Home » Facultati » Rm. Valcea » Facultatea De Management Marketing In Afaceri Economice

DOMENII ȘI SPECIALIZĂRI


Domeniul
Specializarea
Nivel licență
Management
Management (învățământ cu frecvență, 3 ani) - 90 locuri
Administrarea afacerilor Economia comerțului, turismului și serviciilor (învățământ cu frecvență, 3 ani) - 90 locuri
Contabilitate
Contabilitate și informatică de gestiune (învățământ cu frecvență, 3 ani) - 60 locuri
Științe administrative
Administrație publică (învățământ cu frecvență, 3 ani) - 60 locuri


Nivel masterat
 Management Managementul afacerilor (învățământ cu frecvență, 2 ani)  - 50 locuri
Management și strategii în resurse umane
(învățământ cu frecvență, 2 ani) - 25 locuri
 Contabilitate Standarde, reglementări și politici contabile (învățământ cu frecvență, 2 ani) - 50 locuri
 Administrarea afacerilor
 Turism, gestiune hotelieră și politici în industria ospitalității (învățământ cu frecvență, 2 ani) - 50 locuri


Decan - CONF. UNIV. DR. LAURA - FILOFTEIA PĂNOIUStudii:
Academia de Studii Economice București, Facultatea Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori.
Titluri științifice: doctor în economie.
Cercetare științifică: cadru didactic preocupat de activitatea de cercetare științifică, participant la conferințe internaționale și naționale, autor și coautor a unor lucrări în domeniul afacerilor economice, a resurselor umane, membru în echipele de implementare a unor proiecte cu finanțare externă sau internă.
Experiență managerială: secretar științific Senat, prodecan al Facultății de Management Marketing în Afaceri Economice din Rm. Vâlcea.


Prodecan - CONF. UNIV. DR. CARMEN RĂDUȚ


Plan operational


Responsabili domenii de studiu
Consultații cu studenții