană, pentru care Țările Baltice au alocat mai mult de o treime din bugetul total, în timp ce România și Bulgaria au înregistrat procente de  aproximativ 10%. În partea finală, cercetarea evidențiază implicațiile la nivelul politicilor de dezvoltare și bunele practici.

 

Echipa de cercetare: Ovidiu Puiu, Cristina Serbanica, Alina Voiculet, Sebastian Ene, Cristina Gănescu

 

Rezultatele studiului au fost prezentate în Secțiunea Specială organizată sub patronajul Modulului ERP2020, în cadrul Conferinței Internaționale ”Knowledge economy, challenges for the 21st century. Europe under pressure – The social and economic crisis”, 17 – 18 Noiembrie 2016 și publicate in Revista ”Strategii manageriale”, no. 1 (35)/ 2017, pp. 351-354.

 

Programul Conferinței

 

Lista Participanți și Rezumate

 

Articolul complet este disponibil aici!