Home » Cercetare » Evenimente Stiintifice

 
Încă de la înființare, în Universitatea Constantin Brâncoveanu a existat o preocupare constantă pentru extinderea gamei temelor abordate în cadrul cercetărilor științifice, organizând cu regularitate conferințe, consfătuiri, simpozioane, mese rotunde, sesiuni de comunicări, în cadrul facultăților și al catedrelor sale. Principalele teme de cercetare urmează linia specializărilor universitare și au în vedere soluționarea problemelor legate de perspectivele socio-economice, legislative și culturale ale României, îndeosebi în context European.SIMPOZIOANE ȘI CONFERINȚE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE
LA
UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCOVEANU
  

2013

 

■ Siguranța în comunicații

    Luni, 28 ianuarie, Universitatea Constantin Brâncoveanu, Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice, Rm Vâlcea a organizat, în parteneriat cu Liceul Tehnologic Oltchim Rm Vâlcea, simpozionul cu tema: “Siguranța în comunicații”.

Având ca scop principal marcarea importanței respectării dreptului fundamental al indivizilor cu privire la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, evenimentul a amintit celor interesați că pe 28 ianuarie 1982 a fost semnată Convenția Consiliului Europei pentru protejarea persoanelor în ceea ce priveste prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal. Începând cu anul 2007, 28 ianuarie a devenit  Ziua protecției datelor. 

 

2012

  ■ „Ziua Europei” la Universitatea Constantin Brâncoveanu

Pe 24 octombie 2012, Universitatea Constantin Brâncoveanu o organizat și a găzduit „Ziua Europei”, un eveniment care are în centru tematica specificității regiunilor europene și cum acestea pot să profite de particularitățile lor pentru a-și optimiza atragerea de fonduri europene și pentru a se dezvolta la nivel regional și statal.

Evenimentul a avut două părți, moderate de către Tudorel Popescu, directorul Departamentului de Relații Internaționale și Relații Publice al Universității: work-shop-ul „Regiuni în Europa – șanse și posibilități”, care a reunit oficialități și specialiști de marcă în domeniul atragerii de fonduri europene și dezvoltării proiectelor europene. Dintre ei, putem menționa pe Franz Schausberger, președintele Institutului Regiunilor Europei din Salzburg, Tudor Pendiuc, primarul Piteștiului, prof. univ. dr.Ovidiu Puiu, rectorul Universității Constantin Brâncoveanu, Mihai Fifor, Secretar de Stat în Ministerul Administrației și Internelor, Götz von Thadden, directorul „Western and Southern Europe, JESSICA”, a Băncii Europene de Investiții, Luxemburg, Mihaela Boboc – reprezentant Becker Consult, București, Adrian Răducanu, managerul departamentului de co-finanțare cu organisme internaționale, Raiffeisen Bank, Cristina Șerbănică, prof. univ. dr. al UCB și Zoana Maria Gabriela, lector al Universității de Stat din Pitești.

 

■ CONFERINȚA REGIONALĂ A BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE LA UCB BRĂILA

Dezbaterea problemelor din sistem și găsirea unor noi soluții au fost motivele pentru care BCR a organizat o conferință regională în municipiul Brăila. Astfel, Universitatea Constantin Brâncoveanu - Brăila a găzduit Conferința BCR, regiunea Sud Est. În deschidere, directorul regional al BCR Sud-Est, Nicușor Munteanu, a apreciat participarea la conferință a peste 100 de specialiști în domeniul bancar, directori de unități din județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea, exprimându-și speranța că discuțiile vor conduce la îmbunătățirea  activității de retail banking.         

 


■ Simpozionul "Impactul reformei sistemului judiciar asupra societății și a administrației publice"

Miercuri, 16 mai 2012, Departamentul de Științe Administrative, Juridice și ale Comunicării din Universitatea Constantin Brâncoveanu, în parteneriat cu Primăria Municipiului Pitești și Consiliul Județean Argeș au organizat simpozionul "Impactul reformei sistemului judiciar asupra societății și a administrației publice". Aflată la cea de-a treia ediție, manifestarea științifică reunește și de această dată specialiști în drept și administrație publică și cadre didactice universitare din țară și din străinătate. Organizat în două secțiuni distincte, simpozionul propune spre dezbatere teme de mare actualitate legate de consecințele instabilității legislației în administrația publică locală, reforma adminsitrației publice, managementul impozitelor și taxelor locale, participarea cetățenilor în elaborarea și adoptarea deciziei publice ș.a.                                                                                                                                         


