Home » Dri » Erasmus+ » Erasmus+ Studii


ERASMUS+ (EuRopean Community ActionS for the Mobility of University Students) este componenta Programului LLP (Lifelong Learning Programme) care cuprinde acțiuni destinate cooperării europene în domeniul învățământului superior. Prin ERASMUS+ este sprijinită dezvoltarea dimensiunii europene a studiilor universitare și post-universitare, programul acoperind toate disciplinele și domeniile de studiu.

Obiectivele operaționale ERASMUS+ sunt:
- creșterea calității și volumului mobilităților studenților și personalului didactic în Europa;
- creșterea calității și cooperării multilaterale între instituțiile de învățământ superior din Europa;
- creșterea transparenței și de compatibilității între diplomele universitare și calificările profesionale obținute în Europa;
- creșterea calității și cooperării între instituțiile de învățământ superior și întreprinderi;
- facilitarea dezvoltării de practici inovative în învățământul superior și în formarea profesională la nivel terțiar și transferul acestor practici de la o țară la alta;
- sprijinirea dezvoltării de conținuturi, servicii, pedagogii și practici inovatoare, bazate pe tehnologia informației și comunicării.

  Studenți români

MOBILITĂȚI ERASMUS+ DISPONIBILE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2022-2023

- Condiții de eligibilitate și selecție
- Universități partenere

                                 
Pentru a citi testimonialele studenților brâncoveni, mergeți la 'Povești de succes', făcând click aici.
 


  International Students
- Guide for International Students and Teachers
- ERASMUS+ Courses Catalogue
- Application Form 
- Internship Program
- Romania is waiting for youTestimonials - International students ERASMUS+ Incoming
(apăsați pe fotografie pentru a mări)