Home » Facultati » Pitesti » Facultatea De Finante Contabilitate

Facultatea Finanțe-Contabilitate Pitești a fost autorizată să funcționeze prin hotărârea Consiliului Național de Evaluare Academică și Acreditare din 5.07.1999. În septembrie 1999, în cadrul Facultății exista specializarea de Finanțe - Contabilitate. În anul 2002, în urma îngustării nomenclatorului de specializări s-a optat pentru Contabilitate și Informatică de Gestiune ca  specializare de referință. Din anul 2003, în cadrul Facultății Finanțe-Contabilitate Pitești, componentă a Universității Constantin Brâncoveanu, a fost autorizată să funcționeze și specializarea Finanțe - Bănci. În perioada scursă de la înființare, Facultatea de Finanțe-Contabilitate cu cele două specializări Contabilitate și Informatică de Gestiune și Finanțe - Bănci, prin numărul de studenți înscriși la examenul de admitere, a dovedit faptul că cerința de cadre cu pregătire economică superioară în județul Argeș și în cele limitrofe este un fenomen permanent și în continuă creștere. Totodată, s-a demonstrat capacitatea corpului profesoral al facultății de a asigura pregătirea studenților la disciplinele de specialitate pentru sectorul contabil, bancar și financiar.

DOMENII ȘI SPECIALIZĂRI

Domeniul Specializarea
Nivel licență
Contabilitate                  
Contabilitate și informatică de gestiune (învățământ cu frecvență, 3 ani) - 100 locuri

Nivel masterat

Contabilitate
Standarde, reglementări și politici contabile (învățământ cu frecvență, 2 ani) - 50 locuri


Decan - CONF.UNIV.DR. CRISTINA GĂNESCU

Studii: Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Pitești, Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice Pitești; studii post-doctorale în economie, Academia Română, în cadrul Școlii Post-doctorale Academice în Economie (SpDAE), prin Proiectul „Studii Post-Doctorale în Economie: program de formare continuă a cercetătorilor de elită - SPODE"
Titluri științifice:
doctor în economie, domeniul Relații economice internaționale

Cercetare științifică: autor și coautor a mai multor lucrări și cursuri de specialitate, autoare a peste 45 de articole și comunicări științifice în domeniul managementului, responsabilității sociale corporatiste, culturii organizaționale, tehnicilor de afaceri, publicate în reviste de specialitate din țară și din străinătate, indexate ISI/BDI, sau prezentate în cadrul unor manifestări științifice internaționale; formare în cercetare în cadrul Institutului de Prognoză Economică al Academiei Române și în cadrul ESEIG, Instituto do Porto, Portugalia; membru în comitetul de organizare al Conferinței Științifice Internaționale „Accounting and Finance – the Global Languages in Business” și al Conferinței Internaționale „Knowledge Economy - Challenges of the 21st Century”; membru în echipele de implementare a unor proiecte de cercetare cu finanțare internă și externă; implicare ca voluntar în proiecte pentru comunitate; recenzor și membru în comitetele științifice ale unor reviste și manifestări științifice din România, Franța, Portugalia și Cehia; membru al Societății Academice de Management din România (SAMRO) și al AGER.
Experiență profesională: prodecan, secretar științific, director de studii în cadrul Facultății de Management Marketing în Afaceri Economice


Plan operațional 2020 - 2021

Plan de cercetare 2020 - 2021

Raport cercetare 2019 -2020

Îndrumători de an