2011

■ Stagii de practică la grupul Dacia – Renault

Marți, 15 noiembrie 2011, Dacia - Groupe Renault a prezentat studenților Universității Constantin Brâncoveanu programul de stagii de practică pe care compania l-a demarat pentru prima dată anul acesta pe partea financiară. Astfel, în Sala Studio A a Master Center-ului UCB, cei mai buni studenți ai specializărilor de Finanțe-Bănci și Contabilitate și Informatică de Gestiune au putut afla de la reprezentanții Dacia care este profilul stagiarului pe care firma îl caută, în ce departament pot lucra, care vor fi viitoarele responsabilități și ce va presupune această colaborare.■ Managementul performant, cheia accesului la succes

În perioada 3-4 noiembrie 2011 Primăria Pitești, Societatea Română pentru Asigurarea Calității și Universitatea Constantin Brâncoveanu au organizat conferința națională Sisteme de management în administrația publică, ediția a V-a, în Sala Studio B, Master Center. Conferința facilitează schimbul de experiență între diferiții actori ce activează în administrația publică a bunelor practici manageriale în domenii precum calitatea serviciilor publice, managementul de mediu, managementul relațiilor cu mass-media, dar și managementul și marketingul cultural, cel social și cel educațional.


Exigențe privind perfecționarea managementului în România, în contextul crizei economice actuale, Simpozion științific organizat de Centrul de Cercetare și Consultanță în Managementul Afacerilor Economice Interne și Internaționale, Rm. Vâlcea, ianuarie 2011

Luni, 24 ianuarie 2011, Centrul de Cercetare și Consultanță în Managementul Afacerilor Economice Interne și Internaționale a organizat, la sediul din Rm. Vâlcea, simpozionul științific "Exigențe privind perfecționarea managementului în România, în contextul crizei economice actuale". Lucrările au fost prezentate în cadrul a două secțiuni, prezidate de cadre didactice ale Universității Constantin Brâncoveanu și de personalități locale: Av. Petre Ungureanu, Prefectul Județului Vâlcea, Ing. Romeo Rădulescu, Primarul Municipiului Rm. Vâlcea, Ec. Gheorghe Gogârnoiu, Directorul general al D.G.F.P. Vâlcea, Prof. Gabriela Ene, Inspector General al I.S.J. Vâlcea. Comunicările prezentate în plenul simpozionului: Unele considerații cu privire la semnificația zilei de 24 Ianuarie asupra României contemporane - Prof. univ. dr Alexandru Puiu și Datoria externă a României ­- evoluție, semnificații, determinanți - Prof. univ. dr Marius Gust, au ancorat dezbaterile, deopotrivă, în contextul istoric și în actualitatea imediată, deschizând dialogul legat de exigențele managementului și ale profesiei de manager în România, în contextul crizei economice internaționale. Lucrările au fost prezentate în cadrul ariilor tematice: Managementul în plan macro și microeconomic, Managementul afacerilor economice, Management financiar-bancar, Marketing, Antreprenoriat, Dreptul afacerilor economice, Comunicare în afaceri economice.


Ziua Comunicării la Universitatea Constantin Brâncoveanu, itești, Brăila, Rm. Vâlcea,

2009, 2010, 2011
 

Catedra de Științe ale Comunicării din cadrul Universității „Constantin Brâncoveanu" din Pitești a lansat în data de 29 mai 2009 ciclul de conferințe „Comunicare - Comunitate", inaugurând astfel manifestarea științifică „Ziua Comunicării". Ziua Comunicării s-a dorit a fi ziua-eveniment public major în viața comunității, având ca finalitate stimularea dialogului între publicuri diverse (specializate sau vizate ca mesaj) și specialiști în domeniul comunicării sociale.

2009
La prima ediție a manifestării științifice au conferențiat specialiști de marcă din domeniul comunicării sociale și al relațiilor publice. „Discursul în spațiul public" a fost tema abordată de prof. univ. dr. Mihai Coman, Decanul Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării din București, întemeietorul primei facultăți de stat de profil din România, personalitate științifică recunoscută în plan mondial. În cadrul acestei manifestări au mai conferențiat: la conf. univ. dr. Cristina Coman (Rm. Vâlcea, Biblioteca Județeană Antim Ivireanul), preotul Sorin Marinescu de la Parohia Nașterea Maicii Domnului, Episcopia Dunării de Jos și dr. Violeta Vatau, redactor la TVR (Brăila, Aula Universității Constantin Brâncoveanu). La cea de-a II-a ediție,desfășurată în data de 12 mai 2010, i-am avut aproape pe: dr. Tudor Nedelcea, cercetător științific al Academiei Române (Pitești), pe Bogdan Hrib, director Grupul Editorial Tritonic (Rm. Vâlcea) și pe prof. univ. dr. Mihai Dinu, de la Universitatea București (Brăila).

2010
Ciclul de conferințe „Comunicare - comunitate" a continuat în anul 2010 prin organizarea „Zilei Comunicării" la data de 12 mai, cu același mod inedit de desfășurare: în aceeași zi, la aceeași oră în cele trei centre universitare: Pitești, Râmnicu -Vâlcea, Brăila. Ediția din anul 2010 a avut ca generic „Jurnalismul specializat, un mod de comunicare în comunitate". Personalitățile invitate să susțină prelegeri au abordat tema din trei perspective: comunicarea culturală în comunitățile românești de dincolo de granițele actuale ale României, fotografia de presă - context și tendințe și fundamentele comunicării. De această dată, invitați au fost: Dr. Tudor Nedelcea, cercetător științific principal la Institutul de Cercetări Socio - Umane „C. S. Nicolăescu - Plopșor" din Craiova al Academiei Române - la Pitești, scriitorul, editorul și jurnalistul Bogdan Hrib - la Rm. Vâlcea și reputatul prof.univ.dr. Mihai Dinu, matematician, lingvist, antropolog, personalitate recunoscută în țară și străinătate - la Brăila.

2011
Miercuri, 16 martie, la Universitatea Constantin Brâncoveanu din Pitești, Brăila și Rm. Vâlcea, la aceeași oră: 13.00, conferința a adus în sălile din cele trei orașe reprezentanți ai instituțiilor administrației publice locale, elevi, studenți și cadre didactice, precum și reprezentanți ai media locale, în scopul inițierii unui dialog între aceste publicuri interesate și specialiștii din domeniul comunicării. De această dată, invitați au fost: prof. Alexadru Mironov - la Pitești, prof.univ.dr. Alexandru Puiu, Rectorul Universității Constantin Brâncoveanu - la Rm. Vâlcea și prof.univ.dr. George Grigore, la sediul din Brăila.

Congresul Național de Istorie a Presei, Ediția a III-a

Cu participare internațională, Pitești, aprilie 2010Ediția a III-a a Congresului de Istorie a Presei cu participare internațională s-a desfășurat în perioada 23-24 aprilie 2010 la Universitatea „Constantin Brâncoveanu", loc cu tradiție în organizarea întrunirilor naționale și internaționale și cu un puternic impact în planul instituțional.Congresul a reunit specialiști din 35 de instituții, dintre care 21 de universități, trei institute ale Academiei Române, instituții de presă, muzee, secții județene ale Arhivelor Naționale, edituri. Deschiderea spre spațiul European (prin participarea specialiștilor din Germania, Grecia și Republica Moldova), susținerea unei conferințe inaugurale, prin vocea recognoscibilă a academicianului Eugen Simion, sunt doar două componente de imagine și de valoare, care atribuie evenimentului nota credibilității în context concurențial și nota valorii instituțiilor de cercetare și a învățământului superior.Congresul Național de Istorie a Presei cu participare internațională, ediția a III-a, se constituie astfel într-un eveniment științific onorant pentru Asociația Română de Istorie a Presei și pentru instituția gazdă, Universitatea „Constantin Brâncoveanu" din Pitești.

Funcționarul public în context european, Simpozion internațional, Pitești, 20 mai 2010

Organizatori: Universitatea „Constantin Brâncoveanu", Consiliul Județean Argeș și Primăria Municipiului Pitești Simpozionul și-a propus să aducă în dezbatere teme de actualitate legate de funcția publică și de statutul funcționarilor publici în contextul integrării europene. În cadrul acestei manifestări au expus lucrări legate de reforma administrației publice: Valeria Valeri, consultant al Comisiei Europene pentru Programul IPA Competitivitate Regională, Ashot Bagdasaryan, team leader la Cowi Danemarca, Constantin Nicolescu, președintele Consiliului Județean Argeș, Tudor Pendiuc, primarul municipiului Pitești, Marcel Pandelică, secretar de stat 2008-2009, Dorian Rais, decanul Facultății de Științe Juridice, Administrative și ale Comunicării din Brăila, Nicolae Grădinaru, șeful Catedrei de Științe Juridice, Administrative și Asistență socială, precum și alte cadre didactice universitare, titulare ale disciplinelor programului de studii "Administrație publică" de la Universitatea „Constantin Brâncoveanu".

