Home » Facultati » Pitesti » Facultatea De Finante Contabilitate

Facultatea Finanțe-Contabilitate Pitești a fost autorizată să funcționeze prin hotărârea Consiliului Național de Evaluare Academică și Acreditare din 5.07.1999. În septembrie 1999, în cadrul Facultății exista specializarea de Finanțe - Contabilitate. În anul 2002, în urma îngustării nomenclatorului de specializări s-a optat pentru Contabilitate și Informatică de Gestiune ca  specializare de referință. Din anul 2003, în cadrul Facultății Finanțe-Contabilitate Pitești, componentă a Universității Constantin Brâncoveanu, a fost autorizată să funcționeze și specializarea Finanțe - Bănci. În perioada scursă de la înființare, Facultatea de Finanțe-Contabilitate cu cele două specializări Contabilitate și Informatică de Gestiune și Finanțe - Bănci, prin numărul de studenți înscriși la examenul de admitere, a dovedit faptul că cerința de cadre cu pregătire economică superioară în județul Argeș și în cele limitrofe este un fenomen permanent și în continuă creștere. Totodată, s-a demonstrat capacitatea corpului profesoral al facultății de a asigura pregătirea studenților la disciplinele de specialitate pentru sectorul contabil, bancar și financiar.

DOMENII ȘI SPECIALIZĂRI

Domeniul Specializarea
Nivel licență
Contabilitate                  
Contabilitate și informatică de gestiune (ZI și FR)
Finanțe
Finanțe și Bănci (ZI)
Cibernetică, statistică și informatică economică        
Informatică economică (ZI)
Nivel masterat
Contabilitate
Standarde, reglementări și politici contabile
Finante
Management financiar - bancar


Decan - CONF.UNIV.DR. CRISTINA GĂNESCU

Studii: Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Pitești, Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice Pitești; studii post-doctorale în economie, Academia Română, în cadrul Școlii Post-doctorale Academice în Economie (SpDAE), prin Proiectul „Studii Post-Doctorale în Economie: program de formare continuă a cercetătorilor de elită - SPODE"
Titluri științifice:
doctor în economie, domeniul Relații economice internaționale

Cercetare științifică: autor și coautor a mai multor lucrări și cursuri de specialitate, autoare a peste 45 de articole și comunicări științifice în domeniul managementului, responsabilității sociale corporatiste, culturii organizaționale, tehnicilor de afaceri, publicate în reviste de specialitate din țară și din străinătate, indexate ISI/BDI, sau prezentate în cadrul unor manifestări științifice internaționale; formare în cercetare în cadrul Institutului de Prognoză Economică al Academiei Române și în cadrul ESEIG, Instituto do Porto, Portugalia; membru în comitetul de organizare al Conferinței Științifice Internaționale „Accounting and Finance – the Global Languages in Business” și al Conferinței Internaționale „Knowledge Economy - Challenges of the 21st Century”; membru în echipele de implementare a unor proiecte de cercetare cu finanțare internă și externă; implicare ca voluntar în proiecte pentru comunitate; recenzor și membru în comitetele științifice ale unor reviste și manifestări științifice din România, Franța, Portugalia și Cehia; membru al Societății Academice de Management din România (SAMRO) și al AGER.
Experiență profesională: prodecan, secretar științific, director de studii în cadrul Facultății de Management Marketing în Afaceri Economice