Home » Stiri » Conferința Internațională cu tema „Inovații in turism și ospitalitate”

Universitatea „Constantin Brâncoveanu” vă invită să participați la conferința internațională CTI - 2013 cu tema „Inovații în turism și ospitalitate”, care va avea loc în perioada 16 – 19 aprilie 2013, în Valencia și Benidorm.
Această conferință se adresează  inovațiilor cuprinse în două arii: „Strategie și guvernanță în ceea ce privește destinațiile turistice” și „Piețe, produse și management”. De asemenea, suntem mândri să menționăm faptul că Tudor Popescu, directorul Departamentului de Relații Internaționale și Relații Publice al Universității „Constantin Brâncoveanu” este membru în comitetul științific al conferinței.
Obiectivele conferinței sunt: oferirea de schimburi de experiență și de creație sau dezvoltarea unor relații bazate pe cunoștințele cu privire la sectorul turismului; managementul provocărilor ce derivă din dezvoltarea turismului în vederea sustenabilității destinațiilor și pentru competitivitatea companiilor de turism; identificarea tendințelor care să permită dezvoltarea inovației în turism; aducerea cercetării aplicate, generate de către centrele de cercetare, mai aproape de nevoile companiilor de turism și, de asemenea, sporirea dezvoltării cercetării științifice axate pe industrie elaborată de către tinerii cercetători.
CIT2013 va combina lecturile, discuțiile, prezentările rezultatelor obținute prin intermediul forumurilor de discuții, care au avut loc înaintea conferinței, cu prezentările lucrărilor și colaborărilor unui număr mare de profesioniști și prestigioși oameni de știință.
Conferința are ca target toate persoanele asociate sectorului de turism și interesate să efectueze un schimb de experiență, să analizeze tendințe și să înfrunte provocările domeniului, în special cercetători, oameni de știință, manageri și profesioniști, personal administrativ, consultanți, masteranzi și doctoranzi.
Pentru mai multe detalii: cit2013.florida.es