Home » Stiri » Parteneriatul dintre Universitatea ”Constantin Brâncoveanu” din Pitești și Camera Auditorilor Financiari din România – beneficii multiple și durabile pentru absolvenți


         Profesia de auditor financiar devine esențială într-o economie modernă deoarece, prin activitatea desfășurată, auditorul urmărește ca afacerile să se deruleze în condiții juste și legale. În acest context, Universitatea ”Constantin Brâncoveanu” din Pitești și Camera Auditorilor Financiari din România (C.A.F.R.) au dezvoltat, începând cu anul 2012, o fructuoasă colaborare atât în plan didactic, cât și științific.

Programul de master ”Standarde, reglementări și politici contabile”, care funcționează în cadrul Universității ”Constantin Brâncoveanu” din Pitești, Facultatea de Finanțe-Contabilitate, este recunoscut de Camera Auditorilor Financiari din România (C.A.F.R.) ca fiind un master profesional/științific, care oferă absolvenților o pregătire adecvată în domeniul tematic solicitat pentru admiterea la stagiu în activitatea de audit financiar.

Beneficiile acestei recunoașteri sunt foarte importante și de mare interes pentru toți cei ce doresc să dezvolte o carieră în domeniul auditului. În urma promovării examenelor la toate disciplinele din planul de învățământ și susținerii lucrărilor de disertație, absolvenții acestui program de master primesc diploma de master din partea Universității ”Constantin Brâncoveanu” din Pitești și pot solicita, nu mai târziu de șase ani de la absolvire, echivalarea testului de acces la stagiu în activitatea de audit financiar, organizat de C.A.F.R. Condiția este ca nota pentru fiecare an de studiu, pentru care se solicită echivalarea, să fie minimum șase, iar media generală de absolvire a studiilor masterale să fie cel puțin șapte.

 De asemenea, absolvenții pot solicita, nu mai târziu de șase ani de la absolvirea programului de master ”Standarde, reglementări și politici contabile”, echivalarea perioadei de vechime în domeniul financiar – contabil, respectiv maximum 2 ani, corespunzători celor patru semestre de studiu.

În plan editorial și științific, C.A.F.R. a sprijinit, anual, dezvoltarea fondului bibliotecii Universității ”Constantin Brâncoveanu” din Pitești cu o serie de publicații de specialitate proprii. Mai mult decât atât, în ultimii doi ani, C.A.F.R. a sprijinit organizarea de către Facultatea de Finanțe-Contabilitate din cadrul Universității ”Constantin Brâncoveanu” din Pitești a Conferinței Științifice Internaționale ”Contabilitatea și finanțele – limbaje universale ale afacerilor”, prin promovarea evenimentului în rândul membrilor și colaboratorilor săi și prin facilitarea publicării unor articole științifice în Revista ”Audit financiar”.

Pe această cale, mulțumim încă o dată partenerilor noștri pentru implicare și profesionalism! Susținem și pe viitor dezvoltarea acestui parteneriat, în beneficiul absolvenților noștri, pieței muncii și economiei românești, în general!