Home » Cercetare » Contracte Si Proiecte Diverse Anuale Cu Participarea Cadrelor Didactice Ucb


LISTA PROIECTELOR, GRANDURILOR  DE TIP POSDRU, POSCCE
PENTRU PERIOADA 2011 – 2021
LA CARE AU PARTICIPAT CADRELE DIDACTICE din UCB


Anul universitar 2018 -2019

1. Sistem Călimănești – Servicii Integrate de Sanatate, Trai, Educatie si Munca in Calimanesti , Fondul Social European, Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate, Contract nr. POCU/138/4/1/114614. Gust M., Formator în cadrul proiectului. Voiculeț A formator; Valoare  proiect: 13.753.324,87 lei

2. SISTEM BABENI – Servicii Integrate de Sanatate, Trai, Educatie si Munca in BABENI, FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritara 4 – Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatile marginalizate in care există populație aparținând minorității rrome, prin implementarea de măsuri integrate, Contract nr. POCU/138/4/1/114677 PĂNOIU LAURA, Formator în cadrul proiectului, Gust M., Formator în cadrul proiectului, Voiculeț A formator; Valoare proiect: 13.744.001,31 lei

3. Transdisciplinaritatea – poduri  si granite ale secolului 21-  2018 ROO1 KA 229- 049482-1, Erasmus + actiunea KA2, beneficiar: Scoala gimnaziala Anton Pann Braila, durata: 15.10 2018- 21.12.2018. Negrau Gianina  formator  

Anul universitar 2017 -2018
1. Sistem Călimănești – Servicii Integrate de Sanatate, Trai, Educatie si Munca in Calimanesti , Fondul Social European, Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate, Contract nr. POCU/138/4/1/114614. Gust M., Formator în cadrul proiectului ; Valoare  proiect: 13.753.324,87 lei

2. SISTEM BABENI – Servicii Integrate de Sanatate, Trai, Educatie si Munca in BABENI, FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritara 4 – Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatile marginalizate in care există populație aparținând minorității rrome, prin implementarea de măsuri integrate, Contract nr. POCU/138/4/1/114677 PĂNOIU LAURA, Formator în cadrul proiectului: Valoare proiect: 13.744.001,31 lei

Anul universitar 2015 -2016
1.Creativitatea ca Resursă Educațională de Antrenare a Tinerilor pentru Piața Muncii (CREAT pentru piața muncii), Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU/161/2.1/G/141090), Beneficiari: Asociația SCIENTIA NEMUS, în parteneriat cu Asociația de Turism Ecologic “Camena”, S.C. PSIHO-EXPERT S.R.L. șiAsociația Română de Terapie Comportamentală și Cognitivă, Pănoiu Laura,expert pe termen scurt, Gust Marius - Expert

2. Calificare, Adaptare, Performanță – pentru o viață mai bună! (membru/ lector – subcontract din partea Partenerului 1 Asociația Socio – culturală Sfântul Ioan Botezătorul Berbești) Sîrbu Alexandina, Contract nr. POSDRU/182/2.3/S/152783 (perioada de desfășurare 2015)


Anul universitar 2014 -2015

1.Creșterea calității resurselor umane din zonele rurale și facilitarea accesului la ocupare în domenii non-agricole – RURAL-FORMA,  finanțat de Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU), Contract nr.: POSDRU//135/5.2/S/133785. Beneficiar: Amber Business Consulting Romania SRL; Parteneri: Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Ialomița, Asociația Oamenilor de Afaceri Argeș, Elite Events & Consulting SRL. Durata contractului: aprilie 2014 - septembrie 2015. Valoarea contractului: 5.474.234,75 lei. Gănescu C., expert consilier antreprenoriat (expert pe termen lung)Perioada ocupării funcției: 1 august 2014 – 30 septembrie 2015. 

2.Dezvoltarea și consolidarea culturii calității la nivelul sistemului de învățământ superior românesc-QUALITAS”, POSDRU/155/1.2/S/141894, - Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin POSDRU, Beneficiar ARACIS în parteneriat cu CEENQUA,  Ciochină Iuliana  - Expert pe termen scurt-evaluator program, perioada de implementare: decembrie 2014 –septembrie 2015.

