Home » Fondator Profesor Universitar Doctor Alexandru Puiu (1933 - 2022)
”Evident, încerc un sentiment de satisfacție că n-am trecut prin viață ca un ilustru anonim, că voi lăsa ceva în urma mea, dar, totodată, îmi pun și întrebări chinuitoare, de genul: Am făcut tot ceea ce trebuia în domeniul în care am muncit? Mai întotdeauna mi se pare că trebuia să fac mai mult și mai bine.
În același timp, consider că trebuie să fiu recunoscător colectivelor în care am crescut și am progresat. Nu voi uita niciodată contribuția părinților care mi-au dat viață și m-au crescut, a familiei care m-a susținut permanent, a școlilor și dascălilor care m-au format ca om, sprijinul oamenilor de bine din administrație, mass-media, al tuturor celor care au crezut și cred în mine.”
(discurs cu ocazia primirii Diplomei de Excelență conferită de Asociația Generală a Economiștilor din România, noiembrie 2002)
Profesor universitar doctor Alexandru Puiu (1933 - 2022)
Prof.univ.dr. Alexandru Puiu, un destin în slujba școlii și a țării
Cu profundă durere anunțăm trecerea în neființă a profesorului universitar doctor Alexandru Puiu, Rector fondator al Universității Constantin Brâncoveanu din Pitești.
*
Profesor universitar, cercetător științific de prestigiu național și internațional, conducător de doctorat, manager de elită, Alexandru Puiu a fost creator de școală și de caractere.
*
Născut la 1 octombrie 1933, Alexandru Puiu s-a dedicat acumulărilor profesionale de consistență pe tot parcursul studiilor, ceea ce, după absolvirea Academiei de Studii Economice, a culminat cu o desăvârșită carieră în domeniul cercetării științifice și a învățământului superior. În perioada 1957 – 1969 a activat în cadrul Institutului de Cercetări Economice al Academiei Române, perioadă în care a efectuat vaste cercetări valorificate în cărți, articole, comunicări, lucrări contractate cu o serie de întreprinderi. Consecvent și profund dedicat preocupărilor profesionale și științifice, a efectuat numeroase documentări, specializări și schimburi de experiență în țări precum Austria, Belgia Germania, Italia, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Rusia, Suedia, Ungaria. În anul 1970, și-a obținut doctoratul în economie cu teza ”Valorificarea superioară a resurselor naturale”, sub îndrumarea reputatului om de știință Costin Murgescu.
*
Profesorul Alexandru Puiu a fost creator de școală în domeniul managementului afacerilor internaționale, a îndrumat activitatea a peste 70 de doctoranzi români și străini și s-a remarcat în planul publicisticii științifice naționale și internaționale cu peste 500 articole, cărți, comunicări științifice în special în domeniul economiei mondiale și al economiei naționale, al valorificării superioare a resurselor naturale ale României, al strategiilor bancare și al managementului. În plan didactic, deține primatul în introducerea în anii ’70 în învățământul superior românesc a unor discipline privind managementul internațional, relațiile publice, negocierea, tehnicile de afaceri economice internaționale: leasing, franchising, transfer de know-how, consulting-engineering etc.
*
În anul 1976 a fost ales șef al Catedrei de Relații Economice Internaționale din Academia de Studii Economice București, iar în anii care au urmat s-a consacrat cu profesionalism inegalabil în planul managementului universitar. A fost decan al Facultății de Comerț (1976-1981), prorector (1981-1985) și rector al Academiei de Studii București (1985-1990), instituție care i-a acordat, la 16 februarie 2011, ”Diploma Virgil Madgearu cu Medalie de Aur - în semn de recunoaștere deplină pentru disponibilitatea dedicată mediului universitar și pentru inițierea de acțiuni ce consolidează prestigiul cadrelor didactice în societatea românească”. Diploma scoate în evidență următoarele realizări: ”a avut o contribuție managerială, profesională și științifică considerabilă; a promovat, în condițiile unui climat societal nu dintre cele mai favorabile, o serie de schimbări în plan managerial și organizațional; a susținut disciplinele cu o pozitivă valoare educativă; a promovat cu consecvență și coerență managementul afacerilor internaționale; a fost continuator al tradițiilor românești în materie de economie și afaceri internaționale, dar și fondator de școală superioară de învățământ economic.”
*
Valorificând experiența managerială dobândită, dar și spiritul înnăscut de creator de școală, profesorul Alexandru Puiu a fondat, în anul 1991, Universitatea ”Constantin Brâncoveanu” din Pitești, o instituție de tip consorțial, cu facultăți în municipiile Pitești, Brăila și Rm. Vâlcea. Prin contribuția sa decisivă, Universitatea ”Constantin Brâncoveanu” a fost printre primele șase instituții de învățământ particular acreditate în România. A condus Universitatea, din poziția de Rector, aproape două decenii, poziționând-o statornic în peisajul calității și al performanțe academice. ”Am gândit că prin această universitate vom aduce și noi, fondatorii ei, o contribuție la educarea tinerilor într-o mentalitate de profesioniști, dar și în spiritul demnității, al unui patriotism autentic, sincer, generos, tolerant”– spunea profesorul Alexandru Puiu privind retrospectiv.
*
Obținerea de către Universitatea ”Constantin Brâncoveanu” a certificatului cu cel mai înalt calificativ - Grad de încredere ridicat - acordat de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), a fost confirmarea certă a unei misiuni îndeplinite. Concluzia președintelui ARACIS de la acel moment spune totul: ”Domnul Rector, prof.univ.dr. Alexandru Puiu, sprijinit de o echipă tânără și dinamică, a pus în operă un vis și a dat tot ce a avut mai bun în gând, în suflet și în minte pentru a realiza această Universitate.” A creat un corp profesoral propriu, o bază materială de excepție și, mai presus de toate, o cultură a calității care va dăinui peste timp.
*
Profesorul Alexandru Puiu este cetățean de onoare al municipiilor Pitești, Brăila, Râmnicu Vâlcea și al comunei natale, Făgețel, Olt. A fost vicepreședinte al Consiliului Național al Rectorilor din România, membru în Colegiul Central de Onoare al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, membru al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, membru în Consiliul de Administrație al Asociației Generale a Economiștilor din România, membru în Consiliul Național al Comerțului Exterior al României, membru al International Association for Conservation of Natural Resources and Energy (New York). Deține Ordinul Național pentru Merit în grad de Cavaler, conferit prin Decret Prezidențial (2002) și alte peste 20 de premii, diplome de excelență și medalii acrodate în țară și în străinătate.
*
Întreaga comunitate academică este în doliu și în tăcere.
Drum lin spre veșnicie, domnule Rector!
Sicriul va fi depus la Biserica Mavrodolu, str Teiuleanu nr 20, Pitesti, duminică, 13 noiembrie 2022, începând cu ora 12.
Slujba de înmormântare va avea loc în data de 14 noimbrie 2022, ora 12:00

May be an image of 1 person