Home » Stiri » SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI LA UCB RM. VÂLCEA

La Facultatea de Management, Marketing în Afaceri Economice Rm Vâlcea, Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești se înscrie în rândul manifestărilor culturale și științifice organizate an de an, recunoscute și apreciate de comunitatea vâlceană. Marți,  21 mai a.c.,  cea  de-a XXI-a ediție a sesiunii a reunit autoritățile vâlcene, personalități marcante din mediul educațional, social și de afaceri, precum și reprezentanți din media scrisă și audio-vizuală locală. 
Studenții care aleg să urmeze cursurile Universității Constantin Brâncoveanu, respectiv ale facultăților componente, ne aleg și ne recomandă ulterior, cunoscând faptul că universitatea noastră și-a găsit locul într-un mediu dominat de competiție, căruia i-a făcut față cu succes prin calitatea procesului educativ, prin flexibilitate, deschidere și pragmatism, prin capacitatea de a se adapta cerințelor pieței forței de muncă. Însă pregătirea profesională nu este singurul rol al unei instituții de învățământ pentru că, indiferent de profilul profesional obținut prin studii, avem în continuare nevoie de lectură, cultură, tradiție deoarece acestea influențează modul în care ne organizăm viața, modul de a gândi și de a acționa.  
În calitate de cadre didactice într-o instituție de învățământ superior cu renume suntem datori să evidențiem, prin toate mijloacele pe care le avem la îndemână, rolul modelator pe care cultura și tradiția îl dețin în societate și nu trebuie să pierdem din vedere faptul că aceste două componente reprezintă resorturile unor oameni instruiți.
 În același timp, nu trebuie să uităm că vorbim despre o universitate aflată sub patronajul unui nume istoric, demn de menționat nu numai ca om politic și diplomat, ci mai ales ca un mare susținător al culturii, din al cărui martiriu avem multe de învățat. Pregătiți mereu să răspundem cu succes provocărilor pieței globale și ale sistemului informațional mondial nu se cuvine să uităm că identitatea națională trebuie să ocupe mereu un loc principal în memoria noastră colectivă. Încercând să reactualizăm câteva dintre reperele de bază din istoria noastră, raportându-se, așa cum era firesc, la personalitatea remarcabilă a Domnitorului Constantin Brâncoveanu, al cărui nume Universitatea noastră îl poartă,  manifestarea de anul acesta a început la Rm. Vâlcea cu prezentarea unui film documentar, intitulat ,,Constantin Brancoveanu – personalitate remarcabila a Evului Mediu romanesc”. La sfârșitul prezentării video, elevii din liceele vâlcene prezenți la eveniment au făcut față, cu brio, concursului intitulat ,,Constantin Brancoveanu – simbol al neamului romanesc”, prin care s-a urmărit verificarea cunoștiințelor acumulate. 
A doua parte a zilei a fost dedicată în exclusivitate, așa cum se obișnuiește an de an, sesiunii de comunicări științifice studențești.  Deschiderea sesiunii a fost urmată de prezentarea comunicărilor și a dezbaterilor pe secțiuni – Micro și macroeconomie, Economie și organizații mondiale, Management. Management în afaceri economice. Managementul resurselor umane, Marketing. Merceologie, Management și tehnici bancare, Contabilitate, Informatică, matematică și statistică economică, Turism. Asigurări și transporturi,  Negociere. Contractare. Comunicare, Integrare economică europeană, Drept și administrație publică, Management financiar. Finanțe publice, Comunicare în limbi străine  - finalizându-se cu festivitatea de premiere a participanților.