Home » Facultati » Pitesti » Facultatea De Management Marketing In Afaceri Economice


Facultatea de Management Marketing în Afacerile Economice Pitești a fost înființată în anul 1992, în urma unei complexe analize economice și sociologice la nivelul județului Argeș și a Municipiului Pitești. Consecventă principiilor Universității Constantin Brâncoveanu Pitești, această facultate și-a propus ca obiective strategice: crearea unei autentice școli superioare economice în care să se formeze economiști cu o înaltă competență, capabili să acționeze în condițiile economiei moderne de piață în domeniul afacerilor: afaceri comerciale, financiar-bancare, în turism, transporturi și asigurări internaționale.

DOMENII DE STUDIU ȘI SPECIALIZĂRI


Domeniul
Specializarea
Nivel licență
 Management  Management IF (învățământ cu frecvență, 3 ani) - 100 locuri
 Management  Management IFR (învățământ cu frecvență redusă, 3 ani) - 60 locuri

Nivel masterat

Management
Managementul afacerilor (învățământ cu frecvență, 2 ani) - 25 locuri
Managementul resurselor umane
(învățământ cu frecvență, 2 ani) - 25 locuri
Management în administrație și servicii publice
(învățământ cu frecvență, 2 ani) - 100 locuri
Management și logistică (învățământ cu frecvență, 2 ani) - 25 locuriDecan - CONF. UNIV. DR. MIHAELA ASANDEI
„Universitatea Constantin Brâncoveanu reprezintă o instituție de învățământ care oferă perspective reale absolvenților, fiind adaptata cerințelor unei economii concurențiale; ea este o echipă în care experiența se îngemănează cu inovația pentru obținerea unor rezultate excepționale".Studii:
Academia de Studii Economice București, Facultatea de Comerț.

Titluri științifice: doctor în economie.
Cercetare științifică: autoare și coautoare a 15 lucrări de specialitate, cursuri, culegeri sau  îndrumare de admitere și a peste 30 de articole, studii și comunicări științifice.
Performante selective: director adjunct de liceu, secretar științific, director al Departamentului de Pregătire a Personalului didactic, din 2008 decan, se distinge prin pasiune, rigoare în activitatea desfășurată și printr-o abordare creativă a metodelor moderne de cercetare în activitatea didactică și managerială. Este interesată să lucreze cu oamenii și consideră, de peste 25 de ani, că a fi cadru didactic presupune abnegație în muncă și dăruire fără limite.


Prodecan - LECT. UNIV. DR. ANDREEA GANGONE

Plan operațional 2021 - 2022
Program managerial 2021-2022
Plan cercetare 2021 - 2022
Raport cercetare 2020 - 2021
Plan activităti extracurriculare 2021 - 2022
Îndrumători de an 2021-2022 
Ghidul studentului pentru utilizarea platformei informatice Microsoft TEAMS