Home » Stiri » Masă rotundă cu tema „Familia încotro?”

Centrul de Consiliere și Informare în Carieră din cadrul Facultății de Management Marketing în Afaceri Economice Rm. Vâlcea a organizat joi, 07 martie 2013, masa rotundă cu titlul: „Familia încotro?”, eveniment coordonat de responsabilii centrului: lect. univ. dr. Maria Gheordunescu și lect. univ. dr. Denisa - Elena Parpandel. 
La acest eveniment au participat reprezentanți ai autorităților locale: psiholog - formator Mariana Lazăr - Inspectoratul Școlar Rm. Vâlcea, expert social, profesor Valeria Rusu, consilier educativ, professor, Popa Natalia Narcisa, Colegiul Tehnic Forestier, studenții anului III, specializarea „Asistență Socială” și studenții anului II, specializarea „Comunicare și Relații Publice”, Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice Rm. Vâlcea, precum și reprezentați ai mass - mediei locale.
De asemenea, au dat curs invitației, prof.univ.dr. Iuliana Ciochină și conf. univ. dr. Laura Pănoiu din partea conducerii Facultății de Management Marketing în Afaceri Economice Rm. Vâlcea.
Scopul acestui eveniment a fost de a evidenția, rolul fundamental pe care familia îl are în societatea noastră,  a faptului că aceasta, în prezent se confruntă cu multiple realități și situații, care-i amenință unitatea, îi „șubrezesc” relațiile  și valorile familiale conducând la tristețe, confuzie, familii destrămate și o continuă degradare morală a societății.
Agenda mesei rotunde a cuprins prezentarea unor comunicări, ce au avut ca subiect problemele cu care se confruntă „familia secolului XXI”, ce au condus la redefinirea acestui concept, precum și identificarea unor soluții pentru combaterea acestui fenomen. Aceste lucrări au tratat „Disoluția familiei pe fondul crizei morale contemporane”, autor Berbece Mihaela / student anul III, specializarea Asistență Socială, FMMAE Rm. Vâlcea; „Violența domestică - o realitate ascunsă în familia românească”, autor Barnea Maria, student anul III, specializarea Asistență Socială, FMMAE Rm. Vâlcea; „Copiii muncitorilor români din străinătate. Orfanii cu părinți”, autor Arsanu Aurora, student anul III, specializarea Asistență Socială, FMMAE Rm. Vâlcea; „Familia modernă”, autor Ignat Mădălina, student anul II, specializarea Comunicare și Relații Publice, FMMAE Rm. Vâlcea.
Cuvântul adresat de invitați a făcut referire la  multitudinea de roluri, pe care trebuie să le aibă familia: biologică, psiho – afectivă, economică, educativă, culturală, de care depinde dezvoltarea, stabilitatea și mai ales existența întregii omeniri.
Acest eveniment a fost privit cu entuziasm atât în rândul invitațiilor, cadrelor didactice, cât și al studenților, dorindu-se o continuare. Astfel pentru următoarea întâlnire ne-am propus să dezbatem tema: <>