Home » Stiri » SEMINARUL DE MANAGEMENT „DESPRE LEADERSHIP ȘI CELE MAI BUNE DECIZII DE BUSINESS” - Ediția I, 16 decembrie 2015

Leadershipul reprezintă un subiect de mare interes, atât pentru cercetători, cât și pentru practicieni. Dezvoltarea abilităților de leadership este un proces complex, care se realizează în timp, cu condiția ca managerul să conștientizeze importanța dezvoltării calităților de lider. 
Seminarul de management „Despre leadership și cele mai bune decizii de business”, organizat în data de 16 decembrie 2015, în cadrul Universității „Constantin Brâncoveanu” din Pitești, a reprezentat o bună ocazie pentru studenți de a beneficia de instrumente practice pentru dezvoltarea calităților de leadership, prin prezența a trei manageri cu o deosebită experiență și recunoaștere în mediul de afaceri, absolvenți ai Universității „Constantin Brâncoveanu” din Pitești. Ne-am bucurat de prezența unui grup de elevi ai Colegiului Economic „Maria Teiuleanu” Pitești, însoțiți de domnișoara profesor Elena Dinculescu.
Evenimentul, coordonat de Conf. univ. dr. Cristina Gănescu, s-a desfășurat într-un cadru distins și a avut un pronunțat caracter interactiv. 
Cuvântul de deschidere a fost prezentat de Prof. univ. dr. Alexandru Puiu, rectorul-fondator al Universității „Constantin Brâncoveanu” din Pitești și personalitate recunoscută în domeniul managementului și cu experiență considerabilă în managementul universitar.
Unul dintre invitați, doamna Raluca Lazea, Project manager în cadrul S.C. MRS ROCONSULT 2006, a subliniat importanța dezvoltării competențelor și abilităților de leadership în domeniul consultanței de specialitate. De asemenea, doamna Camelia Maftei, director în cadrul S.C. Terra Agro Logistics, a descris etapele pe care le-a parcurs în evoluția sa în carieră și a prezentat esența și valorile specifice liderilor, care inspiră și stimulează membrii grupului condus. Printre altele, s-a subliniat importanța adaptării continue la schimbări și a formării riguroase a specialiștilot. Domnul Alin Dumitru, director general al S.C. Lucas Consulting Partner Services, a transmis celor prezenți necesitatea pregătirii continue în management. În lipsa experienței, absolvenții trebuie să-și dorească să învețe și să se perfecționeze permanent. S-a remarcat faptul că, prin activitatea desfășurată, s-a oferit sprijin unor absolvenți ai Universității „Constantin Brâncoveanu” să se dezvolte în domeniul consultanței în management. 
În cadrul seminarului, studenții Andreea Gavrilă și Ștefan Ciobanu, anul II Contabilitate și informatică de gestiune, au prezentat un proiect care a avut ca temă prezentarea stilurilor de leadership adoptate de doi manageri americani care au influențat semnificativ practicile de leadership, Jack Welch și Steve Jobs.
Conf. univ. dr. Cristina Gănescu a oferit celor prezenți invitația de a studia mai atent esența leadershipului și de a se apropia de literatura specifică acestui domeniu, descriind și recomandând lectura a șase dintre cele mai importante cărți pentru lideri.
Seminarul a fost o ocazie deosebită de a recunoaște rolul distinșilor noștri invitați în promovarea managementului și leadershipului. Astfel, doamnei Raluca Lazea i s-a oferit Diploma de excelență pentru contribuția deosebită la îmbunătățirea managementului proiectelor și consultanței în management. Doamna Camelia Maftei a primit Diploma de excelență pentru contribuția deosebită la îmbunătățirea practicilor de leadership și dezvoltarea mediului de afaceri, iar domnului Alin Dumitru i s-a conferit Diploma de excelență pentru contribuția deosebită la îmbunătățirea consultanței în management .
În final, s-a remarcat importanța acestor evenimente în crearea unor relații mai apropiate între mediul universitar și mediul de afaceri, în contextul în care formarea unui profesionist de succes necesită nu numai o bază teoretică solidă, dar și abilități practice deosebite.

POZE