Home » Stiri » Plantează un arbore! Plantează-ți viitorul!

În vederea insuflării unui sentiment de dragoste și respect față de pădure, dar și pentru a desluși din tainele producerii “aurului verde”, atât de necesar tuturor, Centrul de Turism și Dezvoltare Durabilă din cadrul Universității Constantin Brâncoveanu din Pitești, Facultatea Management Marketing în Afaceri Economice din Râmnicu Vâlcea, a desfășurat sâmbătă și duminică, 25-26 mai, campania de plantare de arbori „Plantează un arbore! Plantează-ți viitorul!”. Acțiunea s-a realizat în parteneriat cu RomSilva Vâlcea, care a asigurat puieții de molid și cu Centrul de Agrement de la Brădișor din cadrul Direcției Județene de Tineret și Sport (DJTS) Vâlcea.  
Tinerii voluntari care au participat la acțiune au fost studenții și masteranzii din cadrul Specializării Turism, coordonați de conf. univ. dr. Iordache Carmen și asist. univ. drd. Dorobanțu Roxana, aceștia fiind foarte încântați să facă lucruri bune pentru natură și pentru societate, în general.
Mesajul este unul ce vizează cultul responsabilității în timp, dar și promovarea, în  rândul tinerilor, a ideii pentru o viață mai sănătoasă, cu un aer curat și nepoluat. Creșterea conștientizării rolului major pe care societatea ar trebui să-l joace în protecția și recrearea mediului AICI, ACUM, ASTĂZI, prin plantarea de copaci și orice fel de alte plante, educarea tinerei generații în spiritul protecției mediului, prin implicarea ei activă în aceste acțiuni au constituit premizele demarării acțiunii noastre.
Însă, pe cât de frumoasă a fost misiunea, pe atât de dificilă. Terenul a fost mai mult pietros (fiind zonă de munte), a trebuit să folosim mai degrabă târnăcoapele decât hârleții, o fată a tuns rădăcinile la puieți, băieții au cărat pământ din pădure pentru a pune la rădăcina puieților și apă cu gălețile din pârâul Brădișor pentru a-i uda. Este extrem de important ca puieții să fie plantați bine încă de la început, altfel riscă să se usuce. Rezultatul campaniei s-a soldat cu plantarea a 120 de puieți de molid și cu satisfacția că atunci când tinerii care au participat la misiune vor deveni bunici, își vor aduce nepoții să le arate copacii plantați de ei, dar și locul unde făceau aplicații practice, în timpul facultății, la disciplinele turistice.
Copacii sunt o parte vitală a mediului în care trăim. Ei produc oxigen, absorb poluarea, temperează clima și furnizează hrană și habitat pentru nenumărate specii. Produc anual peste 30 milioane tone de oxigen și consumă peste 40 milioane tone de bioxid de carbon. 
Un hectar de pădure purifică, într-un an, 18 milioane metri cubi de aer și reține pe frunzele arborilor 80 tone de praf și alte substanțe nocive. Și tot un hectar poate reține în sol peste 6.000 metri cubi de apă, cantitatea echivalentă cu consumul anual de apă a 70 de persoane din mediul urban.
 Un copac are nevoie de 80 de ani să ajungă la maturitate. Tot 80, dar de data aceasta de milioane de metri cub de lemn, au fost tăiați ilegal în ultimii 21 de ani în România, conform afirmației recente făcute de ministrul pentru Ape, Păduri și Piscicultură, Lucia Ana Varga. Din informațiile prezentate de RNP-Romsilva, rezultă că zilnic se exploatează, în medie 41 ha, din care o mare parte o reprezintă tăierile nelegale/furturile.
România ocupă locul 13 din punct de vedere al procentului de împădurire, situându-se cu 5,1 procente sub media europeană de 32,4%. Din punct de vedere al suprafeței de pădure raportată la numărul de locuitori, România se situează pe locul 10 la nivel european cu 0,30 ha/locuitor, primele locuri fiind ocupate de țările nordice (Finlanda, Suedia și Norvegia).
Astăzi, mai mult decât oricând, fiecare dintre noi trebuie să se implice în acțiuni voluntare menite a proteja mediul înconjurător, a recrea natura în care plantele și copacii să-și regăsească locul binemeritat. Dacă fiecare dintre noi plantează azi un copac, mâine vom respira un aer mai curat, iar natura ne va răsplăti!
Studenții și masteranzii și-au arătat interesul și solidaritatea față de orice mișcare sau misiune de tip ecologist pe care am propus-o, conștientizând că trebuie să fim responsabili față de mediul înconjurător atât de prețios pentru o viață sănătoasă și longevivă.