Home » Stiri » REALITĂȚI ȘI PERSPECTIVE ÎN TURISMUL VÂLCEAN SIMPOZION
În data de 17 ianuarie 2013, Facultatea de Management  Marketing în Afacei Economice Rm. Vâlcea a găzduit simpozionul "REALITĂȚI ȘI PERSPECTIVE ÎN TURISMUL VÂLCEAN". Evenimentul a fost organizat de Fundația de Învățământ, Știință și Cultură ČProf. univ. dr. Alexandru PuiuČ în parteneriat cu Consiliul Județean Vâlcea, Primăria Municipiului Rm. Vâlcea, Universitatea Constantin Brâncoveanu Pitești – Facultatea de Management, Marketing în Afaceri Economice Rm. Vâlcea și Centrul de Turism și Dezvoltare Durabilă din cadrul acestei facultăți, la care au colaborat primării locale, societăți comerciale cu profil de turism, agenții de turism, licee cu învățământ centrat pe turism și alimentație publică.

  Propunându-și de la bun început asigurarea unui schimb de experiență între specialiștii din învățământ și reprezentanții administrației publice și cei ai mediului de afaceri vâlcean, simpozionul s-a bucurat de participarea reprezentanților autorităților locale și naționale precum Inginer Dr. Ion Cîlea – Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, Gheorghe Naneș – reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,  Aurora Gherghina – Suprefectul Județului Vâcea, Eduard Vârlan – Viceprimar Primăria Municipiului Rm Vâlcea, a unui număr relevant de primari din județ, manageri ai unor societăți comerciale cu activitate în turism, cadre didactice, studenți și masteranzi, însumând în total peste 100 de participanți.

În deschiderea manifestării, Președintele fundației organizatoare, Prof. univ. dr. Alexandru Puiu, a dorit să sublinieze câteva dintre obiectivele urmărite, printre acestea numărându-se identificarea câtorva soluții pentru dezvoltarea durabilă și eficace a turismului vâlcean. Conform aprecierilor domniei sale, județul Vâlcea deține cele mai bogate resurse turistice din țara noastră – numeroase și importante izvoare de ape minerale curative, locuri de agrement montan, relief și climat favorabile etc. Domnia sa a menționat că încă de la înființare, Universitatea Constantin Brâncoveanu a acordat o atenție deosebită turismului, prima facultate creată având profilul de studiu pe această ramură de activitate economică, iar ulterior s-a înființat și dezvoltat o specializare de masterat axată pe economia comerțului, turismului și serviciilor. Ambele specializări sunt acreditate și re-evaluate, fiind componente de bază ale Universității Constantin Brâncoveanu, la rândul ei evaluată prin calificativul Grad de încredere ridicat de către ARACIS. Trecând în revistă câteva dintre realizările atinse pe linia colaborării dintre Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice Rm. Vâlcea cu Consiliul Județean și diverse primării, pe de o parte și societăți comerciale și agenții de turism, pe de altă parte, Prof. univ. dr. Alexandru Puiu a făcut o serie de propuneri de intensificare și îmbunătățire a acestei colaborări. Astfel, conform recomandărilor domniei sale, tematica lucrărilor de licență și a disertațiilor ar trebui întocmite în colaborare cu reprezentanții administrației locale și cei ai sectorului economic, aceeași colaborare urmând a fi menținută în îndrumarea studenților și masteranzilor pe parcursul elaborarii lucrărilor de absolvire, astfel încât aceste lucrări să devină utile practicii economice și să permită generalizarea unor practici, care s-au realizat și până în prezent, ca la susținerea examenelor finale să participe și reprezentanții anterior menționați. Există, de asemenea, posibilitatea îmbunătățirii practicii economice a studenților, care se poate continua prin angajarea acestora pe tot parcursul verii.

O altă propunere semnificativă ce poate fi menționată în cadrul direcției urmate a fost aceea ca Centrul de Turism și Dezvoltare Durabilă din cadrul facultății noastre împreună cu alte unități de acest fel, create la nivelul municipiului și al județului, să elaboreze unul sau mai multe ghiduri turistice, vizând atât întreaga zonă cât și lucrări sectoriale.

Participanții enumerați au exprimat, în general, o poziție favorabilă colaborarii,  venind la rândul lor cu o serie de propuneri în domeniu. Expunerea extrem de interesantă realizată de Dl Ion Cîlea cu privire la situația actuală a turismului vâlcean, sub aspectul resurselor existente, a fost urmată de propunerea de instituționalizare a activității de promovare.  Domnia sa a subliniat totodată rolul important pe care tradițiile și obiceiurile locului ar trebui să îl ocupe în rândul turismului. În activitatea întreprinsă în ultimii 5 ani în vederea dezvoltării turismului, sunt incluse 11 proiecte cu finanțare europeană.

Exprimându-și aprecierea pentru organizarea unor astfel de evenimente, Dl Naneș Gheorghe – reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și consilier evaluare economică – a amintit importanța apariției unor structuri de cazare care oferă calitate pentru satsifacerea exigențelor turiștilor. Nu trebuie omis faptul că jud. Vâlcea a participat la competiția de destinații turistice EDEN, unde cele două societăți – Hotel Palas din Băile Govora și Complexul hotelier Călimănești-Căciulata SA – au obținut emblema EDEN, aceasta oferindu-le posibilitatea participării gratuite la diferite târguri internaționale de turism. Domnia sa și-a arătat, în egală măsură, disponibilitatea de a sprijini orice inițiativă venită din partea Universității Constantin Brâncoveanu pentru demararea de noi activități în domeniul vizat.

Participarea studenților la o practică activă în cadrul primăriilor și a unor societăți comerciale a fost susținută și încurajată de Viceprimarul Primăriei Municipiului Rm. Vâlcea – Eduard Vârlan. Astfel de practici ar putea deveni un prilej pentru aceste instituții de a remarca tinerii talentați și de a recruta specialiști în turism.

Realizând o prezentare interesantă a stațiunii balneo-climaterice Govora, Primarul Mihai Mateescu a inclus în rândul obiectivelor turistice de interes național și internațional multe dintre obiectivele UNESCO constant vizitate în stațiune. 

Prezentă la manifestare, Decanul Facultății de Management, Marketing în Afaceri Economice, Prof. univ. dr. Iuliana Ciochină, a subliniat o serie de aspecte privind conținutul învățământului axat pe domeniul turismului precum și faptul că lucrările de licență abordează probleme actuale, urmărindu-se, în viitor, îmbunătățirea colaborării dintre facultate și unitățile de administrație publică și sectorul economic turistic.

Conf. univ. dr. Carmen Iordache – Director al Centrului de Turism și Dezvoltare Durabilă – a expus o analiză pertinentă a situației turismului din zonă, evidențiind atât noile realizări, cât și proiectele viitoare, accentul fiind din nou pus pe necesitatea promovării.

Una dintre concluziile la care organizatorii au ajuns este necesitatea îmbunătățirii pe toate căile a promovării turismului vâlcean, care, corespunzător organizat, susținut și promovat,  ar putea să ocupe unul dintre primele locuri din țară.