Home » Facultati » Braila » Facultatea De Management Marketing In Afaceri Economice

Facultatea de Management Marketing in Afaceri Economice din Brăila a fost înființată în anul 1991, în urma unei complexe analize economice și sociologice la nivelul județului Brăila, a Municipiului Brăila. Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice din Brăila este acreditată prin Legea 242/23 aprilie 2002. Consecventă principiilor Universității Constantin Brâncoveanu din Pitești, această facultate și-a propus ca obiective strategice: crearea unei autentice școli superioare care să formeze specialiști cu o înaltă competență, capabili să acționeze în condițiile economiei moderne de piață în domeniul administrației publice printr-o specializare de sine-stătătoare, în condițiile în care a funcționat o direcție de studiu în cadrul specializării de Management Marketing în Afacerile Economice care pregătea economiști ce aprofundau, în ultimii 2 ani, cunoștințele în domeniul administratiei și instituțiilor publice.

DOMENII ȘI SPECIALIZĂRI

Domeniul
Specializarea
Nivel licență
Management          
Management (învățământ cu frecvență, 3 ani) - 100 locuri
Contabilitate
Contabilitate și informatică de gestiune (învățământ cu frecvență, 3 ani) - 75 locuri
Științe administrative     
Administrație publică (învățământ cu frecvență, 3 ani) - 60 locuri

Nivel masterat
Management
Managementul serviciilor publice (învățământ cu frecvență, 2 ani) - 50 locuri
  Management și strategii în resurse umane (învățământ cu frecvență, 2 ani) - 50 locuri
Contabilitate
Standarde, reglementări și politici contabile (învățământ cu frecvență, 2 ani) - 50 locuri

Decan - CONF. UNIV. DR. CAMELIA VECHIU 

Studii: Academia de Studii Economice București, Facultatea de Management.
Titluri științifice: doctor  în economie.
Cercetare științifică, realizări în publicistică: cadru didactic cu preocupări pentru cercetarea științifică concretizată în studii de specialitate, articole și comunicări științifice, dar și cu aptitudini didactice deosebite. Este autor, coautor sau coordonator al unor lucrări în domeniile management bancar și economie națională, în care îmbină aspecte științifice și teoretice cu abordări practice și metodologice. A participat la manifestări științifice la nivel național și internațional, precum și la diverse seminarii și instruiri pe problematica accesării și valorificării de resurse financiare naționale și europene. Este membru al Society of Business Excellence, este prezentă în „Enciclopedia Personalităților din România – Who is who” (ediția 2008), în Dicționarul Personalităților Brăilene (ediția 2012). Este expert ARACIS.
Experiență managerială: secretar științific, prodecan al Facultății Management Marketing în Afaceri Economice, șef catedră, îndrumător de an, președinte, vicepreședinte sau membru al comisiilor de licență, disertație și admitere.


Prodecan - LECT. UNIV. DR. GIANINA NEGRĂU