Home » Admitere 2019 » Studii De Licenta


   ADMITERE 2019

pe baza mediei de la bacalaureat, în limita locurilor disponibile!
Perioadă înscrieri: 1 iulie - 30 septembrie

Programe de studiu:
n


Management (A)
Management în limba engleză (AP)
Pregătește specialiști în domeniile: >> Conducerii întreprinderilor; >> Antreprenoriatului; >> Inițierii și dezvoltării afacerilor; >> Industriei și serviciilor; >> Responsabilității sociale; >> Economiei sociale.

Durata studiilor: 3 ani - cu frecvență; 3 ani - cu frecvență redusă

Marketing (A)
Pregătește specialiști în domeniile:
>> Marketingului bunurilor de larg consum; >> Marketingului industrial; >> Marketingului serviciilor (turism, transporturi, finanțe-bănci etc.); >> Marketing social-politic (educațional, cultural - sportiv, ecologic, electoral, ecleziastic etc.); >> Promovării afacerilor, publicității, relațiilor publice și de protocol; >> Promovării la locul vânzării și merchandisingului.

Durata studiilor: 3 ani - cu frecvență

Economia comerțului, turismului și serviciilor (A)
Pregătește specialiști în domeniile: >> Turismului și gestiunii hoteliere; >> Amenajării turistice și comerciale; >> Turismului rural; >> Alimentației publice; >> Merchandising-ului și logisticii comerciale; >> Tehnologiilor comerciale; >> Sectorului terțiar și economiei imateriale (serviciilor); >> Gestiunii întreprinderilor mici și mijlocii; >> Burselor de mărfuri.

Durata studiilor: 3 ani - cu frecvență

Contabilitate și informatică de gestiune (A)
Pregătește specialiști în domeniile: >> Contabilității pentru societățile comerciale; >> Contabilității instituțiilor publice; >> Contabilității bancare; >> Contabilității și fiscalității; >> Auditului intern; >> Informaticii de gestiune; >> Analizei și evaluării firmei.

Durata studiilor: 3 ani - cu frecvență; 3 ani - cu frecvență redusă

Finanțe și bănci (A)
Pregătește specialiști în domeniile: >> Finanțelor publice; >> Bugetului și trezoreriei; >> Politicii și gestiunii financiare a firmei; >> Managementului financiar; >> Băncilor, tehnicilor și operațiunilor bancare; >> Asigurărilor comerciale; >> Burselor de valori și piețelor de capital;
>> Fiscalității .

Durata studiilor: 3 ani - cu frecvență

Informatică economică (AP)
Pregătește specialiști în domeniile: >> Analiza/proiectarea sistemelor informaționale (Visible Analyst); >> Programarea sistemelor informatice; >> Programarea/ dezvoltarea bazelor de date (SQL); >> Administrarea rețelelor (Windows); >> Proiectarea / administrarea de site-uri web (Linux, PHP, Flash); >> Implementarea sistemelor integrate pentru gestiunea afacerilor (ERP); >> Web design & web development.

Durata studiilor: 3 ani - cu frecvență

Drept (A)
Pregătește specialiști pentru: >> Magistratură: judecători și procurori; >> Avocatură; >> Notariate publice; >> Consiliere juridică; >> Oficiile juridice din administrație; >> Compartimentele juridice ale firmelor.

Durata studiilor: 4 ani - cu frecvență


Administrație publică (A)
Pregătește specialiști în domeniile: >> Administrației publice centrale (ministere, Guvern, Parlament); >> Administrației publice locale (primării, prefecturi, consilii județene); >> Politicilor publice; >> Achizițiilor publice; >> Urbanismului și dezvoltării teritoriului; >> Transporturilor publice.

Durata studiilor: 3 ani - cu frecvență*A = acreditare / AP = autorizare provizorie