Home » Studenti » Centrul De Consiliere șI Orientare îN Carieră

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră

În sprijinul integrării studenților și absolvenților pe piața muncii, încă din anul 2002 s-a constituit în universitate Centrul de Consiliere și Orientarere în Carieră, structură care se ocupă atât de îndrumarea studenților în alegerea traseului de studiu optim în cadrul domeniilor de studii sau în cadrul ciclurilor de studii universitare, cât și de inserția lor profesională adecvată pe piața muncii.

Activitatea centrului vizează două categorii de beneficiari: pe de o parte ofertanții de forță de muncă, specialiștii pregătiți de universitate în concordanță cu cerințele actuale ale pieței, iar pe de altă parte potențialii angajatori, solicitanți de forță de muncă bine pregătită și cu un profil profesional potrivit necesităților firmelor.

Serviciile puse la dispoziția studenților și absolvenților sunt de informare cu privire la piața forței de muncă, ofertele de locuri de muncă existente în orice moment, precum și tendințele de dezvoltare ale tuturor firmelor din comunitate. De asemenea, serviciile de consiliere vizează îndrumarea studenților și absolvenților universității pentru a conștientiza importanța planificării carierei, sprijinirea acestora pentru realizarea unei autoevaluări reale și obiective a abilităților și limitelor personale, precum și dobândirea de cunoștințe în modalități de căutare, solicitare, ocupare și păstrare a unui loc de muncă.

Cea de-a doua direcție de acțiune a Centrului vizează agenții economici, potențiali angajatori, care se constituie, de fapt în solicitanți de forță de muncă. Aceștia se află în permanentă legătură cu Universitatea, făcându-și cunoscute necesitățile în ceea ce privește personalul specializat, dar și direcțiile și domeniile de dezvoltare și implicit de perfecționare ale acestora. Serviciile oferite acestora sunt: popularizarea cererii de personal (Oferta de loc de muncă) și recomandări (Baza de date ce conține profilurile profesionale ale persoanelor consiliate).

 UNIVERSITATEA "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU"

PRIN CENTRUL DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE ÎN CARIERĂ,

  OFERĂ, ÎN PERIOADA PANDEMIEI DE CORONAVIRUS,

CONSILIERE ȘI SUPORT PSIHOLOGIC PENTRU STUDENȚII, MASTERANZII, CADRELE DIDACTICE ȘI PERSONALUL AUXILIAR din UNIVERSITATE.

Dacă ești neliniștit, panicat, foarte îngrijorat, poți contacta specialiștii noștri

                           Marți, orele 14-16; Joi, orele 16-18; Vineri, orele 16-18

la numărul de telefon 0736452300 sau la adresele de email: psihologmg@yahoo.com - psiholog-psihoterapeut Maria-Elena Gheordunescu

lauramariamoraru@gmail.com - psiholog-consilier psihologic Laura Moraru

 

Prevenim, pentru a fi mai puternici!

 


Cadru procedural pentru studentii cu disabilitati

Raport Activitate 2019-2020

Workshop "Cum te pregătești pentru un job? - Secretele prezentării la un interviu de selecție"

Workshop "Carieră și antreprenoriat pentru tineri. Evaluarea intereselor profesionale"