Home » Studenti » Program Social


Universitatea Constantin Brâncoveanu practică taxe de școlarizare reduse,

mai mici cu circa 30-40% față de nivelul altor universități.

    Universitatea Constantin Brâncoveanu are și un program de burse de merit pentru studenții cu performanțe în activitatea universitară, dar și burse sociale pentru studenții care au o situație materială dificilă sau sunt orfani. De asemenea, pentru a stimula competiția între studenți, universitatea oferă în fiecare an un anumit număr de locuri fără taxă la concursurile de admitere, numărul locurilor menținându-se până la terminarea studiilor, dar redistribuindu-se către acei studenți care au obținut rezultatele cele mai bune. Anual, Universitatea acordă aproximativ 150 de burse de merit, peste 50 de burse sociale, iar alți studenți primesc reduceri ale taxei de școlarizare în procente cuprinse între 33 și 75%.