Home » Dri » Departamentul De Relatii Internationale

 
  
Departamentul de Relații Internaționale al
Universității Constantin Brâncoveanu din Pitești
  
    Și-a început activitatea în anul 2005, odată cu depunerea la Comisia Europeană a primei aplicații pentru acreditarea în universitate a programului de mobilități europene pentru studenți și cadre didactice, ERASMUS+.
 
   Obținerea acestei acreditări, 3 luni mai târziu, prin acordarea  - Erasmus+ University Charter STANDARD, a deschis drumul încheierii de acorduri bilaterale cu instituții de învățământ superior din spațiul Uniunii Europene pentru schimbul de bune practici, proiecte comune de cercetare și mobilități inter-universitare.


   În anul 2007, prin Departamentul de Relații Internaționale, Universitatea Constantin Brâncoveanu a primit o nouă acreditare de la Comisia Europeană pentru aceleași tipuri de activități.
   Recent, universității i-a fost acordată acreditarea „Erasmus University Charter EXTENDED", care permite mobilități de studenți pentru studii, stagii practice în companii europene, mobilități de predare și de formare pentru cadrele didactice și, totodată, mobilități de formare pentru personalul administrativ.

   
   Principalele obiective ale Departamentului de Relații Internaționale:
- inițierea și elaborarea acordurilor de cooperare academică internațională;
- promovarea dimensiunii europene a învățământului superior;
- realizarea unor module comune în colaborare cu partenerii instituționali străini;
- coordonarea mobilităților studențești și acordarea de sprijin studenților interesați de acestea;
- dezvoltarea programului Erasmus+ Placement / Stagiu Practic, menit să formeze studenții din punct de vedere professional;
-  facilitarea implicării studenților și cadrelor didactice în procesul de accesare a unei burse Erasmus+.

                     Mobilități de studii și practică ERASMUS+ disponibile pentru studenți