Home » Stiri » Workshop: „Tinerii si asteptarile lor de la piata muncii”

Centrul de Consiliere și Informare în Carieră din cadrul Facultății de Management Marketing în Afaceri Economice Rm. Vâlcea a organizat joi, 14 noiembrie 2013, Workshop-ul: „Tinerii și așteptările lor de la piața muncii”, eveniment coordonat de responsabilii centrului: lect. univ. dr. Maria Gheordunescu și lect. univ. dr. Denisa - Elena Parpandel  și Prodecan,  conf. univ. dr. Laura Pănoiu.
La acest eveniment au participat reprezentanți ai autorităților locale, angajatori, reprezentanți ai învățământului preuniversitar, studenți și elevi din liceele vâlcene.
Pentru ca informațiile oferite să reflecte cel mai bine realitatea au avut intervenții Cornoiu Nicu Dumitru - director Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Rm. Vâlcea, Mihai Mădălin - director Piraeus Bank Rm. Vâlcea, Cristina Becșenescu - dealer OMV, prof. Dumitru Maria - consilier educativ Colegiul Economic, Administrativ și de Servicii  Rm. Vâlcea, prof. Miercan Elena – consilier educativ Colegiul Tehnic Energetic, prof. Popa Narcisa – consilier educativ Colegiul Tehnic Forestier, prof. Ilinca Claudia Colegiul Tehnic Energetic, Luciana Stanciu, masterand anul I, specializarea MRU, Lițoiu Ionuț  și Bogdan Rădulescu, anul II, specializarea MG- studenți participanți la mobilitățile ERASMUS.
Agenda a cuprins o analiză aprofundată asupra nevoilor tinerilor din perspectiva ocupării unui loc de muncă și a capacității de intervenție a diverșilor factori interesați în rezolvarea lor. Așteptările pe care tinerii le au de la piața muncii nu diferă semnificativ de la o regiune la alta. Nevoile tinerilor în raport cu piața muncii se încadrează într-o tendință generală, vizând, aceleași variabile: percepția dezvoltării economice a unei zonei, oferta de locuri de muncă și pregătirea tinerilor pentru acestea, nevoile de dezvoltare profesională și personală.
Invitații au evidențiat problemele tinerilor, posilibitățile de  incluziune pe piața muncii și au recomandat realizarea unei planificări a carierei, fixarea obiectivelor fiind unul din cele mai importante elemente de gestiune a carierei. 
 În cadrul evenimentului a fost apreciată intervenția studenților participanți la programul ERASMUS care au împărtășit din experiența lor și beneficiile acestui program auditoriului.
Apreciem că evenimentul a fost o reușită, studenții și elevii  participanți propunând organizarea unei noi întâlniri cu tema ERASMUS - Șansa vieții.