Home » Despre Noi » Baza Legislativa


BAZA LEGISLATIVĂ

Carta Universitatii si codul de etica si deontologie profesionala

Regulament privind finalizarea studiilor de licenta si masterat 2020

Regulament privind desfasurarea online a activitatilor didactice si a evaluarii online a cunostintelor studentilor 2020
Regulament privind recunoasterea perioadelor de studii efectuate in alte institutii pe baza unor acorduri, contracte sau programe internationale

Regulament privind desfasurarea activitatilor de practica de specialitate a studentilor

Regulament privind organizarea alegerilor studentilor in organele de conducere