Home » Stiri » Parteneriat Universitatea Constantin Brâncoveanu cu Institutul Superior pentru Stiințe din Domeniul Afacerilor și Turismului din Porto, Portugalia

ISCET

Institutul Superior pentru Stiințe din Domeniul Afacerilor și Turismului din Porto, Portugalia << ISCET >>  este o instituție de învățământ superior politehnic, care își propune dezvoltarea tuturor inițiativelor educaționale, în special în contextul cooperării academice la nivel internațional, prin crearea și menținerea unor acorduri bilaterale și multilaterale cu universități din străinatate concentrându-se atât pe activități de cercetare, dar și pe programe de mobilități de studii, de practică, și de pregatire profesională cum ar fi ERASMUS+, AIESEC, UNOG Internship Programme etc.

Așadar, în acest proces de europenizare a învățământului superior, pe care Comisia Europeană îl susține prin Programul pentru Educație, Formare Profesională, Tineret și Sport, ERASMUS+, ISCET este un bun partener al Universității Constantin Brâncoveanu din Pitești, găzduind studenții UCB pentru studii la nivel de licență și la nivel de masterat în domeniul Afaceri și Știința Managementului dar și pentru mobilități de practică pentru studenți și mobilități de predare pentru cadrele didcatice în domeniile convenite de către cele două instituții.

            ISCET țintește să ofere studenților săi (naționali sau internaționali) o cunoaștere științifică solidă și actualizată atât pentru a stimula și îmbunătății aptitudini și competențe necesare pentru învățare pe tot parcusul vieții cât și să furnizeze studenților mijloace și oportunități în vederea obținerii unui statut cultural superior dar și al unui angajament civic, prin asigurarea celor mai bune condiții de învățământ, prin valorificarea dedicării studenților dar și prin recompensarea meritelor acestora.

 

Sursa: ISCET (http://iscet.pt)