3.  New Approches to Foreign Language Teaching in Turkey and Romania.
Beneficiari: Karabuk Provincial Directorate of National Education- Turcia, Inspectoratul Școlar Județean Brăila- Romania 
Perioada de desfășurare: 2012-2014. Valoare proiect: 34.850EUR euro.
Partener: Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Pitești, Centrul universitar Brăila. Colectiv: Conf.univ.dr. Camelia Vechiu: membru, Conf. univ. dr. Cristian Morozan: membru , lect. univ. dr. Cristina Bunea-Bontaș: membru, lect. univ. dr. Gianina Ciorășteanu: membru,   Asist. univ. dr. Chifane Cristina: membru


Anul universitar 2013-2014

1. Rețeaua Autorităților Competente pentru Calificările profesionale din România  (cofinanțat de Fondul Social European și MECTS) Contract nr. POSDRU/93/3.3/S/: (acronim IMI PQ NET / 2011-2013): Sîrbu Alexandrina (membru – Expert metodologic extern  Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) - ETS Agricultură și domeniul veterinar) (http://www.imipqnet.ro) (manager Proiect – Andrei Linu, MECTS-MEN). Valoarea proiectului : 17 milioane ron/ 4,16 milioane euro

2.  Proiectul: New Approches to Foreign Language Teaching in Turkey and Romania.
Beneficiari: Karabuk Provincial Directorate of National Education- Turcia, Inspectoratul Școlar Județean Brăila- Romania 
Perioada de desfășurare: 2012-2014. Valoare proiect: 34.850EUR euro.
Partener: Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Pitești, Centrul universitar Brăila. Colectiv: Conf.univ.dr. Camelia Vechiu: membru, Conf. univ. dr. Cristian Morozan: membru , lect. univ. dr. Cristina Bunea-Bontaș: membru, lect. univ. dr. Gianina Ciorășteanu: membru,   Asist. univ. dr. Chifane Cristina: membru


Anul universitar 2012-2013

1. Creșterea capacității de absorbție a absolvenților IPT pe piața muncii, prin monitorizarea inserției socio-profesionale, contract: POSDRU/90/2.1/S/57677, perioada de desfășurare 2010-2013, beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Cluj, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 - ,,Corelarea învățării pe tot parcursul vieții  cu piața muncii”, durata 2010-2012,  Prof univ.dr. Ciochină Iuliana (ccordonator actvitati grup țintă) , conf. univ.dr. Luță Dorina (expert) , Lect. univ.dr. Decuseară Răzvan. Valoare proict :6328158.00  lei

2. POSDRU/93/3.3/S (cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane și MECTS)Rețeaua Autorităților Competente pentru Calificările profesionale din România (http://www.imipqnet.ro)   2011-2013- Valoarea proiectului : 17 milioane ron/ 4,16 milioane euro UCB - Prof. dr. Sîrbu Alexandrina Calitatea în cadrul proiectului: expert metodologic extern  –Autoritatea Națională pentru     Calificări (ANC) - ETS Agricultură și domeniul veterinar

3. Proiect de cercetare post – doctorală  - Studii Post-Doctorale în Economie: program de formare continuă a  cercetătorilor de elită – SPODE”  - Proiect:  POSDRU/89/1.5/S/61755 – Conf.univ.dr. Ene Sebastian  - calitatea în cadrul proiectului - student postdoctorand ( 6000 EURO).

