Home » Dri » Erasmus+

Date de identificare Universitatea Constantin Brâncoveanu:
- RO Pitesti02

- PIC: 948927624

- OID: E10060878


Contact:

E-mail: erasmus@univcb.ro

Tel/FAx: 0248/221098

Coordonator Institutional - dr. Iuliana Talmaciu


Carta ERASMUS+ 2021-2027

Declarația de Politică ERASMUS+


Ghidul Programului ERASMUS+

Condiții de derulare a mobilităților ERASMUS+ în condițiile pandemiei de coronavirus