Home » Studenti » Resurse » Resurse Umane


STRUCTURA CORPULUI PROFESORAL

■ STABILITATE: 83% dintre cadrele didactice sunt titularizate prin concurs. La sfârșitul anului 2011, la Universitatea Constantin Brâncoveanu își desfășurau activitatea 158 de cadre didactice proprii și asociate, dintre care 132 cu normă de bază și 26 de specialiști din cercetarea științifică și practică.

■ STANDARD ȘTIINȚIFIC RIDICAT: dintre cadrele didactice, 40 sunt profesori și conferențiari (30%).

■ PROFESIONALISM: 86% din cadrele didactice sunt doctori și doctoranzi în științe, două treimi dintre acestea având ca domeniu de competență științele economice. 55 de cadre didactice universitare au finalizat doctoratul beneficiind de susținerea instituției.

■ PERSPECTIVĂ PE TERMEN LUNG: vârsta medie a personalului didactic este cuprinsă între 35 și 45 de ani.

PROFESORI DE RENUME LA UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCOVEANU

    De-a lungul timpului, studenții Universității Constantin Brâncoveanu au avut privilegiul de a avea la catedră profesori de renume din țară și străinătate, precum și specialiști din practică, o parte dintre aceștia fiind amintiți în continuare.

    Prof. univ. dr. Virgil Balaure, Prof. univ. dr. Ștefan Boboc, Prof. univ. dr. Florina Bran, Prof. univ. dr. Dumitru Ciucur, Prof. univ. dr. Mircea Ciumara, Prof. univ. dr. Violeta Ciurel, Prof. univ. dr. Ion Diaconescu, Prof. univ. dr. Niță Dobrotă, Prof. univ. dr. Sterian Dumitrescu, Prof. univ. dr. Marin Dumitru, Prof. univ. dr. Constantin Florescu, Prof. univ. dr. Alexandru Grad, Prof. univ. dr. Alexandru Isaic Maniu, Prof. univ. dr. George Marin, Prof. univ. dr. Mihai Korca, Prof. univ. dr. Dumitru Miron, Prof. univ. dr. Nicolae Nistorescu, Prof. univ. dr. Gheorghe Pistol, Prof. univ. dr. Ruxandra Rășcanu, Prof. univ. dr. Vasile Răileanu, Prof. univ. dr. Sultana Suta Slejan, Prof. univ. dr. Traian Surcel, Prof. univ. dr. Vergil Voineagu, Conf. univ. dr. Dona Tudor, Conf. univ. dr. Aura Matei Săvulescu, Conf. univ. dr. Bonciu Gheorghe, Adrian Ursu, jurnalist și alții.


■ PRESTIGIUL ȘTIINȚIFIC: în Universitatea Constantin Brâncoveanu își desfășoară activitatea 10 cadre didactice conducători de doctorat; 5 laureați ai Academiei Române; 3 membri ai unor Academii de Științe din țară sau străinătate.
 

■ ORIENTARE SPRE PRACTICA ECONOMICĂ: Universitatea beneficiază de aportul a circa 26 de cadre didactice asociate, specialiști din cercetare, administrație, instituții economice de prestigiu care întregesc efortul instructiv-educativ în vederea formării de specialiști competenți și, în același timp, constituie interfața dintre universitate și practica social - economică, constituind un izvor de cunoștințe despre realitățile din economie.