Home » Stiri » CARAVANA CARIEREI LA BRĂILA

Luni, 8 iulie 2013 la sediul Prefecturii Brăila a avut loc o întâlnire de lucru la nivel județean în vederea stabilirii unui concept de bază pentru centrele de dezvoltare a carierei. Evenimentul se înscrie în proiectul ”Caravana Carierei” coordonat de Blocul Național Sindical. 
Universitatea Constantin Brâncoveanu Pitești a fost reprezentată la eveniment de către un grup de studenți însoțiți de Prodecanul lect. univ. dr. Gianina Ciorășteanu, asist. univ. dr. Cristina Chifane și asist. univ. drd. Nicoleta Ciacu. Au mai participat reprezentanți ai autorităților publice locale, reprezentanți ai organizațiilor sindicale și patronale, ai instituțiilor de învățământ universitar și preuniversitar, reprezentanți ai autorităților cu atribuții în piața muncii, profesori, elevi, reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale cu activitate în zona de tineret.
Întâlnirea de lucru a fost moderată de către Dumitru Costin, liderul Blocului Național Sindical și managerul proiectului ”Caravana Carierei”. Acesta a mulțumit participanților și a prezentat obiectivele proiectului pe care îl manageriază. Au urmat apoi intervențiile subprefectului Brăilei, Cătălin Ionuț Grosu și a Primarului Brăilei, conf. univ. dr. Aurel Gabriel Simionescu. Aceștia au punctat în discursurile lor importanța unor programe de sprijinire a tinerilor în găsirea unor locuri de muncă. Acest aspect a fost corelat cu rezultatele foarte bune la examenele de capacitate și de bacalaureat obținute de elevii brăileni. Anul acesta, Brăila este în topul județelor cu cea mai bună promovabilitate la examenul de bacalaureat cu 74,1%, urmată de Cluj-Napoca și Iași. 
Momentul intervențiilor autorităților locale a fost urmat de o prezentare amplă a conceptului de ”Rețea de Centre Regionale pentru Dezvoltarea Carierei”. Astfel, proiectul are drept scop asigurarea tranziției de la școală la viața activă în vederea creșterii gradului de ocupare pentru elevii viitori absolvenți din învățământul preuniversitar. ”Caravana Carierei” este un eveniment flexibil și mobil, conceput la nivelul școlii, care include o expoziție mobilă și seminarii educaționale-suport pentru elevii aflați în an terminal din licee și școli de arte și meserii.
”Centrele de dezvoltare a carierei” destinate absolvenților de învățământ preuniversitar au drept scop facilitarea tranziției acestui grup țintă de la statutul de elev la acela de angajat, precum și îmbunătățirea relației și comunicării între școli și actorii relevanți (publici și privați, atât la nivel local cât și central) din piața muncii.
 Partenerii strategici în acest proiect sunt: autoritățile publice locale, Agențiile județene de plăți și inspecție socială, ONG-uri, media națională și locală, Centre județene de resurse și asistență educațioală, Direcții județene de Tineret și Sport, Asociații de Părinți și Consilii ale elevilor, societăți comerciale, universități, unități de învățământ preuniversitar, Inspectorate școlare Județene, Agenții Județene de Ocupare a Forței de muncă, Organizații Patronale și Camere de Comerț, furnizori de formare profesională continuă. 
În ceea ce privește colaborarea cu universitățile, inițiatorii proiectului au anunțat că își propun să asigure: atragerea mai multor studenți pentru specializările oferite de facultăți; facilitarea diseminării ofertei educaționale către tinerii absolvenți de liceu; posibilitatea monitorizării preferințelor tinerilor în materie de educație; posibilitatea monitorizării tendinței pieței, prin contactul cu societățile comericale de pe platforma wwww.yoof.ro; organizarea sesiunilor de internship găzduite de partenerii rețelei; promovarea evenimentelor de tip ”Porțile Deschise”, schimburi de experiență, stagii de practică și obținerea de fonduri nerambursabile pentru organizarea lor. 
Proiectul are la bază un studiu în urma căruia BNS a identificat probleme grave, cum ar fi creșterea ratei abandonului școlar (unul din șapte copii renunță la studii), rata șomajului mai mare în rândul tinerilor, de aproape 25% etc. Prin intermediul proiectului "Caravana Carierei", BNS face activități directe și concrete de consiliere a mii de tineri, însă vine și cu propunerea unui parteneriat interinstituțional pentru îmbunătățirea serviciilor de educație și pentru creșterea șanselor de ocupare în rândul tinerilor.
"BNS consideră că România ar trebui să aibă o Strategie Națională pentru tineri, care să integreze într-un plan clar, pe termen mediu sau lung, toți actorii cu atribuții în acest domeniu. Doar un demers comun, subsumat unei strategii coerente, cu fonduri identificate clar și utilizate eficient, va avea efecte pozitive semnificative", a declarat Dumitru Costin. 
Finalul întâlnirii a fost dedicat prezentării platformei www.yoof.ro. Aceasta va conține o serie de aplicații utile pentru tineri precum: e-learning, mediere electronică pe piața muncii, inițiere de cereri și sesizări, formulare de feed-back, oportunități de locuri de muncă și programe de internship, activități de voluntariat și antreprenoriat. Totodată, au fost prezentate următoarele etape din proiect care vizează: semnarea unui acord de parteneriat pentru stimularea ocupării tinerilor și inserția în piața muncii; elborarea unui plan de acțiune regional, în colaborare cu instituțiile partenere și activități de informare și consiliere a tinerilor prin platforma ”Caravana Carierei”. Prezentarea a fost urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri la care au participat toți cei prezenți, studenții Universității Constantin Brâncoveanu dovedindu-se deosebit de activi în formularea unor întrebări relevante legate de modul concret de punere în practică a proiectului.