Home » Stiri » TURISMUL – FACTOR DE DEZVOLTARE REGIONALĂ

La acest atelier de lucru au fost invitați specialiști din domeniul turismului, și anume: Conf.univ.dr. Cotescu Adrănel, Director General al Direcției Generale a Lucrărilor Publice din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului; Gheorghe Naneș, Consilier evaluare examinare în cadrul Direcției promovare, marketing și produse turistice inovative din Ministeruluii Dezvoltării Regionale și Turismului; Lera Mircea, Director Serviciul Salvamont Salvaspeo Vâlcea; Lect.univ.dr. State Constantin, Director General Hotel Traian, Călimănești- Căciulata, S.C. CSDR SIND Turism S.R.L. 
La discuții a participat și rectorul fondator al Universității Constantin Brâncoveanu, prof.univ.dr. Puiu Alexandru, care a sublininiat necesitatea dezvoltării acestui sector pentru economia vâlceană și stadiul destul de precar al valorificării potențialului turistic vâlcean.
În sală au fost prezenți studenți, masteranzi și absolvenți ai specializării Economia Comerțului Turismului și Serviciilor din cadrul Facultății de Management Marketing în Afaceri Economice Râmnicu Vâlcea. Aceștia au dat dovadă de un feed-back pozitiv, implicându-se în discuțiile dezbătute.
Evenimentul a fost deschis de către Conf.univ.dr. Iordache Carmen, care a prezentat dimensiunea fenomenului turistic în economia vâlceană, precum și stadiul de valorificare a potențialului turistic vâlcean.
Pe lângă acestea au mai fost puse în discuție probleme legate de: ariile protejate vâlcene între valorificare și conservare, turism montan vs turism de aventură; rezultatele activității de control, verificare și monitorizare turistică, din județul Vâlcea; necesitatea îmbunătățirii calității serviciilor turistice pe plan local; integrarea turismului vâlcean într-un program de promovare națională; importanța potențialului balnear în turismul vâlcean și stadiul de valorificare. 
Workshop-ul a fost închis de către prof.univ.dr. Ciochină Iuliana, Decan al Facultății de Management Marketing în Afaceri Economice – Râmnicu Vâlcea, care a înmânat absolvenților specializării Economia Comerțului Turismului și Serviciilor, brevetele de turism eliberate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, ce le conferă calitatea de „Manager în activitatea de turism”. Brevetul de turism pentru manager in activitatea de turism se eliberează absolventului, cu examen de licență, al unei facultăți acreditate cu profil de turism sau absolventului unui masterat sau doctorat în turism, după caz, conform OMDRT nr.1051/2011 și atestă capacitatea profesională în domeniul turismului a persoanelor fizice care asigură conducerea agențiilor de turism sau a structurilor de primire turistice.