4. Proiectul: New Approches to Foreign Language Teaching in Turkey and Romania.
Beneficiari: Karabuk Provincial Directorate of National Education- Turcia, Inspectoratul Școlar Județean Brăila- Romania 
Perioada de desfășurare: 2012-2014. Valoare proiect: 39.750 EUR euro.
Partener: Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Pitești, Centrul universitar Brăila. Colectiv: Conf.univ.dr. Camelia Vechiu: membru, Conf. univ. dr. Cristian Morozan: membru , lect. univ. dr. Cristina Bunea-Bontaș: membru, lect. univ. dr. Gianina Ciorășteanu: membru,   Asist. univ. dr. Chifane Cristina: membru
5. COPMED – „Competențe pentru protecția mediului”, proiect strategic - Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU), cu derulare 2010-2013
Valoare contract 5 milioane Euro; Lect. dr. Gănescu Cristina Calitatea în cadrul proiectului: Asistent proiect 3 Membri: Asociația „Solidaritatea Umană” din Pitești; Partener principal: Universitatea Politehnică din București

6. Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor, contract de finanțare, nr. E3639/ 20.05.2010
Termen:2010-2013 
Beneficiar: S.C. MENTOR-TRADING SRl: Valoare: 473.199 lei ; Lect.dr. Valcu Anca Calitatea în cadrul proiectului: trainer

7. Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor, contract de finanțare, nr. E3636/ 20.05.2010;  Finanțatorul – A.M.P.O.S.D.R.U; Instituția care derulează proiectul – MENTOR BUILDING S.R.L; Valoarea proiectului: 450.483 lei  Lect.dr. Valcu Anca   - Calitatea în cadrul proiectului – expert
8. Europenism și dileme identitare în România interbelică: cazul grupării Criterion, în cadrul proiectului „Valorificarea identităților culturale în procesele globale”, manager proiect Valeriu-Ioan Franc, contract POSDRU/81/1.5/S/59758, cofinanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României din Fondul Social European prin programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (1.04.2011 – 31.03.2013)Beneficiar Lect. univ. dr. Constantin Mihai ; VN

9. Strategii de activare a dialogului Universitate – Mediu de afaceri la nivel regional. Cazul Învățământului Superior Economic și de Afaceri, Fondul Social European, Programul Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Contract POSDRU 89/1.5./S/59184, Valoarea proiectului 100.000 lei, Lect. univ. dr. Șerbănică Cristina - Director proiect, noiembrie 2010 – aprilie 2013

10. „Respectarea drepturilor condamnaților din perspectiva dreptului european” – Finanțator Editura Prouniversitaria, Contract nr. 7/2012, Valoarea proiectului 127.000 lei, Lect. univ. dr. Ungureanu Diana: expert;

11. Technical Services under Contract No. AID-117-C-12- 00002, Rule of Law Institutional Strengthening Program (ROLISP) in Moldova, Finanțator: USAID, Lect. univ. dr. Ungureanu Diana expert

12. Combaterea criminalității în achizițiile publice. O abordare operațională HOME/2011/ISEC/AG/4000002578, Finanțator Comisia Europeană,, Lect. univ. dr. Ungureanu Diana  expert ;VN


Anul universitar 2011 - 2012

1.  „Dezvoltarea și consolidarea inițiativelor comune ale partenerilor sociali din industria lemnului” – conf.univ. dr. Marian Chivu din partea UCB și Vasile Badica, președinte Federatia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului. - FSE - POS DRU
Valoarea proiectului. Proiectul este implementat de Federația Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (FSLIL), în calitate de beneficiar, in parteneriat cu Federatia Europeana a Sindicatelor din Construcții și Lemn (European Federation of Building and Wood Workers - EFBWW), Asociația Producătorilor de Mobilă din România (APMR), Comitetul Sectorial Silvicultura, Exploatarea și Prelucrarea Lemnului, Industria Mobilei (CSSEPLIM); 
Valoare: 6.813.426 lei Perioada: iulie 2010- 30 iunie 2013-  Calitatea în cadrul proiectului : expert pentru creșterea capacității și competențelor partenerilor sociali

2. Creșterea capacității de absorbție a absolvenților ITP pe piața muncii, prin monitorizarea inserției socio-profesionale, ID 57677, POSDRU 2007-2013, 
Beneficiar:Inspectoratul Școlar Județean Cluj- partener principal, UCB - Partener 1
Perioada de desfășurare: 2010 – 2013. Colectiv cercetare:Prof univ. dr. Iuliana Ciochină; Conf. univ. dr. Carmen Iordache,  Lect. univ. dr. Iuliana Cebuc; Lect. univ. dr. Răzvan Decuseară 
Modul de diseminare a informațiilor: constituire bază date, publicare articole, studii în reviste cotate CNCSIS, ISI sau indexate în baze internaționale conferințe, mese rotunde cu participare națională și internațională Valoare proiect: 6.328.158.00  lei

