Home » Stiri » Workshop-ul „Rolul centrelor de informare turistica in promovarea turismului valcean” din cadrul seminarului TURISMUL – FACTOR DE DEZVOLTARE REGIONALA – editia a IV-a -

Joi 26 noiembrie 2015, începând cu ora 15.00, Centrul de Turism și Dezvoltare Durabilă și FMMAE Râmnicu Vâlcea din cadrul Universității „Constantin Brâncoveanu” au organizat workshop-ul „Rolul centrelor de informare turistică în promovarea turismului vâlcean”, din cadrul seminarului TURISMUL – FACTOR DE DEZVOLTARE REGIONALĂ, ediția a-IV-a, având ca invitați, reprezentanți ai autorităților locale și centrale și ai centrelor de informare turistică. Printre aceștia s-au numărat domnul Naneș Gheorghe și doamna Mitră Amza Daniela, Consilieri Evaluare Examinare, Direcția Dezvoltare Teritorială din cadrul Autorității Naționale pentru Turism, Ministerul Economiei, domnul Lera Mircea, Director Serviciu Salvamont Salvaspeo Vâlcea, Băducă Anca Gabriela, Vîlsan Cosmina, Centrul Național de Promovare și Informare Turistică Vâlcea, Olaru Elena, Centrul de Informare Turistică Horezu, Nistor Simina, Centrul de Informare Turistică Călimănești, Găitănaru Bogdan, Orbu Alina, Centrul de Informare Turistică Ocnele Mari.

Alături de aceștia au participat cadre didactice și elevi de la Colegiul Economic Rm. Vâlcea, Liceul Tehnologic Justinian Marina Băile Olănești, CNI Matei Basarab și Liceul Tehnologic Băile Govora, precum și studenți ai Specializărilor Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor și Turism, Gestiune Hotelieră și Politici în Industria Ospitalității.

În deschiderea workshop-ului, după prezentarea invitaților, doamna conf. univ. dr. Carmen Iordache a prezentat succint și documentat principalele aspecte cu privire la obiectivele înființării și misiunea centrelor de informare turistică, cadrul legal și sursele de finanțare. De asemenea, a efectuat o analiză a activității centrelor la nivel național și local, argumentând competențele necesare ale personalului ce deservește centrul, precum și direcțiile majore de dezvoltare a acestor centre pentru a-și asigura propriile surse de finanțare. De asemenea, au mai fost punctate și problemele constatate pe teren în urma unei cercetări interactive de marketing „Tehnica clientului misterios” efectuată de studenții de la master, specializarea TGHPIO, încercându-se să se vină cu soluții pentru rezolvarea acestora.

Reprezentanții Autorității Naționale de Turism, doamna Mitră Amza Daniela și domnul Naneș Gheorghe, au evidențiat problemele legate de legislația în vigoare privind autorizarea și acreditarea centrelor naționale de promovare și informare turistică, necesitatea constituirii unei baze de date cu toate obiectivele turistice din județ, respectiv un registru de patrimoniu ușor identificabil la nivelul fiecărui centru.

Domnul Lera Mircea a subliniat slaba implicare a personalului centrelor de informare în oferirea de informații clare și obiective despre ceea ce ar putea face turistul în zona respectivă, precum și o colaborare aproape inexistentă cu personalul specializat în organizarea de circuite, de trasee turistice etc.

Doamna conf.univ.dr. Iordache Carmen a subliniat necesitatea formării unei baze de date care să conțină informații despre turiști și date de contact pentru transmiterea anumitor evenimente, oferte, prin mijloace electronice pentru a menține relația cu ei. Această bază de date poate ajuta la realizarea unor statistici locale și naționale, dar poate fi transmisă către  agențiile de turism, utile în dezvoltarea de pachete personalizate, știind în acest fel cum să se concentreze mai bine pe satisfacerea nevoilor turiștilor. Tototdată a recomandat să se introducă un registru de propuneri și plângeri și să se conceapă chestionare pentru a evalua gradul de satisfacție al turiștilor dar și de a primi reclamații și propuneri din partea acestora.

Doamna Prof.univ.dr. Sîrbu Alexandrina a evidențiat rolul agenților economici în asigurarea sustenabilității centrelor de informare turistică printr-o cointeresare reciprocă și colaborare profesională, folosind ca argumente exemple și practici aplicate în turismul din Austria, din Italia, din Croația etc.  

Domnul Lera Mircea a mai supus dezbaterii importanța accesului la informație și modalitățile de culegere și de selecție ale informațiilor pentru realizarea materialelor și bazelor de date necesare pentru promovarea turismului. În acest sens, doamna Sîrbu Alexandrina a subliniat rolul voluntariatului în rândul studenților prin implicarea  în acțiunile de cunoaștere a potențialului natural și antropic al județului și de informare pentru dezvoltarea turismului vâlcean. Pe această cale domnul Naneș Gheorghe a lansat invitația studenților de a efectua practica de specialitate și în centrele de informare turistică din județ.

Doamna prof.univ.dr. Ciochină Iuliana a susținut rolul formării profesionale de specialitate pentru marketerii și furnizorii de informații în vederea optimizării activității centrelor de informare turistică.

Au mai fost discutate probleme legate de îmbunătățirea promovării tehnicilor utilizate de centre pentru creșterea vizibilității acestora (marketing direct și de gherilă), creșterea calității servicii oferite, îmbunătățirea modului de organizare și de funcționare, modalitățile de diversificare a activității centrelor, necesitatea unui contact direct între Centrele de Informare Turistică și mediul de afaceri precum și importanța fotografiei în conceperea unui material promoțional. În timpul dezbaterilor au avut intervenții și alți participanți, profesori și studenți.

Organizatorii acestui workshop fost: conf.univ.dr. Carmen Iordache, prof.univ. Alexandrina Sîrbu, conf.univ.dr. Nicoleta Belu, conf.univ.dr. Carmen Răduț și lect.univ.dr. Camelia Marin.