Home » Modul Jean Monnet » Rezultate » Cercetare

CERCETAREA DE GRUP 1:

POLITICA DE COEZIUNE A UE ÎN EUROPA CENTRALĂ ȘI DE EST –

O ANALIZĂ COMPARATIVĂ

 

          Scopul acestei cercetări de grup este acela de a evidenția modul de folosire și impactul fondurilor europene 2007 – 2013 în țările din Europa Centrală și de Est, membre ale Uniunii Europene: Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Lituania, Letonia, Ungaria, Polonia, România, Slovacia și Slovenia. Beneficiind de mai mult de jumătate din alocările din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul de Coeziune și Fondul Social European, țările din Europa Centrală și de Est au făcut progrese importante în sprijinirea investițiilor pentru dezvoltare în timpul perioadei de criză, cu toate că există încă multe aspecte care se impun a fi îmbunătățite – în termeni de eficiență - în anii care urmează. Pentru perioada 2007 – 2013, cele mai substanțiale  alocări au fost cele pentru Mediu și Transport, pentru care majoritatea țărilor CEE au alocat aproximativ jumătate din bugetele disponibile. Diferențele semnificative în modul de folosire a fondurilor europene au fost cele legate de alocările pentru Inovare & Cercetare – Dezvoltare tehnologică, precum și cele aferente domeniilor Cultură, Infrastructuri sociale și Dezvoltare urbană, pentru care Țările Baltice au alocat mai mult de o treime din bugetul total, în timp ce România și Bulgaria au înregistrat procente de  aproximativ 10%. În partea finală, cercetarea evidențiază implicațiile la nivelul politicilor de dezvoltare și bunele practici.

 

Echipa de cercetare: Ovidiu Puiu, Cristina Serbanica, Alina Voiculet, Sebastian Ene, Cristina Gănescu


Articolul complet este disponibil aici!

 

Rezultatele studiului au fost prezentate în Secțiunea Specială organizată sub patronajul Modulului ERP2020, în cadrul Conferinței Internaționale ”Knowledge economy, challenges for the 21st century. Europe under pressure – The social and economic crisis”, 17 – 18 Noiembrie 2016.

 

Programul Conferinței

 

Lista Participanți și Rezumate