Home » Stiri » Conferința de lansare a proiectului ”Noi aprofundări ale învățării limbilor străine în România și Turcia”

Obiectivul general al programului ”Lifelong Learning Programme” este de a ”contribui prin învățare continuă la dezvoltarea Uniunii Europene ca o societate avansată bazată pe cunoaștere, cu o dezvoltare economică durabilă, însoțită de o creștere cantitativă și calitativă a numărului locurilor de muncă, precum și de o mare coeziune socială, asigurând în același timp o bună protecție a mediului pentru generațiile viitoare”. Programul are ca scop promovarea schimburilor reciproce, cooperarea și mobilitatea între sistemele de educație și de formare profesională din cadrul Uniunii Europene, astfel încât acestea să devină un reper de calitate la nivel mondial. 
Coordonatorul proiectului este Karabük Provincial Directorate of National Education iar partenerii locali din România sunt: Universitatea ”Constantin Brâncoveanu” Pitești, Facultatea de Management-Marketing în Afaceri Economice Brăila, Colegiul Național ”Gh. Munteanu Murgoci”, Școala Gimnazială Tichilești și Centrul cultural comunitar Anton Pann.
La manifestare au participat profesori brăileni, directori ai liceelor, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Brăila,  elevi,  studenți, și  jurnaliști. Beneficiarii direcți ai proiectului sunt Inspectoratul Școlar Județean Brăila și inspectoratele similare din Turcia. 
Conferința a debutat cu discursul doamnei  decan al Facultății de Management - Marketing în Afaceri Economice Brăila, conf. Univ. Dr. Camelia Vechiu care a prezentat programul conferinței  de lansare a proiectului.  Momentul a fost urmat de cuvântul Inspectorului Școlar General al Județului Brăila, prof. Danielescu Iulian.  ”Se pare că acesta este un bun început.  Sperăm ca acest proiect să demareze un schimb de bune practici între Inspectoratul Școlar Județean Brăila și Inspectoratul Școlar din Karabük. Vă doresc să învățați cât mai mult din aceste vizite bilaterale, în primul rând elevilor dar și profesorilor, inspectorilor pentru care acest proiect poate reprezenta o oportunitate”. 
A luat cuvântul apoi dna profesor Nicoleta Dincă de la Școala Generală Anton Pann, creatoarea și inițiatoarea proiectului. Au fost prezentați partenerii proiectului, obiectivele și beneficiarii activităților ce se vor desășura.  Unul dintre obiectivele programului Comenius Regio prin intermediul căruia s-a obținut finanțarea pentru acest proiect vizează schimbul de bune practici între cele două regiuni prin participarea școlilor, a autorităților școlare și a altor instituții în procesul educației formale și nonformale. ”Am considerat că învățarea limbilor străine este o prioritate a tuturor în această Europă care permite libera circulație a cetățenilor statelor membre și atunci am zis de ce nu, să dezvoltăm și la Brăila un proiect pe o tematică de prioritate. Cunoașterea limbii engleze se impune având în vedere că în majoritatea țărilor se vorbește limba engleză,  dar totodată oferă posibilitatea dezvoltării unei cariere mai bune, șansa de a locui, studia sau călători într-o altă țară. De aceea, scopul proiectului nostru este promovarea interesului elevilor pentru studiul limbilor străine. Bugetul total al acestui proiect este de 39.7500 de euro iar durata proiectului este de 24 de luni, proiectul se va derula până la 30 noiembrie 2014”.
Conferința a continuat cu prezentarea partenerilor locali ai proiectului. Din partea gazdelor au luat cuvântul dna decan al Facultății de Management-Marketing în Afaceri Economice Brăila, conf. univ. dr. Camelia Vechiu: ”Ca partener local, Universitatea ”Constantin Brâncoveanu” funcționează în Brăila de peste douăzeci de ani prin cele două facultăți de Management-Marketing în Afaceri Economice și Facultatea de Științe Administrative și ale Comunicării. Încă din primul an de funcționare, prin planurile sale de învățământ universitatea a acordat o atenție deosebită învățării limbilor străine. Studenții noștri și în prezent studiază în primii doi ani de facultate și în primul an la masterat o limbă străină, engleză sau franceză. Pentru a evidenția rolul învățării limbilor străine aș vrea să vă spun că universitatea noastră din 2006 derulează cu peste 30 de universități partenere programul de mobilități internaționale Erasmus la care au acces atât studenții de la ciclul de licență cât și cei de la ciclul de masterat. Din 2007 și până în prezent, de la Brăila, din cadrul celor două facultăți au fost plecați cu burse Erasmus peste 30 de studenți la universități din Franța, Danemarca, Italia, Germania, Spania, Portugalia, Irlanda iar la programele de internship au plecat până în prezent 20 de studenți brăileni. Numai în anul universitar 2011-2012 de la Brăila au beneficiat de aceste mobilități 5 studenți ca bursieri Erasmus și 6 studenți la stagii de practică pe perioada vacanței de vară de 3 luni. Studenții care vor să acceseze burse Erasmus trebuie să îndeplinească câteva criterii, una dintre cele mai importante probe pe care o au de dat este aceea a cunoașterii unei limbi străine. Toți absolvenții noștri care au beneficiat de astfel de burse lucrează în prezent la companii multinaționale sau chiar și-au găsit un job în țările unde au studiat. Este o mare realizare și suntem convinși că aceste burse au cântărit mult în cv-urile lor”.
