Home » Studenti » Resurse » Spatii Educationale

Managementul de calitate și valorificarea cu bună credință a resurselor financiare s-au materializat în realizarea, în premieră pe țară în învățământul particular, a trei sedii date în folosință în anul 1997, în orașe diferite: Pitești, Rm. Vâlcea și Brăila. Aceste realizări reprezintă, în principal, rezultatul efortului propriu, sponsorizările deținând doar 9-10% din investiția totală.

Campusuri universitare

 

CAMPUSUL DIN PITEȘTI include o clădire destinata procesului educativ și administrativ și un Master Centre, cu săli de conferinte, centre de cercetare și bibliotecă .

Corpul A din complexul universității a fost dat în folosință în noiembrie 1997, studenții și cadrele didactice având la dispoziție o aulă la standarde europene, o sală polivalentă, amfiteatre și auditorii, laboratoare și birouri pentru conducerea Universității și a facultăților din acest centru, precum și pentru serviciile funcționale.


 

CAMPUSUL DIN RÂMNICU VÂLCEA este format din două corpuri de clădire, primul dată în folosință în anul 1997, ce se distinge prin stilul arhitectonic modern, cu o notă accentuată de originalitate, sălile de curs și de seminar, laboratoarele și cabinetele de specialitate, Aula Magna și birourile pentru serviciile funcționale fiind dispuse în jurul unei curți interioare acoperite. În anul 2009, un nou corp de clădire a întregit baza materială din campusul din Râmnicu Vâlcea. Astfel, se adaugă noi săli moderne de seminar, amfiteatre spațioase, birouri pentru conducerea facultății, pentru secretariatul tehnic și alte servicii funcționale.

Corpul A al CAMPUSULUI DIN BRĂILA se încadrează din punct de vedere arhitectural în centrul istoric al Brăilei. Dat în folosință în anul 1997, dispune de o aulă modernă, auditorii, săli de curs, săli de seminar și laboratoare de specialitate pentru profilurile economice, pentru Jurnalism și Drept.

Corpul B este reprezentat de o clădire veche, datând din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. Aceasta a fost consolidată și modernizată și găzduiește activitățile Universității Constantin Brancoveanu.  

 

AMFITEATRE, SĂLI DE SEMINARII, LABORATOARE ȘI CABINETE DE SPECIALITATE
Cele 20 de amfiteatre și spații de predare au capacități de 100-250 de locuri, multe dintre ele dispunând de sisteme de videoproiecție, astfel încât prelegerile să fie însoțite de prezentări multimedia.
Sălile de seminar au fiecare o capacitate între 28 și 35 de locuri și respectă întru-totul standardele cerute pentru derularea procesului educațional în cele mai bune condiții.
Laboratoarele de informatică permit realizarea unor activități de învățământ, cercetare și editare de lucrări la nivelul exigențelor contemporane și sunt dotate cu tehnică modernă de calcul: peste 200 de calculatoare de ultimă generație, conectate la rețea și Internet, 30 de imprimante, scannere, softuri proprii sau achizționate.
Laboratoarele de merceologia și tehnologia produselor dispun de aparatură de măsură, analiză și control al calității produselor, inclusiv microscopie modernă, ale cărei baze de date sunt prelucrate instantaneu pe calculator.
Cabinetele de limbi străine și de corespondență comercială demonstrează o adaptare europeană deplină la cerințele învățământului universitar modern.
Cursurile și materialele didactice sunt procesate în propriile laboratoare de tehnoredactare, la fel ca și ziarul cu apariție săptămânală: Dialog studențesc brâncovenesc. La filiala din Brăila există o minitipografie, dotată cu 2 echipamente RISO Rz 370, ghilotină, mașină de broșat, utilizată cu precădere pentru tipărirea broșurilor și a materialelor informative.