Home » Stiri » DESCHIDEREA ANULUI UNIVERSITAR 2013-2014 LA UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCOVEANU

La Universitatea Constantin Brâncoveanu, anul universitar 2013-2014 începe sub semnul optimismului creat, pe de o parte, de finalizarea cu succes a examenelor de licență și dizertație, și, pe de altă parte, de atragerea unui număr semnificativ de studenți și masteranzi, în ciuda unui context nefavorabil raportat la rezultatele slabe de la examenul de Bacalaureat și la situația socio-economică generală. Cei aproximativ 1000 de “boboci” din centrele din Pitești, Brăila și Rm. Vâlcea au misiunea de a duce mai departe renumele Universității în comunitățile în care-și desfășoară activitatea și nu numai.

Ca în fiecare an, deschiderea festivă oferă cel mai bun prilej pentru de a trece în revistă principalele realizări care au marcat perioada precedentă. 

În planul activității didactice/ educaționale, principalele ținte propuse au fost atinse: au fost înnoite conținuturile didactice, punându-se un accent mai mare pe partea aplicativă, studii de caz, aplicații și exemple inspirate din economia reală; de asemenea, au fost reevaluate cu succes o serie de programe de studii și s-a reușit diversificarea ofertei de cursuri de formare, întărindu-se astfel legătura cu piața muncii și mediul de afaceri. Rezultate notabile au fost obținute și pe linia cercetării științifice și a relațiilor internaționale, ca de exemplu: indexarea revistei Universității - Strategii manageriale - în  cele mai cunoscute baze de date internaționale specializate în domeniul economic: EconPapers,  RePEC, IDEAS, DOAJ; organizarea unor evenimente științifice de talie internațională; sau dinamizarea relațiilor internaționale prin reînnoirea acordurilor de parteneriat cu 32 de universități din Belgia, Danemarca, Estonia, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Lituania, Polonia, Portugalia, Slovenia, Spania și Turcia pentru mobilități de studenți, cadre didactice și personal administrativ și pentru stagii de practică. 
În același context, se impune a menționa faptul că în luna noiembrie Universitatea va organiza o conferință internațională de anvergură în parteneriat cu Institutul Regiunilor din Europa (Austria), Institutul Politehnic din Porto (Portugalia), Consiliul Județean Argeș și Primăria Municipiului Pitești, din board-ul științific al conferinței făcând parte reprezentanți ai Academiei Române, ai Institutului Național de Cercetări Economice, Institutului de Prognoză Economică, Institutului European din România, Asociației Române de Științe Regionale și parteneri din străinătate. 
PROF. UNIV. DR.  OVIDIU PUIU, RECTORUL UNIVERSITĂȚII CONSTANTIN BRÂNCOVEANU
Începem un nou an universitar sub semnul optimismului, într-un context socio-economic mai dificil decât de obicei. Am spus-o și cu alte ocazii, o repet și acum: nu cred că învățământul românesc merge tocmai pe drumul cel bun. Nu cred că putem avea motive de bucurie pentru că mii și mii de elevi îngroașă anual rândurile șomerilor și au accesul îngrădit la continuarea studiilor. Aș vrea să rămân totuși într-un ton optimist, să îi felicit pe bobocii care ne-au creditat cu încredere și care sunt sigur că  vor fi mulțumiți de serviciile pe care noi le oferim. Vreau totodată să le transmit un mesaj de mobilizare tuturor studenților Universității, să-i avertizez că simpla absolvire a studiilor universitare nu le garantează succesul pe piața muncii dacă nu e însoțită de o atitudine proactivă, de inițiativă și dorință de afirmare, de seriozitate. Fiți așadar prezenți la cursuri și seminarii, fiți activi și încercați să “furați”, cu ghilimelele de rigoare, tot ceea ce profesorii voștri și școala vă pun la dispoziție. În ceea ce mă privește, aveți tot suportul meu personal și instituțional pentru idei noi și proiecte inovatoare, care să arate că școala românească are totuși un potențial imens.