Home » Stiri » Simpozionul cu tema "Siguranța în comunicații"

Luni, 28 ianuarie, Universitatea Constantin Brâncoveanu, Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice, Rm Vâlcea a organizat, în parteneriat cu Liceul Tehnologic Oltchim Rm Vâlcea, simpozionul cu tema: “Siguranța în comunicații”. 
Având ca scop principal marcarea importanței respectării dreptului fundamental al indivizilor cu privire la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, evenimentul a amintit celor interesați că pe 28 ianuarie 1982 a fost semnată Convenția Consiliului Europei pentru protejarea persoanelor în ceea ce priveste prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal. Începând cu anul 2007, 28 ianuarie a devenit  Ziua protecției datelor. 
 Prin date cu caracter personal se inteleg orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este acea persoană care poate fi  identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori  la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale. 
Prin prelucrarea datelor cu caracter personal se intelege orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea,  ștergerea sau distrugerea.
Printre obiectivele urmărite în cadrul evenimentului menționat se numără informarea cu privire la garantarea și protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viată intimă, familială și privată, conștientizarea drepturilor individuale și abordarea provocărilor legate de globalizare și noile tehnologii IT și nu în ultimul rând,  informarea elevilor cu privire la prevenirea furtului de identitate, si masuri de protective in mediul virtual.
Susținute atât de cadre didactice din cadrul liceelor vâlcene și al Universității Constantin Brâncoveanu, cât și de elevi și studenți interesați de domeniu, lucrările comunicate au vizat domenii precum:  Sistemul de comunicare organizațională – premisă a asigurării protecției datelor, Exceptii de la liberul acces la informația de interes public,  Protectia datelor cu caracter personal - cadrul legislativ, Solutii Integrate pentru Protectia si Controlul Informatiilor, Securitatea informatiei .