Home » Cercetare » Informatii Utile


REVISTELE ISI
O revistă este indexată ISI dacă se regăsește în urma din următoarele baze de date:

1. Arts & Humanities Citation Index (Web of Science)
2. Science Citation Index ExpandedTM (Web of Science)
3. Social Sciences Citation Index (Web of Science)

Revistele care au factor de impact calculat* de ISI și regăsit în Journal Citation Report (JCR) se numesc reviste cotate ISI. Clasificarea reviste cotate ISI, pe subdomenii, in functie de factorii de impact pe anul 2009 poate fi consultată la adresa: http://www.cncsis.ro/articole/65/Reviste-cotate-ISI.html

58 de reviste românești sunt indexate ISI și încadrate de Consilul Național al Cercetării Științifice (CNCS) în categoria A. Dintre acestea, 49 au factor de impact calculat pentru anul 2009. Lista acestora poate fi consultată la adresa: http://www.cncsis.ro/userfiles/file/CENAPOSS/A_iunie_2011_FI.pdf

CONFERINȚELE ISI
Reprezintă manifestările științifice ale căror lucrări (proceedings) sunt indexate în una din următoarele  baze de date:
1.    Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S)
2.    Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH).

REVISTE INDEXATE ÎN BAZE DE DATE INTERNAȚIONALE (BDI)
Din multitudinea bazelor de date internaționale, doar 49 sunt recunoscute de către Consiliul Național al Cercetării Științifice din România: http://www.cncsis.ro/articole/1470/Promovarea-revistelor-romanesti-indexate-BDI.html.

REVISTE B ȘI B+
Revistele categoria B sunt revistele din România cu punctaj de recunoaștere din partea CNCSIS, obținut în urma unei evaluări care a ține cont de ritmicitatem rezumate și cuvinte-cheie, pagina web etc.

Lista revistelor B poate fi consultată la adresa:
http://www.cncsis.ro/userfiles/file/CENAPOSS/B_partial_2011.pdf

Revistele categoria B+ sunt revistele din România care îndeplinesc toate condițiile pentru categoria B, fiind, totodată, indexate și într-o bază de date internațională de prestigiu.  
Lista revistelor B+ poate fi consultată la adresa:
http://www.cncsis.ro/userfiles/file/CENAPOSS/Bplus_partial_2011%281%29.pdf

CONDIȚII PROMOVARE
Conform Ordinului MECTS privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare și a atestatului de abilitare pentru domeniile științifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 - Științe sociale - din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare publicată în Monitorul Oficial al României, PARTEA I, Nr. 535/28.VII.2011, evaluarea activității profesionale ia în considerare revistele cotate ISI cu un scor relativ de influență** mai mare sau egal cu 0,25.

Lista revistelor cotate ISI cu scor relativ de influență nenul poate fi descărcată aici: reviste_SRI.
Consultarea Ordinului MECTS publicat în MO Nr. 535/ 28.VII.2011 permite identificarea bazelor de date recunoscute pentru fiecare dintre domeniile: Științe juridice, Sociologie, științe politice și administrative și Științe economice și Administrarea afacerilor.

Atenție! Pentru unele domenii sunt luate în considerare doar revistele indexate în cel puțin trei baze internaționale dintre cele recunoscute pentru domeniul respectiv!

DICȚIONAR
* Factorul de impact calculat reprezină raportul dintre numărul de citări de către alți autori ale articolelor și numărul de articole publicate.
**Scorul relativ de influență al unei reviste științifice este egal cu raportul dintre scorul de influență al articolelor acelei reviste și scorul de influență referință corespunzător revistei.

NOTA BENE
Pentru a crește șansele acceptării articolelor în reviste indexate în baze de date internaționale de prestigiu, autorul trebuie să dovedeasă utilizarea riguroasă a instrumentarului metodologic specific domeniului de referință.

Trimiterea spre publicare a unui articol științific presupune următoarele etape:
1. Evaluarea stadiului actual al cercetării.
2. Realizarea unei cercetări proprii și obținerea unor rezultate originale.
3. Alegerea publicației și descărcarea Instrucțiunilor pentru autori.
4. Analiza unor articole publicate anterior în revista respectivă, pentru a identifica stilul și formatul impus.
5. Redactarea manuscrisului și trimiterea acestuia către echipa editorială.

Pentru a vedea structura tradițională a unui articol științific, dați click aici!