Home » Stiri » O nouă etapă în cadrul desfășurării proiectului ,,Noi abordări în predarea limbilor străine în Turcia și România”

În calitate de partener în cadrul proiectului sectorial Comenius Regio cu tema ,,New Approaches to Foreign Language Teaching in Turkey and Romania” (,,Noi abordări în predarea limbilor străine în Turcia și România”), Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice, Brăila a Universității Constantin Brâncoveanu din Pitești a participat în perioada 3-7 iunie 2013 la a treia mobilitate a acestui proiect extrem de ambițios care își propune să identifice tehnici, metode și strategii moderne de predare a limbilor străine. În această etapă a proiectului la Brăila s-a deplasat o delegație  formată din 16 membri, reprezentanți ai Directoratul Național pentru Educație din Karabük, beneficiar și partener al Inspectoratului Școlar Județean Brăila. 
Primele două  zile ale proiectului au fost dedicate prezentării unor planuri de lecții model cu scopul identificării celor mai bune activități și strategii care să contribuie la formarea cadrelor didactice pe coordonatele unor abordări moderne la nivel european. Temele propuse au respectat particularitățile de vârstă ale elevilor și studenților și s-au remarcat prin varietate și originalitate. Din partea Universității Constantin Brâncoveanu, Asist. univ. dr. Cristina Chifane a prezentat un model de plan de seminar dedicat comunicării în afaceri în limba engleză și axat pe folosirea unor metode și tehnici de actualitate cum ar fi munca în echipă, conversația euristică, prezentări power point, înregistrări video demonstrative și nu în ultimul rând, implicarea permanentă a tuturor studenților insistându-se pe aspectele legate de conversație.
 Pe de altă parte, Arzu Uçar, reprezentant al Universității din Karabûk a încercat să demonstreze că predarea noțiunilor de gramatică a unei limbi străine poate fi realizată și în mod comunicativ prin deducerea și extragerea regulilor de bază din contexte autentice și semnificative. A urmat o dezbatere interesantă în ceea ce privește cele mai eficiente metode de evaluare a evoluției studenților de la evaluarea realizată de profesor până la evaluarea realizată de un coleg, autoevaluarea sau evaluarea prin examene scrise. 
De asemenea, planurile de lecție pentru nivelurile liceal, gimnazial și primar au avut în vedere în principal încurajarea exprimării orale a elevilor prin stimularea imaginației și creativității acestora. În acest sens, temele alese au fost dintre cele mai diferite: prof. Olga Stroe de la Colegiul Național ,,Gh. Munteanu Murgoci” a adus în discuție protejarea mediului înconjurător, prof. Ümit Cebeci de la Colegiul TED a propus un model de învățare interactivă prin intermediul jocurilor și cântecelor, prof. Mariana Caplea de la Școala Gimnazială Tichilești a pus accent pe limbajul utilizat în industria reclamelor în timp ce prof. Gheorghe Ancuța de la Centrul Cultural Comunitar ,,Anton Pann” a reiterat ideea necesității implicării active a elevilor în activitățile de învățare a unei limbi străine.
Tot în cadrul acestei mobilități, deschiderea oficială din data de 5 iunie 2013 a beneficiat de prezența și sprijinul reprezentanților autorităților locale. D-nul Primar al municipiului Brăila, d-nul Aurel Simionescu a subliniat importanța acestui proiect în contextul actual al necesității cunoașterii unei limbi străine și în special a limbii engleze. D-nul Inspector Școlar General Iulian Danielescu, responsabil cu monitorizarea și derularea în bune condiții a proiectului și-a exprimat încă o dată convingerea că acest proiect va avea un real succes. Omologul său din Turcia, D-nul Inspector General Ismail Gürpinar a transmis un mesaj de susținere pentru toți membrii proiectului prin video conferință. D-na Decan a Facultății de Management Marketing în Afaceri Economice, Brăila, Conf. univ. dr. Camelia Vechiu a evidențiat interesul manifestat de Universitatea ,,Constantin Brâncoveanu” în promovarea metodelor comunicative de învățare a limbilor străine și buna colaborare cu partenerii din Turcia, în special cu Universitatea din Karabük cu care s-a și semnat un acord Erasmus. 
Tot pentru a adresa cuvinte de încurajare și de exprimare a speranței că acest proiect se va finaliza cu stabilirea unor noi abordări în predarea limbilor străine au mai luat cuvântul: Subprefecult Grosu Cătălin Ionuț; Secretar general al Consiliului Județean Brăila, jurist Nicu Filoti; Inspectorul General Adjunct pentru Educație din regiunea Karabük Ismail Kaya; Coordonatorii proiectului, prof. Dincă Nicoleta și prof. Erol Girgin; prof. Viorica Moșescu, Director al Colegiului Național ,,Gh. Munteanu Murgoci”, Brăila; prof. Dorina Boldeanu, Inspector de Limbi Străine al Județului Brăila; prof. Cici Bolovan, Director al Centrului Cultural Comunitar ,,Anton Pann” Brăila și Dursun Yeșiloğlu, Director al Școlii Primare Yenișehir din Karabük.  
Pe parcursul întregii săptămâni, delegația din Turcia a avut prilejul să viziteze instituțiile de învățământ implicate în acest proiect, precum și alte instituții de învământ cu tradiție în orașul Brăila cum ar fi Liceul de Artă ,,Hariclea Darclée” sau Colegiul Economic ,,Ion Ghica”. Oaspeții s-au putut bucura de un spectacol oferit de Teatrul ,,Maria Filotti” din Brăila, au vizitat Muzeul de Istorie și Biblioteca Județeană ,,Panait Istrati” din Brăila fiind însoțiți de asist. univ. drd. Nicoleta Ciacu și asist. univ. drd. Șerban Georgian care au prezentat informații despre obiectivele vizitate și au asigurat traducerea în limba engleză.   
Evaluarea generală și raportul final al activităților desfășurate în săptămâna 3-7 iunie 2013 au avut loc la sediul Facultății de Management Marketing în Afaceri Economice Brăila. Președintele Senatului Universității Constantin Brâncoveanu, prof. univ. dr. Ion Scurtu a prezentat membrilor delegației din Turcia principalele realizări ale universității cu evidențierea implicării continue a cadrelor didactice și a studenților în proiecte de cercetare naționale și internaționale. 
De asemenea, conf. univ. dr. Camelia Vechiu, Decan al Facultății de Management Marketing în Afaceri Economice i-a condus pe partenerii din Turcia într-un tur al facultății prezentându-le sălile de curs, laboratoarele, biblioteca sau cabinetele de lucru ale cadrelor didactice. În urma discuțiilor despre derularea proiectului, s-a stabilit ca până la următoarea mobilitate să se realizeze o cercetare privind rezultatele și diversitatea întrebărilor regăsite într-o serie de chestionare referitoare la metodele eficiente de predare a unei limbi străine aplicate la nivel regional părinților, elevilor și studenților.