3. Rețeaua Autorităților Competente pentru Calificările profesionale din România  Membru: prof. univ. dr. Alexandrina Sîrbu (membru, ca expert metodologic ETS-ANC):; Detalii proiect: Contract nr. POSDRU/93/3.3/S/: (cod proiect / acronim IMI PQ NET/ perioada de desfășurare 2011-2013): (cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane și MECTS) (val. 17 milioane ron/ 4,16 milioane euro) Expert metodologic extern  Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) - ETS Agricultură și domeniul veterinar - manager Proiect – Andrei Linu, MECTS).

4. Proiectul: New Approches to Foreign Language Teaching in Turkey and Romania.
Beneficiari: Karabuk Provincial Directorate of National Education- Turcia, Inspectoratul Școlar Județean Brăila- Romania 
Perioada de desfășurare: 2012-2014. Valoare proiect: 34.850EUR euro.
Partener: Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Pitești, Centrul universitar Brăila. Colectiv: Conf.univ.dr. Camelia Vechiu: membru, Conf. univ. dr. Cristian Morozan: membru , lect. univ. dr. Cristina Bunea-Bontaș: membru, lect. univ. dr. Gianina Ciorășteanu: membru,   Asist. univ. dr. Chifane Cristina: membru

5.  Strategia de dezvoltare durabilă a micro-zonei de vest a județului Brăila cod SMIS12615;
Detalii proiect: Proiect finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 
Perioada de desfășurare 2007 – 2013
Valoare: 4830 lei 
Colectiv : Scurtu Ion, Gherman Liliana, Ciorășteanu Gianina

6. Dezvoltarea unui sistem operațional al calificărilor din învățământul superior din România - Contract nr. POSDRU/2/1. 2/S/2: (cod proiect 1622/ acronim DOCIS/ perioada de desfășurare 2008-2011): (cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane și Guvernul României) (membru – expert pe termen scurt ETS Ingineria produselor alimentare) (manager Proiect – Sorin Eugen Zaharia, Agenția Națională pentru Calificările din Învățământul Superior și Parteneriat cu Mediul Economic și Social – ACPART), prof. univ. dr. Alexandrina Sîrbuval. 17 milioane ron/ 4,16 milioane euro

7. Consolidarea capacității instituționale a Consorțiului Regional al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (CRSE ) Cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Beneficiari: Echipa ADR II Sud-Est 
Perioada de desfășurare: 2009-2011. 
Valoare proiect: 1838901 lei; Prof. univ.dr. Elena Enache membru în Comitetul de coordonare al Consorțiului Regional, expert pe termen scurt

9. Titlul proiectului : „RURAL-Antreprenor”
 Cofinanțat din Fondul Social European prin POSDRU, 2007-2013, „Investește în oameni!”, Contractul de finanțare POSDRU/83/5.2/S/59596. 
Beneficiar:  Fundația Națională a Tinerilor Manageri – FNTM(www.fntm.ro)în parteneriat cu S.C. SIVECO RomâniaSA ,PROJOB GmbH Germania. Formastur SA din Spania și Asociația Euro < 26 (www.euro26.ro). Valoare: 19.153.000 lei; Lect.dr. Chilarez Dănuț Calitatea în cadrul proiectului:Consultant regional

10.  Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor, contract de finanțare, nr. E3636/ 20.05.2010
Termen:2010-2013 
Beneficiar: S.C. MENTOR-TRADING SRl: Valoare: 450483 lei ; Lect.dr. Valcu Anca Calitatea în cadrul proiectului: trainer

11. COPMED – „Competențe pentru protecția mediului”, proiect strategic - Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU), cu derulare 2010-2013
Valoare contract 5 milioane Euro; Lect. dr. Gănescu Cristina Calitatea în cadrul proiectului: Asistent proiect 3 Membri: Asociația „Solidaritatea Umană” din Pitești; Partener principal: Universitatea Politehnică din București

