Home » Cercetare » Conferinte 2016 -2017 » Conferinta Aspen - Industry 4.0: The Future Of Work In Romania - 23 Mai 2017

Institutul Aspen România a organizat marți, 23 mai 2017, la Universitatea Constantin Brâncoveanu  Pitești, conferința de lansare a programului Aspen Future of Work.

             Programul intenționează să creeze o platformă non-partizană și o comunitate dedicată liderilor emergenți din diverse domenii - factori de decizie, experți în industrie, oameni de afaceri, antreprenori sociali, societate civilă, cercetători și cadre universitare - interesați de subiectele cu privire la viitorul muncii.

Reprezentați ai instituțiilor publice centrale și locale, reprezentanți ai mediului academic, de cercetare și inovare, ai mediului de afaceri, dar și experți în industrie au dezbatut teme precum educație și inovare, bune practici cu privire la implicarea companiilor în educație, formularea politicilor pentru certificarea calificărilor, dezvoltarea unui set de competențe necesare în economia 4.0, alfabetizarea digitală.

Conferința a avut în vedere următoarele subiecte: STEM (Science Technology Engineering Mathematics), alfabetizarea digitală și competențele digitale în cadrul societății, modalitățile prin care o companie poate îmbunătăți sistemul educațional existent (pregătire vocațională, internship-uri), explorarea oportunităților create de tehnologizare, automatizare și digitalizare în dezvoltarea unei forțe de muncă înalt calificată și productive și s-a bucurat de prezența a numeroși specialiști: Șerban-Constantin Valeca, Ministrul Cercetării și Inovării; Alexandru Petrescu, Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat; Augustin Jianu, Ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale; Mircea Geoană, Președintele Institutului Aspen România; Ovidiu Puiu, Rector, “Constantin Brâncoveanu”, Pitești; Ayhan Güven, Membru corporate Institutul Aspen Romȃnia & Manager General Pirelli Romȃnia; Cristina Barbu, Applications and Services Business Group Lead, Microsoft Romania; Lucian Capdefier, Director, Technology Consulting, Analytics & Information Management, Deloitte; Adrian Măniuțiu, Jurnalist; Federico Cianciosi, Manager General Bekaert România; Marian Șerban, Director Producție și Tehnologie Arctic SA; Roxana Voicu-Dorobanțu, Conf.univ.dr., Academia de Științe Economice, București & Aspen Fellow; Radu Harceaga, Group Leader Information Technology, Bosch România; Cristina Ionescu, Director Departament Resurse Umane, Petrom; Dorin Pena, General Manager Cisco România & Aspen Fellow.

Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Ministerul Cercetării și Inovării, Consiliul Județean Argeș, Universitatea “Constantin Brâncoveanu” și Pirelli România, cu sprijinul Primăriei Municipiului Pitești, Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Argeș, Asociației Oamenilor de Afaceri Argeș și Carrefour România.

GALERIE FOTO


              Lucrările conferinței s-au desfășurat în cadrul următoarelor trei secțiuni:

Sesiunea 1: Educație și inovare – Un efort conjugat al ecosistemului: Prezentarea programului Aspen Future of Work

Programul ASPEN Future of Work (AFWP) intenționează să creeze o platformă non-partizană și o comunitate dedicată liderilor emergenți din diverse domenii (factori de decizie, experți în industrie, oameni de afaceri, antreprenori sociali, societatea civilă, cercetători și cadre universitare ) interesați de subiectele cu privire la viitorul muncii.

AFPF își propune să exploreze posibilitățile de dezvoltare a sectoarelor strategice în România, crearea de noi locuri de muncă, atenuarea riscurilor sociale și creșterea competitivității țării, în contextul evoluției rapide a tehnologiei. AFWP urmărește să contribuie într-o manieră non-partizană la politicile, cadrele și strategiile din sectorul public pe domenii-cheie care vor fi afectate în mod semnificativ de această evoluție rapidă a tehnologiei, în special curriculumul privind STEM (Science Technology Engineering Mathematics) și alfabetizarea digitală. O altă prioritate identificată în program este abordarea provocărilor structurale ale competitivității românești din punct de vedere al forței de muncă și a competențelor. AFWP urmărește în continuare să contribuie la formularea politicilor pentru certificarea calificărilor și la dezvoltarea unui set de competențe necesare în economia 4.0.

 Şerban-Constantin Valeca, Ministrul Cercetării și Inovării

Alexandru Petrescu, Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat

Ovidiu Puiu, Rector, Universitatea Constantin Brâncoveanu, Pitești

Ayhan Güven, Manager General Pirelli Romȃnia, Membru corporate Institutul Aspen Romȃnia

Lucian Capdefier, Director, Technology Consulting, Analytics & Information Management, Deloitte Moderator: Adrian Măniuțiu, Jurnalist

 

Sesiunea 2: Germeni de competitivitate: Bune practici cu privire la implicarea companiilor în educație

Într-o societate profund afectată de analfabetism, migrația profesioniștilor calificați și diluarea modelelor, este evidentă discrepanța dintre statutul actual al forței de muncă din România și cerințele unei economii automatizate bazate pe AI. Astfel, implicarea companiilor de la primele niveluri educaționale oferă premisele flexibilității și dezvoltării competențelor pentru a rezolva provocări complexe și pentru modul în care elevii aplică competențele de bază pentru sarcinile de zi cu zi. Reprezentanții industriei oferă cunoștințe practice despre STEM și abilitățile digitale cerute de economia 4.0. Panelul investighează multiplele modalități prin care o companie poate aduce valoare sistemului educațional, inclusiv formare duală, formare profesională și tehnologică, stagii de practică și internships în liceu, dezvoltarea infrastructurii etc.

Valentin Popescu, Director, Direcţia de Management Strategic şi Politici Publice, Ministerul Educaţiei Naţionale

Dumitru Chirleşan, Rector, Universitatea din Piteşti

Federico Cianciosi, Manager General Bekaert România

Marian Şerban, Director Producţie şi Tehnologie Arctic SA

Cristina Marcu, Assistant Director Marketing and PR, Carrefour

Moderator: Roxana Voicu-Dorobanţu, Aspen Fellow / Ana Bulgăr, Aspen Fellow

 

Sesiunea 3: Un răspuns de politici publice la nevoile mediului de afaceri: Forța de muncă românească în contextul lumii 4.0.

O întrebare de bază în dezvoltarea unei societăți este imaginea forței de muncă pe viitor și modul în care aceasta reprezintă un avantaj competitiv. În căutarea unor lucrători cu înaltă calificare, productivi și adaptabili, care să aducă o valoare adăugată substanțială produselor și serviciilor, companiile și guvernele trebuie să se alăture eforturilor în stabilirea cadrului adecvat pentru transferul de cunoștințe, abilități și inovație. Internet of Things (IoT), automatizarea, digitalizarea oferă oportunități pentru dezvoltarea unei mase profesionale flexibile și competente, cu condiția unei colaborări eficiente a tuturor părților interesate din sectorul public, privat și neguvernamental, precum și de capacitatea de a transfera rapid cunoștințele practice de la companii în politică publică.

Augustin Jianu, Ministrul Comunicațiilor și Societății Informaţionale

Cristina Ionescu, Director Departament Resurse Umane, Petrom

Dorel Mihai Paraschiv – Prorector, Academia de Studii Economice Bucureşti

Radu Harceaga, Group Leader Information Technology, Bosch Romania

Cristina Barbu, Applications and Services Business Group Lead, Microsoft Romania

Lorenzo Di Federico, HR Director, Prysmian Romania

Moderator: Dorin Pena, Aspen Fellow