Home » Despre Noi » Regulamente, Proceduri șI Metodologii


REGULAMENTE, PROCEDURI ȘI METODOLOGII

Carta Universitatii si codul de etica si deontologie profesionala

Plan strategic UCB

Plan managerial 2021-2025

Plan operațional 2021-2022

Regulament de organizare și funcționare


Metodologia privind organizarea si desfasurarea alegerilor

Metodologia privind organizarea alegerilor studentilor in organele de conducere

Regulament privind finalizarea studiilor de licenta si masterat

Regulament privind desfasurarea online a activitatilor didactice si a evaluarii online a cunostintelor studentilor

Regulamente ale studentilor (Regulament privind activitatea profesionala a studentilor; Metodologia privind examinarea studentilor; Regulament privind desfasurarea activitatii didactice cu grupele de performanta si cele cu ramaneri in urma; Regulament privind mentoratul/indrumarea nemijlocita a studentilor si atributiile mentorului/indrumatorului de grupa

Regulament privind activitatile stiintifice studentesti

Regulament privind recunoasterea perioadelor de studii efectuate in alte institutii pe baza unor acorduri, contracte sau programe internationale

Regulament privind organizarea și desfasurarea activitatilor de practica de specialitate a studentilor

Regulament privind acordarea burselorProcedura privind recunoașterea funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate

Procedura privind recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate

Procedura privind recunoasterea automata a calitatii de conducator de doctorat obtinuta in institutii de invatamant universitar acreditate din strainatate

Regulament privind eliberarea, circuitul, accesul si pastrarea documentelor

Regulament privind regimul actelor de studii și al documentelor universitare

Procedura privind elaborarea orarului

Regulament privind activitatea secretariatelor tehnice

Regulament privind organizarea si functionarea bibliotecii

Regulament privind administratia

Regulament privind activitatea financiar-contabila