Home » Admitere 2023 » Dosar De Inscriere

Dosar de înscriere  - la secretariatele facultăților

Nivel licență:

- cerere de înscriere;
- diplomă de bacalaureat (original);
- foaia matricolă însoțitoare a diplomei (original)
-  certificat de naștere (copie și original pentru certificare);
- certificat de căsătorie (copie și original pentru certificare);
- adeverință medicală;
- 2 (două) fotografii tip buletin;
- buletin/carte de identitate (copie);
- un dosar plic;

- rata I din taxa de școlarizare: 1200 lei pentru programul de studii Drept,

                                               1100 lei pentru celelalte programe de studii


Nivel masterat: m

- cerere de înscriere;
- diplomă de bacalaureat (original);
- foaia matricolă însoțitoare a diplomei –copie și original pentru certificare;
- diplomă de licență (original) sau adeverința de susținere a examenului de licență (pentru absolvenții anului in curs), în care să se menționeze media;
- suplimentul la diplomă sau foaia matricolă a studiilor universitare de licență (copie și original pentru certificare);
- certificat de naștere (copie și original pentru certificare);
- certificat de căsătorie (copie și original pentru certificare);
- adeverință medicală;
- 2 (două) fotografii tip buletin;
- buletin/carte de identitate (copie);
- un dosar plic 

- rata I din taxa de școlarizare: 1200 lei pentru programul de studii Drept Privat,

                                               1100 lei pentru celelalte programe de studii

 

 


UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCOVEANU NU PERCEPE TAXĂ DE ÎNSCRIERE LA ADMITERE ȘI NICI TAXĂ DE ÎNMATRICULARE.

LA DEPUNEREA DOSARULUI DE ADMITERE SE VA ACHITA PRIMA RATĂ DIN TAXA DE STUDII AFERENTĂ ANULUI UNIVERSITAR 2023-2024.

PROGRAMUL PENTRU DEPUNEREA DOSARULUI DE ADMITERE:
LUNI – VINERI, INTERVAL ORAR: 10:00 – 18:00


PENTRU INSCRIEREA ONLINE ACCESAȚI admitere.univcb.ro