Home » Despre Noi » Baza Legislativa


BAZA LEGISLATIVĂ

Carta Universitatii si codul de etica si deontologie profesionala

Regulament privind organizarea, functionarea si finantarea cercetarii stiintifice

Regulament privind organizarea si functionarea centrelor de cercetare

Strategia de dezvoltare a activitatii de cercetare stiintifica pentru perioada 2016-2020

Regulament privind organizarea și funcționarea departamentelor

Metodologia privind evaluarea activitatii cadrelor didactice

Regulament privind activitatea financiar-contabila

Regulament privind activitatea secretariatelor tehnice

Regulament privind administratia

Regulament privind organizarea si functionarea studiilor universitare de licenta si masterat
  
Regulament privind organizarea si functionarea Departamentului Pentru Pregatirea Personalului Didactic
 
Regulament privind organizarea si functionarea bibliotecii Universitatii Constantin Brancoveanu
 
Regulament privind initierea, monitorizarea, evaluarea periodica si aprobarea programelor de studiu
 
Regulament privind eliberarea, circuitul, accesul si pastrarea documentelor
 
Regulament privind elaborarea orarului

Regulament privind finalizarea studiilor de licenta si masterat 

Regulamente ale studentilor (Regulament privind activitatea profesionala a studentilor; Metodologia privind examinarea studentilor; Regulament privind desfasurarea activitatii didactice cu grupele de performanta si cele cu ramaneri in urma; Regulament privind mentoratul/indrumarea nemijlocita a studentilor si atributiile mentorului/indrumatorului de grupa 

Regulament privind activitatile stiintifice studentesti

Regulament privind recunoasterea perioadelor de studii efectuate in alte institutii pe baza unor acorduri, contracte sau programe internationale

Regulament privind desfasurarea activitatilor de practica de specialitate a studentilor

Regulament privind organizarea alegerilor studentilor in organele de conducere