Strategia post-aderare a Municipiului Pitești în perioada 2007-2013, Dezbatere publică, Pitești, noiembrie 2008

 

 

Organizatori: Universitatea Constantin Brâncoveanu, în parteneriat cu Primăria Municipiului Pitești, Consiliul Județean Argeș și Consiliul Local al Municipiului Pitești. Universitatea Constantin Brâncoveanu a folosit acest prilej pentru a prezenta sinteza rezultatelor cercetării privind elaborarea Strategiei post-aderare a municipiului Pitești în perioada 2007-2013, realizată într-un colectiv mixt de cercetători, practicieni, cadre universitare și studenți. Documentul prezintă programele sectoriale de devoltare a municipiului Pitești pe partu capitole: programe privind infrastructura edilitară, serviciile comunitare și protecția mediului, programe privind mediul economic, programe privind cultura, sportul și serviciile sociale, programe privind resursele umane, învățământul și tineretul.

Contabilitatea, raportările financiare și auditul financiar în contextul integrării României în Uniunea Europeană, Simpozion național, Pitești, martie 2007

Participanți: prof. univ. dr Ion Mihăilescu, președintele Camerei Auditorilor Financiari din România și șef al catedrei de Finanțe-Contabilitate din Universitatea Constantin Brâncoveanu, prof. univ. dr Țurlea Eugeniu, membru în Consiliul Camerei Auditorilor Financiari, prof. univ. dr Pavel Năstase, decan al Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune din cadrul Academiei de Studii Economice București, conf. univ. dr Corneliu Burada, vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice și profesor UCB, cadre universitare ale Academiei de Studii Economice și ale Universității Constantin Brâncoveanu și peste 200 de studenți ai Universității. Simpozionul a adus în discuție schimbările impuse de Uniunea Europeană în activitățile financiare și contabile și noile tendințe în aplicarea practică.

Perfecționarea managementului micro și macroeconomic în condițiile unei economii funcționale de piață, Simpozion internațional, Pitești, mai 2006

Invitați: prof. univ. dr Pasquale Assennato de la Universitatea din Palermo - Italia, prof.univ.dr. Rudolf Dootz de la Universitatea „Eberhard Karls" Tuebingen - Germania, prof.univ.dr. Mircea Ciumara, directorul general al Institutului de Cercetări Economice București.
Participanți: simpozionul a reunit circa 150 de reprezentanți ai autorităților centrale și locale, invitați din țară și din străinătate, economiști, cadre didactice din diferite centre universitare, cursanți la Masterat, studenți ai Universității Constantin Brâncoveanu. Multe din lucrările prezentate au fost studii de caz legate de situația economică actuală a României și a rolului pe care managementul îl joacă în conturarea unei strategii de dezvoltare eficiente, precum și studii ce au vizat strategii regionale - pentru județele Argeș și Brăila - și dezvoltarea acestora în condițiile aderării lor Uniunea Europeană.

Potențialul competitiv al economiilor naționale ale României și Republicii Moldova. Posibilități de valorificare pe piața internă, europeană și mondială. Simpozion științific internațional, Pitești, octombrie 2003

Organizatori: Universitatea Constantin Brâncoveanu, Academia Română - Institutul Național de Cercetări Economice (INCE) - București, Fundația Internațională „Hanns Seidel" - Rezidența din România, Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) - Chișinău.
Participanți: peste 150 de cercetători, cadre didactice universitare, economiști de elită: prof. univ. dr. Mircea Ciumara, director general - INCE, prof. univ. dr. Nicolae Belli, cercetător principal INCE, prof. univ. dr. Valeriu Ioan Franc, director general adjunct - INCE și președinte executiv AROMAR, prof. univ. dr. Constantin Ciutacu, director general adjunct - INCE, prof. univ. dr. Victor Căun, prorector ASEM, prof. univ. dr. Sergiu Chircă, ASEM - membru de onoare al Academiei Române, prof. univ. dr. Dan Popescu, prorector Universitatea „Lucian Blaga" Sibiu, Parnia Pârvan, vicepreședinte Academia de Științe Agricole și Silvice, prof. univ. dr. Gheorghe Preda, președinte „The International Association for Conservation of National Resources and Energy", New York, SUA, prof. univ. dr. Radu Mihalcea, University of Applied Sciences, Bochum, Germany, prof. univ. dr. Viorel Roman, consilier academic, Universitatea Bremen, Germania, reprezentanți de seamă ai instituțiilor publice și private, precum și ai societății civile.