Home » Stiri » Universitatea Constantin Brancoveanu respecta valorile romanesti


      Luni, 23 ianuarie 2012, Universitatea Constantin Brâncoveanu din Brăila a organizat, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean, Sesiunea de comunicări științifice prilejuită de aniversarea zilei de naștere a marelui poet național. Manifestarea a beneficiat de sprijinul Muzeului Brăila, care a oferit participanților cărți publicate de Editura „Istros".
   Sesiunea de comunicări a fost organizată sub forma unui concurs la care au participat 23 de elevi de la liceele „Perpessicius", „Nicolae Bălcescu", „Panait Cerna", „Panait Istrati", „Gh. Munteanu Murgoci", „P. S. Aurelian", „Anghel Saligny", „C. D. Nenițescu", „Ion Ghica", „Hariclea Darclée" și „Gh. K. Constantinescu". Aceștia au fost invitați să realizeze comunicări dedicate operei eminesciene, microeseuri care să abordeze poezia, proza sau publicistica.

   Lucrările au fost evaluate de un juriu format din cadre didactice din învățământul universitar și preuniversitar: lect. univ. dr. Cristinel Munteanu de la Universitatea „Constantin Brâncoveanu", inspectorul de specialitate Adrian Simion, profesoara Raluca Voinea de la Liceul Teoretic „Mihail Sebastian" și prof. dr. Ana Coman de la Școala „Mihai Eminescu". Moderatorul manifestării a fost lect. univ. dr. Cristinel Munteanu. Acesta a specificat că niciodată nu este prea târziu pentru a-l sărbători pe Eminescu. În alocuțiunea sa, moderatorul a oferit audienței câteva răspunsuri  la întrebarea „În ce constă actualitatea lui Eminescu?".
   Inspectorul de specialitate Adrian Simion a afirmat: „este o reală bucurie să văd că orașul nostru își amintește marile valori. Faptul că manifestarea dedicată lui Mihai Eminescu se desfășoară aici, la Universitatea Constantin Brâncoveanu dovedește că școala mai are respect pentru valoare. Eminescu nu trebuie nici iubit, nici negat, el trebuie respectat, opera sa trebuie privită din mai multe unghiuri. Cred ca inițiativa noastră, a Universității Constantin Brâncoveanu și a Inspectoratului Școlar Județean Brăila de a organiza acest concurs a avut un ecou pozitiv, demonstrat de cele 23 de lucrări realizate de elevi. Acest lucru arată că aveți dascăli care știu să vă atragă spre opera eminesciană".
   Dna profesor Raluca Voinea de la Liceul „Mihail Sebastian", membru în juriu: „prin tematica abordată de comunicările ce vor fi prezentate astăzi, putem demonstra că textul eminescian constituie un teren propice pentru exploatările moderne. Sper că, prin demersul elevilor și a profesorilor care participă la sesiunea de astăzi, vom reuși să ne distanțăm de critică și să ne apropiem mai mult de creativitate și originalitate".

   După alocuțiunile rostite de membrii juriului, au fost susținute în plen 23 de comunicări științifice. Juriul a punctat atât originalitatea lucrărilor cât, și prezentarea lor, astfel că, din totalul de 23 de lucrari, s-au acordat șase premii și șase mențiuni.
Premiul I l-au obținut elevele de la Colegiul Național „Gh. Munteanu Murgoci": Elena Buzea pentru lucrarea „Ateismul eminescian" și Loredana Turcu - „Mihai Eminescu - unitate fundamentală a rostirii românești", îndrumate de profesorul Daniel Kițu.
   Cu Premiul al II lea au fost recompensate elevele Corina Taraș de la Liceul de Artă „Hariclea Darclée" pentru lucrarea „Mihai Eminescu, între dramaturgie și teatrologie" - coordonată de profesoara Iuliana Blănaru - și Lavinia Băluță de la Colegiul Național „Nicolae Bălcescu", pentru lucrarea „Luciditate și reverie - dihotomia eului", îndrumată de profesoara Ana Maria Zlăvog.
   Premiul III l-au obținut George Stoian de la Colegiul Național „Nicolae Bălcescu", autorul lucrării „Parafrazându-l pe Eminescu", coordonată de profesoara Florentina Andronache - și Maria Negoiță de la Liceul Pedagogic „D. P. Perpessicius" pentru lucrarea „Imaginea iubitei în poezia eminesciană", sub îndrumarea profesoarei Florentina Vasile.
   Cele șase mențiuni au ajuns la elevii Corina Dabija de la Colegiul Național „Gh. Munteanu Murgoci" - „Eminescu privit ieri și azi", profesor îndrumător Daniel Kițu; Raluca Vișan de la Colegiul Național „Nicolae Bălcescu" - „Imagini cognitive și intuitiv-pragmatice", profesor îndrumător Ana Maria Zlavog; Elena Coman de la Colegiul Național „Gh. Munteanu Murgoci" - „Controverse eminesciene în secolul XXI", profesor îndrumător Daniel Kițu; Mihaela Paraschiv de la Colegiul Economic „Ion Ghica" - „Relația individ - societate în poezia lui Eminescu", profesor îndrumător Elena Lambru; Elena Nicolae de la Liceul Economic „Petre S. Aurelian" - „Actualitatea satirei eminesciene în poeziile Junii corupți și Ai noștri tineri", profesor îndrumător Cristina Chifane și Elena Iorga de la Liceul Pedagogic „D. P. Perpessicius" - „Și dacă... eminescian și bacovian", profesor îndrumător Marioara Novac.
   Toți participanții au primit recompense care au constat în cărți oferite de Muzeul Brăilei.