Home » Cercetare » Cercurile Stiintifice Studentesti

Cercetarea științifică studențească este o permanentă preocupare a managementului și înnobilează cultura organizațională a universității. Până în anul 2018, la Pitești, Brăila și Rm. Vâlcea, au fost organizate 26 de ediții ale Sesiunii Anuale a Cercurilor Științifice Studențești, care s-au bucurat de prezența studenților, elevilor, a numeroase cadre didactice, cercetători din structurile academice ale țării și specialiști din diferite domenii.

    Cele mai bune comunicări din cercurile științifice de la fiecare facultate au fost prezentate în sesiunile de cercetare științifică organizate la nivel de universitate, într-o structură complexă și diversificată, cu peste 20 de secțiuni, pe discipline sau cu caracter multidisciplinar. Cele mai valoroase dintre lucrări sunt premiate și publicate în volumele Caietele cercetării științifice studențești, primul apărut la Editura Independența Economică, Pitești, în anul 2003 sau în revista Strategii manageriale.

    Cercetarea științifică studențească s-a materializat și în lucrări valoroase de licență și disertație care au fost distribuite agenților economici și instituțiilor publice interesate sau au devenit materiale de informare și documentare în procesul de învățământ.

    O parte din cele mai bune lucrări premiate la Sesiunea de Comunicări Studențești au fost selectate și au participat la Olimpiadele Naționale. La acest nivel, studenții Universității Constantin Brâncoveanu au obținut premii I, II sau mențiuni la București, Galați și Târgoviște.

        


Galerie Foto 2018: PITESTI, BRAILA, RAMNICU VALCEA

Galerie Foto 2017: PITESTI, BRAILA, RAMNICU VALCEA

Galerie Foto 2016

Galerie Foto 2015