Home » Stiri » Gala Mobilității și Seminarul Erasmus

Comisia Europeană,  împreună cu ANPCDEFP, a organizat, în perioada 26-27 septembrie 2012, Gala Mobilității în cadrul proiectelor Uniunii Europene „Învățare pe Tot Parcursul Vieții” și „Tineret în acțiune”.
Alături de acestă Gală, s-a susținut un seminar Erasmus, la care a participat și Tudor Popescu, director al Departamentului de Relații Internaționale și Relații Publice al Universității „Constantin Brâncoveanu”. Seminarul a fost axat pe chestiuni de ordin tehnic, cum ar fi aprobarea Metodologiei de recunooștere a perioadelor de studiu efectuate în străinătate și pe noua grilă de programe din 2013, care se referă la mobilități din alte trei state care fac parte din SEE ( Spațiul Economic European).
În cadrul întâlnirii s-au dezbătut, de asemenea, și  probleme specifice ale programului Erasmus, cum ar fi: recunoașterea perioadelor de studiu nereglementate, percepția studenților asupra recunoașterii academice, portalul EURYPEDIA - care conține toate sistemele de educație în Europa - informații noi despre sistemul Bologna, programul de burse finanțate din fonduri SEE 2013 – 2016 și rezultatele ERASMUS MUNDUS 2012.
Printre cei care au participat se numără: Gianina Chirazi, director CNRED; Anca Mărgineanu, vicepreședinte educațional ANOSR; Nicoleta Popa de la ESN România; Madlena Nen, reprezentant National Contact Point ANPCDEFP și Valentina Neg, Erasmus Mundus ANPCDEFP.