Home » Departamentul Relatii Internationale » Program Erasmus+ Studii


ERASMUS+ (EuRopean Community ActionS for the Mobility of University Students) este componenta Programului LLP (Lifelong Learning Programme) care cuprinde acțiuni destinate cooperării europene în domeniul învățământului superior. Prin ERASMUS+ este sprijinită dezvoltarea dimensiunii europene a studiilor universitare și post-universitare, programul acoperind toate disciplinele și domeniile de studiu.

Obiectivele operaționale ERASMUS+ sunt:
- creșterea calității și volumului mobilităților studenților și personalului didactic în Europa;
- creșterea calității și cooperării multilaterale între instituțiile de învățământ superior din Europa;
- creșterea transparenței și de compatibilității între diplomele universitare și calificările profesionale obținute în Europa;
- creșterea calității și cooperării între instituțiile de învățământ superior și întreprinderi;
- facilitarea dezvoltării de practici inovative în învățământul superior și în formarea profesională la nivel terțiar și transferul acestor practici de la o țară la alta;
- sprijinirea dezvoltării de conținuturi, servicii, pedagogii și practici inovatoare, bazate pe tehnologia informației și comunicării.

 
Studenți români
- Condiții de eligibilitate și selecție
- Universități partenere

  Profil detaliat al universităților partenere
  
Baden-Wuerttemberg State Cooperative University, Germania 

Ecole Superieure de Commerce d'Amiens, Franța
 
Universitatea Jules Verne de Picardie din Amiens, Franța  
 Mainor Business School, Tallinn, Estonia  
 Plantijn Hogeschool Antwerp, Belgia  
Institute Universitaire de Techonologie d'Amiens, Franța
 
Instituto Politecnico do Porto - ESEIG, Portugalia
 
Instituto Politecnico do Porto - ISCAP, Portugalia 

Instituto Superior de Ciencias Empresariais e do Turismo, Porto, Portugalia  

International Business Academy, Kolding, Denmark
 

 
                              
 Pentru a citi testimonialele studenților brâncoveni, mergeți la 'Povești de succes', făcând click aici.
 
  International Students
- Guide for International Students and Teachers
- Courses in english 2018-2019
Application Form 2018-2019
- Internship Program
- Romania is waiting for youTestimonials - International students
(apăsați pe fotografie pentru a mări)