12. Adaptabilitate și acces pe piața muncii prin informare, instruire și căutare activă a unui loc de muncă”, axa 5 - Promovarea măsurilor active de ocupare, DMI 5.1. - Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare - Proiect strategic POS DRU
 2007-2013 ;Valoare contract  - 3.526.162 lei ; lect.dr.  Lăzărică Marinela; Calitatea în cadrul proiectului: membru formator informatică
Membri: Centrul Județean pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale Brăila, manager de proiect Maria Pușcaciu

13. POSDRU/93/3.3/S (cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane și MECTS)Rețeaua Autorităților Competente pentru Calificările profesionale din România (http://www.imipqnet.ro)   2011-2013- Valoarea proiectului : 17 milioane ron/ 4,16 milioane euro UCB - Prof. dr. Sîrbu Alexandrina Calitatea în cadrul proiectului: expert metodologic extern  –Autoritatea Națională pentru     Calificări (ANC) - ETS Agricultură și domeniul veterinar

14.  Cradle of the European Culture from Antiquity up to Recent Times. 1. Program: Athens-Delphi-Parnassos (Arahova), Atena, Grecia – finanțare Uniunea Europeană (1886 euro), Beneficiar grant pentru cursul Greece Lect. univ. dr. Iordache Adrian ; 2011

15. Effective Use of Modern Techonology And Games In Classrooms (a pedagogic course for all teachers, Istanbul, Turcia - finanțare Uniunea Europeană (1800 euro), Beneficiar grant pentru cursul Greece Lect. univ. dr. Iordache Adrian ;2012

16. Strategii de activare a dialogului Universitate – Mediu de afaceri la nivel regional. Cazul Învățământului Superior Economic și de Afaceri, Fondul Social European, Programul Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Contract POSDRU 89/1.5./S/59184, Valoarea proiectului 100.000 lei, Lect. univ. dr. Șerbănică Cristina - Director proiect, noiembrie 2010 – aprilie 2013

17.  Europenism și dileme identitare în România interbelică: cazul grupării Criterion, în cadrul proiectului „Valorificarea identităților culturale în procesele globale”, manager proiect Valeriu-Ioan Franc, contract POSDRU/81/1.5/S/59758, cofinanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României din Fondul Social European prin programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (1.04.2011 – 31.03.2013)Beneficiar Lect. univ. dr. Constantin Mihai

18. Cercetarea nevoilor de formare, dimensionare a ofertei de muncă și cerințe legate de competențele și abilitățile necesare, la nivelul județelor Brăila și Constanța, 34.000 lei, membrii: Puiu Alexandru, Gherman Liliana, Enache Elena, Vechiu Camelia, Morozan Cristian, Ciorășteanu Gianina, Tudose Geanina, Bunea-Bontaș Cristina, Calitatea în cadrul proiectului - expert IT, Calitatea UCB în cadrul proiectului (beneficiar/partener) – Partener, mai 2011

19.  Date statistice, indicatori și corelare cu  piața muncii, Unitatea Executivă pentru finanțarea învățământului superior, a cercetării,   dezvoltării și inovării, Lect. univ. dr. Ungureanu Diana  expert în cadrul proiectului, perioada 2012/2013; POSDRU- ID 123 217; VN

20. Recunoașterea excelenței și internaționalizarea universităților. Calitate în educație, performanță în cercetare. Unitatea  Executivă pentru finanțarea învățământului superior, a cercetării, dezvoltării și inovării. Lect. univ. dr. Ungureanu Diana  expert în cadrul proiectului, Perioada 2012/2013; POSDRU - ID 123301.VN

21. Calitate, performanță și etică în  managementul și administrarea universităților. Leadership, Autonomie și Responsabilitate Publică;  Unitatea Executivă pentru finanțarea învățământului superior, a cercetării,    dezvoltării și inovării, Lect. univ. dr. Ungureanu Diana  expert în cadrul proiectului, POSDRU - ID 123297   perioada 2012/2013 VN