Home » Cercetare » Centre De Cercetare


În cadrul Universității, cercetarea științifică fundamentală și aplicativă se desfășoară prin catedrele de specialitate și prin centrele de cercetare științifică constituite:
■ Centrul de Consultanță în Managementul Afacerilor Economice Interne și Internaționale - Pitești,

■ Centrul de Studii Regionale și Internaționale din Pitești, 

■ Centrul de Cercetări Financiar-Contabile  Pitești,
■ Centrul de Cercetări Juridice și Administrative Pitești,
■ Centrul de Cercetare pentru Turism și Dezvoltare Durabilă - Râmnicu Vâlcea
,
■ Centrul de Cercetări Economice și Sociale - Brăila,
■ Centrul de Cercetări Studențești.