Home » Stiri » Universitatea Constantin Brâncoveanu, reprezentată la Seminarul inter-regional Clusterfy din Olanda


Clusterfy este un proiect european finanțat prin Programul INTERREG Europe, care este implementat de un consorțiu format din opt parteneri din Lituania (coordonatorul proiectului), Suedia, Olanda, Polonia, Slovacia, Grecia, Spania și România – prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia. Clusterfy vizează îmbunătățirea instrumentelor de politică pentru accelerarea procesului de clusterizare, stimularea cooperării între clustere, sprijinirea IMM-urilor pentru a accesa lanțurile valorice globale și pentru a se angaja în cooperări strategice pe termen lung cu parteneri din Europa și din întreaga lume. Activitățile proiectului includ schimburi de experiență între parteneri și stakeholderii acestora și realizarea și implementarea unor Planuri Locale de Acțiune pentru sprijinirea elaborării de noi politici în aria clusterelor. Proiectul se derulează în perioada 1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2021.

 

Seminarul interregional Clusterfy, Groningen, Olanda

16 – 18 Octombrie 2017

La invitația Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Universitatea Constantin Brâncoveanu a fost reprezentată la Seminarul inter-regional organizat în cadrul proiectului la Groningen, în Olanda de conf.univ.dr. Cristina Șerbănică. În jurul temei centrale a evenimentului– Dezvoltarea clusterelor – au fost organizate dezbateri, vizite și schimburi de experiențe și bune practici. Discuțiile au fost moderate de Emily Wise, expert și consultant pentru politici de inovare la nivel internațional și au fost găzduite de Universitatea din Groningen, Facultatea de Științe Aplicate. Temele înscrise în agenda evenimentului au fost legate de strategii de creare a clusterelor, colaborări internaționale și specializare inteligentă, rolul regiunilor europene în dezvoltarea politicilor de tip cluster, stadiul introducerii tehnologiilor generice esențiale în țările membre ale Uniunii Europene, oportunități de creare a parteneriatelor.

 

Bune practici în organizarea clusterelor și a rețeleor

Seminarul interregional a inclus schimburi de bune practici și vizite de studiu la o serie de centre de cercetare, rețele și clustere din domeniile energie, sănătate și managementul resurselor de apă, așa cum se prezintă în cele ce urmează.

  - Energy Academy Europe  - Centru internațional de excelență în domeniul energiei – oferă servicii de educație, cercetare și inovare în domeniul energiei durabile. Centrul este situat în campusul Universității din Groningen, într-o clădire cu standarde foarte ridicate de sustenabilitate, acreditată Breeam Outstanding. Centrul de cercetare ENTRANCE – parte a Energy Academy Europe  – este un hospot de științe aplicate și deține facilități și tehnologii avansate pentru crearea de produse și servicii energetice de ultimă generație. Între realizările de excepție ale Entrance se numără crearea de start-up-uri care transformă deșeurile plastice în biocombustibili sau realizarea unei rețele de energie regenerabilă (eoliană, solară, bazată pe biomasă) care oferă independență energetică întregului campus universitar.

  - Rețeaua de Îmbătrânire Activă din Nordul Olandei (Healthy Ageing Network Northern Netherlands)  - este o structură de excelență clasificată de Comisia Europeană drept unitate de referință pentru cercetare – dezvoltare în domeniul îmbătrânirii active. Rețeaua regrupează universități, instituții medicale și companii active în domeniile sănătate, alimentație și nutriție, stil de viață sănătos, științe ale vieții și tehnologii medicale. Bunele practici identificate se referă la abordarea interdisciplinara a problematicii îmbătrânirii active, cu inputuri oferite de medicină, chimie, biologie, fizică, geografie, economie, sociologie și psihologie, precum și la stimularea conexiunilor dintre cercetare și sectorul comercial, în scopul accelerării vitezei de propagare a inovării.

  - Lifelines – Banca de stocare biodate este un proiect dezvoltat de Centrul de Medicină al Universității din Groningen, prin care se dorește studierea apariției bolilor cronice și înțelegerea unei game largi de factori de risc creați de predispoziția generică, stilul de viață, metabolismul, obiceiurile nutriționale, medicație, stres, expunere la substanțe nocive etc. Prin acest proiect care se derulează pe o perioadă de 30 de ani, sunt colectate, stocate și supuse cercetării probe biologice și răspunsuri la chestionare provenind de la 167000 de locuitori din nordul Olandei. Centrul dispune de un design unic și de facilități de ultimă generație de stocare și prelucrare a datelor, rezultatele așteptate fiind legate îmbunătățirea prevenției și a eficienței serviciilor de diagnostic, tratament și îngrijire. Aceste rezultate vor putea fi valorificate de companiile active în industria alimentară, biotehnologii și industria farmaceutică, permițând îmbunătățiri semnificative ale produselor cu impact asupra sănătății umane.

  - Water Alliance – Leeuwarden este un parteneriat dezvoltat între companii publice și private, agenții guvernamentale, universități și institute de cercetare cu preocupări în domeniul tehnologiei apei din Olanda. Principiul de funcționare al parteneriatului are la bază transformarea ideilor în produse și aplicații care să deservească piața mondială de profil. Astfel, Centrul reunește un lanț inovativ complet, care include cercetare avansată și dezvoltare în laboratoare specializate, activități complexe de testare și realizarea de demo-uri, aplicații și noi oportunități de afaceri pentru industria tehnologiei apei. Bunele practici identificate în cadrul acestui Centru sunt legate de eforturile de transformare a unei zone industriale în declin într-un hub de inovare, care are o structură de guvernanță complexă și implicare umană și financiară din partea tuturor actorilor interesați.

 

Conf.univ.dr. Cristina Șerbănică -”Apreciez în mod deosebit colaborarea pe care Universitatea a dezvoltat-o cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, ale cărei eforturi de facilitare a cooperării, inovării și transferului de bune practici merită evidențiate. Participarea la acest seminar inter-regional a fost un bun prilej de contact cu zone de cercetare avansată, care au transformat inovarea într-un leitmotif al existenței lor. Sunt profund impresionată de valoarea adăugată creată în momentul în care interesele cercetării și ale mediului privat converg în direcția identificării unor soluții cu impact social ridicat. Crearea de parteneriate, rețele și clustere regionale funcționale este așadar cea mai buna practică pe care inovatorii de top o promovează și pe care și noi, la rândul nostru, cred că o putem valorifica mai bine în viitorul apropiat”.