Home » Despre Noi » Misiune, Etica, Valori, Cultura Organizationala


MISIUNE DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

 Universitatea Constantin Brâncoveanu își îndeplinește misiunea prin formarea și perfecționarea de specialiști în domeniile științelor economice, juridice și administrative prin inițierea de activități de cercetare științifică pe cont propriu și în colaborare cu instituții similare din țară și din străinătate, prin cultivarea și difuzarea valorilor culturii și civilizației universale, respectând drepturile și libertățile fundamentale ale omului și promovând spiritul gândirii libere, critice.

ETICĂ: Codul etic reglementează normele de conduită profesională și cuprinde un ansamblu de standarde morale generale, responsabilități și reguli ale practicii universitare care privesc activitatea desfășurată de membrii comunității academice a Universității Constantin Brâncoveanu din Pitești.

Codul de etică universitară

VALORI ESTENȚIALE: învățământ de calitate, onestitate, respect, corectitudine, responsabilitate și loialitate.

CULTURĂ ORGANIZAȚIONALĂ
Universitatea  Constantin Brâncoveanu deține o cultură organizațională managerială puternică, identificată prin:
Nume: UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCOVEANU din PITEȘTI
Emblemă:  vulturul stilizat într-o concepție modernă
Ziua Universității:  21 Mai
Evenimente și ceremonii:  festivitatea de deschidere a anului universitar, Sesiunea  Cercetării Științifice Studențești, Ziua Comunicării, Balul Bobocilor, Cursurile festive de încheiere a unui ciclu de învățământ, Serbarea pomului de Crăciun, 8 Martie, marcarea unor evenimente importanta din viața salariaților (promovări, zile de naștere, căsătorii).

Imnul Universității


De la Dunăre la Argeș,
De la Argeș pân’ la Olt,
Brâncoveanu - școala noastră -
E prezentă peste tot.
Refren: Brâncovene, Constantine,           
Patriot și domn creștin,             
Ne întoarcem către tine             
Să ne fie drumul lin.             
Fii mereu cu noi, părinte,              
Ocrotește-ne cum știi!             
Noi, cu toții, ținem minte             
C-ai avut și tu copii.

Am clădit prin sacrificii,
Te-am avut mereu simbol,
Să dispară trădătorii!
Să-nflorească acest popor!
Refren:

Sufletele luminate,
Țara mândră să ne fie!
Terminăm cu umilința,
Vrem izbândă pe vecie!
Refren: