Home » Stiri » 18 Martie 2016- Conferința Științifică Internațională "Contabilitatea și finanțele - limbaje universale ale afacerilor"

Conferința își propune să creeze un spațiu de diseminare a rezultatelor cercetării în domeniile contabilitate și finanțe, dar și în domenii interdisciplinare, de mare interes atât pentru mediul academic, cât și pentru practicieni, o platformă de dezbatere a problemelor și provocărilor acestor domenii. Conferința reprezintă o oportunitate semnificativă de cunoaștere și dezvoltare în acest domeniu, pe baza cercetărilor și exemplelor de bună practică.
Manifestarea se va bucura de prezența reprezentanților organizațiilor profesionale, instituțiilor publice, dar și a cercetătorilor, practicienilor din domeniu, studenților, masteranzilor și doctoranzilor, care vor putea descoperi răspunsuri la problemele specifice acestor domenii de mare importanță.

Programul Conferinței
Broșura Conferinței

Sponsorii Conferinței:
-
FUNDAȚIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, ȘTIINȚĂ ȘI CULTURĂ "PROF. UNIV. DR. ALEXANDRU PUIU"

 - BIJUTERIA TEILOR

- S.C. BLACK SEA SUPPLIERS S.R.L.

- S.C. GENERAL SYSTEM AUDIT S.R.L.

- VOICULESCU CLARA-IULIA - AUDITOR FINANCIAR

-S.C. EXPERT CONTA SOLUTIONS AG S.R.L.

- S.C. COST CONTAB SERVICII PROFESIONAL S.R.L.

- S.C. SPIDER HOLDING S.R.L.

-COFETĂRIA RIBANA

-FLORĂRIA ANASTASIA