Dna decan a invitat apoi să ia cuvântul doi dintre studenții beneficiari ai programului Erasmus: Alexandra Busuioc, anul III Jurnalism si Vlad Graur anul I la masterat.  Aceștia au prezentat câteva aspecte din stagiile de practică desfășurate la Universitatea Fernando Pessoa din Portugalia. Ei au evidențiat în prezentarea lor avantajele cunoașterii limbii engleze în procesul de adaptare și socializare la mediul academic portughez. Au avut astfel posibilitatea să interacționeze cu tineri din toate țările lumii, făcându-și prieteni din țări precum Argentina, Brazilia, Italia, Coreea de Sud, Africa de Sud și altele. A locui în aceeași casă cu tineri veniți din țări diferite a fost o mare provocare pentru studenții brăileni pentru că toți proveneau din culturi diferite dar au putut comunica și s-au putut împrieteni grație abilității de a se exprima în limba engleză. 
Cel de-al doilea partener în proiect, Colegiul Național ”Gh. Munteanu Murgoci” a fost reprezenat de dna director adjunct Dana Oprescu. ”Un colegiu de elită care pregătește elita viitorului” acesta este sloganul liceului brăilean reprezentat în proiect de profesorii catedrei de limbi străine. Expunerea a pornit de la câteva date remarcabile, școala brăileană fiind una cu tradiție, cu peste nouă decenii de existență și peste 80 de promoții de absolvenți din care societatea a beneficiat de numeroase figuri importante culturale și științifice. ”Ne mândrim cu o catedră de limbi străine închegată și devotată atît la limba engleză cât și la franceză și germană și pentru că noi promovăm și studiul altor limbi străine avem parteneri de nădejde și la limba rusă, limba greacă și limba turcă. Un punct forte al colegiului este faptul că din 2006 suntem centru de organizare a examenelor Cambridge de la cele mai mici clase până la avansați, din 2012 avem centru Goethe de studiere și susținere a examenelor pentru obținerea unor certificate cu recunoaștere internațională și încercăm de anul acesta să avem și la limba franceză un centru similar. La concursurile școlare și la olipmiadele județene și naționale, elevii Colegiului Național ”Gh. Munteanu Murgoci” au obținut premii  importante, numai anul trecut 54 dintre elevii liceului participând la olimpiade naționale de limbi străine. O altă direcție a vizat promovarea țării peste hotare, numai anul trecut 13 elevi au plecat cu burse în străinătate din absolvenții promoției trecute. Toate aceste rezultate ale elevilor și profesorilor susțin prezența și participarea Colegiului ”Gh. Munteanu Murgoci” în cadrul acestui proiect”. 
Școala Gimnazială din Tichilești a fot reprezentată la conferința de lansare a proiectului de dna profesor Caplea Mariana și de un grup de elevi care au avut un moment artistic interpretând două cântece în limba engleză.
Din partea celui de al patrulea partner local, Centrul Cultural Comunitar Anton Pann a luat cuvântul  dna director Cici Bolovan, profesor de limba franceză, vicepreședinte al Asociației Centrului Comunitar Cultural Anton Pann, ”o asociație nongurvernamentală și apolitică înființată în anul 2009.  Asociația a fost constituită cu scopul sprijinirii, exprimării, păstrării și dezvoltării identității comunității rrome prin activități culturale și artistice, prin facilitarea folosirii limbii rromani în viața particulară, colectivă și publică, prin organizarea de cursuri, manifestații și acordarea de burse pentru promovarea multiculturalității. Centrul a participat la foarte multe proiecte europene și are o pemanentă colaborare pentru interculturalitate și multiculturalitate. În ceea ce privește latura educativă a activității centrului, trebuie să amintesc studiul pe care l-am făcut ”Strategii de predare, învățare a limbilor străine în mediul intercultural”, demers care are ca scop favorizarea coeziunii sociale în clasele multiculturale”. Elevii Școlii ”Anton Pann” au prezentat o mică scenetă intitulată sugestiv  ”Diversitate”, moment pregătit împreună cu profesorul de limba rromani  Alexandru Anton, scenetă foarte mult apreciată de publicul prezent la conferință. 
Momentul de încheiere a conferinței a aparținut gazdelor prin cuvântul doamnei decan conf. univ. dr. Camelia Vechiu și a Inspectorului Școlar Genral Iulian Danielescu. 
Decanul Facultății de Management-Marketing în Afaceri Economice din Brăila, dna Camelia Vechiu: ”Conferința de lansare a proiectului a fost și veselă și plină de informații, am cântat, am dansat, să sperăm că începutul este de bun augur, că pe parcursul celor doi ani cît va dura implementarea proiectului vom avea mai multe asfel de momente pentru a evidenția ceea ce este esențial pentru culturile celor două țări”.
Inspectorul Școlar General Iulian Danielescu: ”Aș dori să văd în următorul program de finanțare al Uniunii Europene din 2014 încolo, pe cât mai mulți dintre tinerii brăileni mergând în programe Comenius sau sub o altă denumire, programe care să cuprindă cât mai mulți copii în vizitele aferente”.