Home » Despre Noi » Baza Legislativa


BAZA LEGISLATIVĂ

Carta Universitatii si codul de etica si deontologie profesionala

Regulament privind finalizarea studiilor de licenta si masterat 2020

Regulament privind desfasurarea online a activitatilor didactice si a evaluarii online a cunostintelor studentilor 2020
Regulament privind recunoasterea perioadelor de studii efectuate in alte institutii pe baza unor acorduri, contracte sau programe internationale

Regulament privind desfasurarea activitatilor de practica de specialitate a studentilor

Regulament privind organizarea alegerilor studentilor in organele de conducere

Procedura privind recunoașterea funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate

Procedura privind recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate

Procedura privind recunoasterea automata a calitatii de conducator de doctorat obtinuta in institutii de invatamant universitar acreditate din strainatate

Regulament privind eliberarea, circuitul, accesul si pastrarea documentelor
 
Regulament privind elaborarea orarului

Regulament privind organizarea si functionarea Departamentului Pentru Pregatirea Personalului Didactic
 
Regulament privind organizarea si functionarea bibliotecii Universitatii Constantin Brancoveanu